Viega s.r.o.

Nie je nič nepríjemnejšie ako šíriaci sa zápach kanalizácie po celom dome. Dôvodom môže byť spätné nasatie odvetrávaných kanalizačných plynov vzduchotechnikou bez normovaných spätných klapiek, napríklad pri náhlych zmenách atmosférického tlaku. Avšak najčastejšou príčinou je vyschnutie vody, ktorá tvorí zápachovú uzáveru v sifónoch zariaďovacích predmetov, podlahových vpustí alebo sprchových žliabkov.

Najohrozenejšími z tohto pohľadu sú podlahové vpusty v garážach, technických miestnostiach, kotolniach, práčovniach alebo wellness miestnostiach, slúžiace spravidla len ako núdzová alebo poistná kanalizácia. Keďže je vopred jasné, že budú menej využívané, nie je im pri realizácii venovaná dostatočná pozornosť. Stávajú sa pritom často jedným z prvých nedostatkov, ktoré sa po dokončení stavby objavia. Spoľahlivú ochranu proti prenikaniu kanalizačných plynov skrz podlahové vpusty ponúkajú zápachové uzávery Viega Advantix so systémovým rozmerom 100 mm s dvoma výkyvnými klapkami. Tie eliminujú nutnosť častého a pravidelného dolievania vody do menej využívaných odpadových sifónov, a pritom zabraňujú vniknutiu zápachu z kanalizačného potrubia do interiérov budov a škodcov do objektu.

Pri bežnej prevádzke zápachové uzávery Viega Advantix zadržiavajú plyny z kanalizačného potrubia klasickým vodným stĺpcom. Pokiaľ ale nedochádza k pravidelnému dopĺňaniu vodného stĺpca, voda sa skôr alebo neskôr z odpadu vyparí. Potom úlohu vodnej zápachovej uzávery preberá tzv. suchá zápachová uzávera, ktorá pre svoju funkčnosť nevyžaduje prítomnosť vody v sifóne. Je tvorená dvoma mechanickými klapkami s negatívnym sklonom na dne odtoku, ktoré sa pri zvýšení tlaku vzduchu v kanalizácii automaticky utesnia. Súčasne na základe hydrostatického tlaku, ktorý klapky dokáže nadvihnúť, je novo pritekajúca odpadová voda vždy prepustená ďalej do kanalizácie.

Spoľahlivú ochranu proti prenikaniu kanalizačných plynov skrz podlahové vpusty ponúkajú zápachové uzávery Viega Advantix so systémovým rozmerom 100 mm s dvoma výkyvnými klapkami. (foto: Viega)

Suché zápachové uzávery dlhodobo a spoľahlivo eliminujú nutnosť častého a pravidelného dolievania vody do sifónu odpadu. (foto: Viega)

U toaletných mís, umývadlových alebo vaňových sifónov nebýva spätné prúdenie plynov z kanalizácie až tak častý jav. Dôvodom je vyšší stĺpec vodnej zápachovej uzávery a tiež vyššia frekvencia ich využívania. Pri podlahových vpustoch je však tento jav celkom častý. Všetky nové projekty by preto mali byť vybavované systémom suchých zápachových uzáverov. Odpady, ktoré tento systém nemajú, nemôžu nikdy dlhodobo a spoľahlivo eliminovať nutnosť častého a pravidelného dolievania vody do sifónu odpadu. Viega má vo svojom sortimente dva modely s integrovanou suchou zápachovou uzáverou, a síce 4936.3 a 4936.2. U iných modelov s hrdlom na rošt 100 x 100 mm sa dá suchá zápachová uzávera samostatne dokúpiť ako vybavenie.