• Automatizačná stanica Desigo PXC7 umožňuje aplikovať na mieru šité a škálovateľné riešenia pre väčšie budovy

  • Urýchľuje a zjednodušuje proces inžinieringu a uvádzania do prevádzky

  • Lepšia odolnosť a konektivita vďaka BACnet Secure Connect komunikácii

Po uvedení regulátorov PXC4 a PXC5 na optimalizované riadenie malých, stredne veľkých budov a aplikácií, Siemens pridáva do svojho portfólia Desigo PXC7 a tým ponúka ešte väčšiu flexibilitu odborníkom v oblasti automatizácie budov. Tento nový prírastok umožňuje programovať aplikácie pre kúrenie, vetranie a klimatizáciu (HVAC) pre väčšie budovy. Vďaka svojim zjednodušeným integračným schopnostiam regulátor Desigo PXC7 uľahčuje prácu systémových integrátorov, pri poskytovaní kompletných automatizačných riešení.

Obr. 2  Desigo prináša rôzne výhody

Regulátor je natívne vybavený cloudovým pripojením, takže používatelia môžu vykonávať servis technológie na diaľku, čo umožňuje rýchlejšie reakcie na vzniknuté požiadavky a zároveň sa šetrí čas na cestovanie, náklady, ako aj dodatočné služby počas životného cyklu budovy. Desigo PXC7 prináša nový štandardný komunikačný protokol BACnet Secure Connect, ktorý spĺňa kľúčovú požiadavku na zabezpečenie pripojených systémov automatizácie budov, ktoré bráni pred kybernetickými útokmi.

Projektovým manažérom pomáha kombinácia kompaktného hardvéru s intuitívnym inžinierskym softvérom, aby získali efektivitu počas celého životného cyklu, od inžinierstva až po prevádzku. Konštrukčný rámec Desigo poskytuje predkonfigurované knižnice spolu s konzistentnými a harmonizovanými pracovnými postupmi na úsporu času a tréningu pre rýchle dokončenie projektu.

Obr. 3  Desigo nástroje pre návrh a obsluhu regulátorov PXC

Obr. 4  Pracovný postup s ABT Site

ABT Site prináša programátorom rôzne benefity:

  • Programovací nástroj, ktorý je možné používať bez nutnosti zakúpenia licencie
  • Možný prístup pre cez vzdialený inžiniering (cloudovú službu)
  • Zahŕňa širokú škálu aplikačných knižníc a funkčných blokov
  • Jednoduché editory a pracovné postupy, ktorých výsledkom sú malé časové nároky na zaškolenie
  • Spoločná inžinierska platforma pre všetky zariadenia
  • Veľmi široká škála predkonfigurovaných typov signálov umožňuje rýchle inžinierstvo
  • Opravy je možné jednoducho vykonávať online a automaticky sa uložia do údajov projektu

Ing. Patrik Brieška, Obchodno-technický zástupca Building Products