Finančné centrum, a.s.

 

Už tomu bude pomaly rok čo sme sa stretli na konferencií Správy budov 2018 za účelom zdieľania našich vedomostí z oblasti bytových domov či už ide o ich správu alebo ako tomu je v našom prípade o poistenie týchto nehnuteľností. Za tak dlhý čas ako je jeden celý rok sa toho veľa zmení takmer vo všetkom a inak tomu nie je ani v prípade poistných podmienok, benefitov a zmien na základe zákona.

Finančné centrum, a. s. vám opäť prináša prehľad ako najvýznamnejších tak najzaujímavejších noviniek zo sveta bytových domov proti nebezpečiam, ktoré na vlastníkov bytových domov číhajú. Máme na mysli živelné pohromy, krádeže či chyby v nových ale aj starších inštaláciach či elektronike zavedených do bytoveho domu. V rámci dlhoročnej spolupráce s poisťovňami a so združeniami správcov sa pozrieme najmä na výhody či zmeny ktoré boli zavedené na Slovensku v poslednom období.

 

 

Dôležitou informáciou, na ktorú sa bližie pozrieme, je aktualizácia poistných súm. Síce to nie je novinka v pravom slova zmysle, nakoľko sa poistné sumy aktualizovali už v minulosti a zároveň by mali byť aktualizované aj priebežne. V skratke povedané, hodnota bytového domu by mala kopírovať ceny bytov, ktoré sa za posledné roky niekoľkonásobne zvýšili. Práve vďaka tomuto kroku by sa nemalo stať, že by bol bytový dom podpoistený a tým pádom došlo ku kráteniu poistného plnenia v prípade škody. Inak povedané, škoda by nebola vyplatená v plnej výške, ale mohla by byť krátená percentom podpoistenia. Napríklad bytový dom je poistený na sumu 1,3 milióna eur, ale aktuálna hodnota je 1,8 milióna eur. V prípade vzniku škody na dome v hodnote napríklad 1000 € by tak poisťovňa mohla vyplatiť iba 720 €. Tento fakt by znamenal pri vysokých škodách značné ekonomické dopady pre vlastníkov bytového domu.

Na potrebu aktualizácie poistných súm ako prvá upozornila Allianz Slovenská poisťovňa, a. s., ktorá klientom rozposlala informačný list s danou tematikou.

Vo Finančnom centre, a. s. v spolupráci so svojou sesterskou spoločnosťou Eurofin Consulting, a. s. pripravujeme v blízkej budúcnosti práve spomínanú aktualizáciu pre našich klien­tov. Pokiaľ nie ste našim klien­tom a máte strach, či je vaša poistná suma aktuálna, ponúkame vám prepracovanie poistnej zmluvy úplne zdarma za súčasného skvalitnenia poskytovaných služieb a možnej úspory na poistnom. Stačí nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@financnecentrum.sk alebo počas pracovných hodín na bezplatnej telefónnej linke 0800 500 234.