Výzvy, ktorým čelia facility manažéri

Facility manažéri pracujú v náročných podmienkach, každodenne musia riešiť veľa problémov a na ich riešenie je stále menej času. Po pandémii sa na nich kladú vyššie nároky, pokiaľ ide o čistotu, hygienu a udržateľnosť, a musia ich zvládať s obmedzeným rozpočtom. Problémy s dodávateľským reťazcom, nedostatok pracovných síl, legislatíva v oblasti udržateľnosti a fluktuácia zamestnancov sťažujú už aj tak náročnú prácu. Facility manažérom sa darí venovať iba asi 18 % svojho času zlepšovaniu efektivity a kvality upratovania. Kvalitu upratovania pritom označujú za svoju prioritu číslo jedna. 1

Výskumy ukazujú, že čistota je viac než len „hygienický faktor“

Nový výskum spoločnosti Tork odhaľuje jasnú súvislosť medzi čistým a dobre fungujúcim pracoviskom a tým, ako si ho zamestnanci cenia. 86 % kancelárskych zamestnancov považuje čistotu za najdôležitejší aspekt dobrého pracovného prostredia. 2 85 % zamestnancov si myslí, že to, aké sú čisté toalety, odráža, aká čistá je budova celkovo, a 67 % zamestnancov tvrdí, že sa na toalety sťažujú častejšie než na akýkoľvek iný aspekt kancelárie. 2 Toalety sú obzvlášť problematickou oblasťou, na ktorú pripadá viac než 45 % sťažností na kancelárske budovy3 – viac než na akýkoľvek iný aspekt pracoviska. Správcovia budov preto môžu znížiť počet sťažností zamestnancov kancelárií tým, že zaistia kvalitné a efektívne upratovanie a údržbu toaliet. Efektívnejšia údržba toaliet znamená viac času na upratovanie v iných oblastiach a čistejšie pracovisko znamená spokojnejších zamestnancov.

Zvýšte spokojnosť na pracovisku s balíčkom Tork Hygiena v kanceláriách

Balíček Tork Hygiena v kanceláriách pomôže firmám zvýšiť spokojnosť na pracovisku vďaka inteligentným hygienickým riešeniam pre celú budovu. Napríklad veľkokapacitné zásobníky Tork zaisťujú ľahkú dostupnosť náplní. Sú certifikované pre jednoduché použitie a dopĺňanie, čo upratovacím pracovníkom pomáha vykonávať úlohy efektívnejšie.

Najnovším príkladom toho, ako môžu riešenia Tork pomôcť, je nový Tork osviežovač vzduchu Constant, ktorý výrazne uľahčuje udržovanie stále sviežeho vzduchu na toaletách. Využíva špičkovú distribučnú technológiu, ktorá neobsahuje hnací plyn a neutralizuje pachy nepretržite a rovnomerne. Na rozdiel od mnohých systémov, ktoré musia byť umiestnené vysoko, aby boli účinné, je možné dávkovač namontovať v bežne dostupnej výške, čo znamená, že dopĺňanie náplne je možné ľahko začleniť do bežného upratovania. Je zároveň certifikovaný treťou stranou pre jednoduché použitie a rýchle dopĺňanie.

Súčasťou balíčka je Tork Vision Cleaning – popredné svetové riešenie upratovania založené na dátach prijímaných v reálnom čase. Pomocou dát zo senzorov pohybu a pripojených zásobníkov odstraňuje Tork Vision Cleaning neistotu súvisiacu s nutnosťou upratovať a ukazuje manažérom zariadení a pracovníkom upratovania, kedy a kde je potrebné skutočne upratať a doplniť zásobníky. To nielen šetrí čas, pretože klesá nutnosť kontrol zásobníkov až o 91 %4 , ale zároveň zaisťuje konzistentné vysokokvalitné upratovanie. Vďaka systému Tork Vision Cleaning sú zásobníky v 99 % prípadov riadne doplnené5.

Súčasťou balíčka Tork Hygiena v kanceláriách sú aj nástroje a podpora, ktorú podniky potrebujú na zvýšenie spokojnosti na pracovisku, vrátane nového nástroja Minimalizátor sťažností v kancelárii (Office Complaints Minimizer™), čo je jedinečná digitálna výzva pre manažérov, ktorí si môžu vyskúšať svoje znalosti z oblasti hygieny a upratovania a dozvedieť sa o riešeniach, ktoré znižujú počet sťažností a šetria čas.

„Uľahčenie práce facility manažérov je pre nás dôležité. Vždy sa dívame na to, ako naše produkty a služby prinášajú skvelú používateľskú skúsenosť a zároveň podporujú efektívnejšie upratovanie. Ak sú toalety udržiavané dobre a efektívne, upratovacie tímy majú viac času na upratovanie vo zvyšku budovy. To vedie k zníženiu počtu sťažností súvisiacich s upratovaním. Ako dokazuje náš výskum, lepšia kvalita upratovania buduje väčšiu spokojnosť zamestnancov na pracovisku,“ hovorí Anna Königson Koopmansová, marketingová riaditeľka pre komerčnú oblasť profesionálnej hygieny v spoločnosti Essity.

1 Ako priviesť kancelárskeho zákazníka k životu, kvantitatívna štúdia z roku 2020 spracovaná pre Essity

2 jún 2022 Behaviorálno-kvalitatívny a kvantitatívny prieskum kancelárskych segmentov s viac než 600 respondentmi v Severnej Amerike a Európe

3 Štatista: priemer za roky 2017 až 2021, 185 respondentov zo Severnej Ameriky, dodávatelia stavebných služieb a poskytovatelia komerčných upratovacích služieb

4 Na základe merania a spätnej väzby zákazníkov pri kontrolách dávkovačov v priebehu 6 mesiacov pred a po inštalácii systému Tork Vision Cleaning (v období jún – december 2019). Merané na 16 miestach pripojených k systému Tork Vision Cleaning, pričom každá kontrola zásobníka trvala približne 20 sekúnd.

5 Merané na takmer 13 000 pripojených zásobníkoch v období jún – december 2019 na základe času, po ktorý je zásobník mesačne prázdny, v porovnaní s celkovým časom za mesiac.