ČSOB Poisťovňa ponúka uvítaciu zľavu pre správcov využívajúcich služby OTP Banky. Akcia je limitovaná do konca roka 2021.

S riaditeľom odboru upisovania rizík a produktového manažmentu ČSOB Poisťovne, pánom Ing. Petrom Čahojom, Vám predstavíme naše postrehy z praxe a zámery poisťovne ohľadom ďalšieho rozvoja minuloročnej novinky: POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV. V prípade záujmu sme Vám k dispozícií pre vypracovanie akciovej ponuky: flexafin@respect-slovakia.sk alebo 0911 12 40 50.

UVÍTACÍ BONUS PRE KLIENTOV OTP BANKY

FlexaFIN s.r.o.: Pán Čahoj, viacerí správcovia aktuálne riešia prevody bankových účtov v súvislosti so spájaním OTP Banky s ČSOB. Pripravila poisťovňa pre týchto klientov niečo zaujímavé?

ČSOB Poisťovňa, a.s.: Sme si vedomí administratívnej záťaže, ktorú spomínate. Spojenie s ČSOB finančnou skupinou však prinesie klientom OTP banky viacero výhod. Jednou z nich je uvítacia zľava na poistenie bytových domov pre klientov OTP. Na zľavu má nárok správca, ktorý využíva služby OTP banky a uzavrie poistnú zmluvu do 31.12.2021.

VÝHODY A PREDNOSTI PRODUKTU

FlexaFIN: Pokúsim sa zhrnúť naše skúsenosti pri predaji poistenia bytových domov v ČSOB poisťovni po necelom roku jeho predaja. Pozitívny ohlas mali najmä pripoistenia zodpovednosti za škodu:

  • z činnosti domácnosti, tzv. občianska zodpovednosť
  • z výkonu správy s automatickým limitom 5 000 €, vrátane poistenia čistých finančných škôd
  • pri výkone drobných svojpomocných prác

Okrem zodpovednostných pripoistení správcov a vlastníkov bytových domov, pri posudzovaní ponúk zaujal v ČSOB poisťovni nový trend krytia nákladov, ktoré vzniknú po poistnej udalosti:

  • náklady na zistenie príčiny a rozsahu škôd
  • ušlý zisk z prenájmu spoločných priestorov
  • ušlý zisk po prerušení prevádzky podnikajúcich subjektov v nebytových priestoroch
  • úhrada nákladov spojených s bývaním, vrátane mesačných platieb do fondu opráv a údržby

Kde nový produkt mierne zaostával za konkurenciou, bola flexi­bilita pri stanovovaní poistných súm bytových domov a limitu pre vypratávacie náklady. Pán Čahoj, aké sú vaše skúsenosti s novým produktom a pripravujete aj tento rok niečo nové?

30 % NÁRAST PRIEMERNEJ CENY NEHNUTEĽNOSTI NA BÝVANIE ZA OSTATNÉ 2 ROKY

ČSOB: Naše doterajšie skúsenosti sú pozitívne, keďže poistenie pokrýva širokú škálu rizík. Ako príklad uvediem poistenie motorových vozidiel a motocyklov vlastníkov pre prípad živelných rizík v garážach poistených bytových domov. Po udalosti v Prešove registrujeme zvýšený záujem vlastníkov o pripoistenie vypratávacích nákladov po poistnej udalosti aj na vyššie limity ako štandardných 5 % z poistnej sumy bytového domu. Mimochodom, pred rokom tento limit patril medzi najvyššie na trhu a s dvojciferným medziročným nárastom cien nehnuteľností na bývanie v ostatných štvrťrokoch sa aj v absolútnych číslach rýchlo navyšoval.

NOVINKY PRE ROK 2022

Na vývoj a reakcie trhu plánujeme zareagovať niekoľkými novinkami pre rok 2022. Zatiaľ spomeniem len niektoré, ktoré súvisia s už prezentovanými poznatkami:

  • 15 % tolerancia podpoistenia a poistenie na trhové ceny – krytie nákladov na kúpu obdobnej nehnuteľnosti, nie len nákladov na jej výstavbu
  • Možnosť poistenia na základe certifikovaného stanovenia východiskovej hodnoty bytového domu bez uplatnenia podpoistenia
  • 1 000 000 € limit pre náklady poistnej udalosti – automatické navýšenie limitu nad rámec poistnej sumy v základnej cene poistného

ČSOB POISŤOVŇA JE POISŤOVNOU ROKA

FlexaFIN: Pán Čahoj, dovoľte mi zagratulovať vám k získaniu titulu poisťovňa roka a spýtať sa, či by ste chceli ešte niečo doplniť na záver?

ČSOB: Rád by som spomenul benefit pre vlastníkov poistených bytových domov. V prípade, ak sa správca rozhodne pre poistenie bytových domov v ČSOB poisťovni, vlastníci poistených bytov získajú nárok na extra zľavu vo výške 15 % pre poistenie svojej domácnosti alebo motorového vozidla. Poistenie si môžu komfortne uzavrieť prostredníctvom webového portálu ČSOB poisťovne.