22.apríl 2020 bol významný pre 15 čerstvých absolventov študijného programu Technické zariadenia budov na Stavebnej fakulte Technickej univerzite v Košiciach. Mohli po dlhých rokoch štúdia prezentovať svoje práce pred komisiou.

Témy riešili vskutku rôznorodé pod rukou našich pedagógov (Košičanová, Kapalo, Vranay, Vranayová, Markovič, Kováč):

 • Využitie vegetačných striech pre retenciu zrážkových vôd

 • Návrh odkanalizovania zrážkovej vody z povrchového odtoku prostredníctvom vsakovacích zariadení

 • Akumulácia zrážkovej vody a jej následné využitie pre závlahový systém

 • Štúdia vplyvu zelenej steny na parametre interiéru

 • Návrh a využitie solárnych systémov v Hoteli pri Šírave

 • Analýza teplovzdušného vykurovania a chladenia administratívnej budovy

 • Návrh prevádzky objektu so solárnym systémom a dlhodobou akumuláciou

 • Nízkoteplotné vykurovanie/vysokoteplotné chladenie pri využití OZE

 • Analýza energetických tokov s využitím simulačného nástroja DesignBuilder

 • Návrh a posúdenie VZT na základe experimentálnych meraní kvality mikroklímy v bytovom dome

 • Analýza chladenia pomocou stropných sálavých systémov

 • Posúdenie koncentrácie CO2 na základe experimentálnych meraní VZT v posluchárni

 • Návrh a analýza pasívnych adiabatických systémov chladenia versus aktívnych kompresorových systémov

 • Stanovenie tepelnej rozťažnosti rúrových rozvodov v TZB

 • Vplyv prevádzkového režimu budovy hotela na účinnosť tepelného čerpadla

V čase zúriacej pandémie Covid 19 sa tieto štátne skúšky ako prvé na celej univerzite konali on-line formou a naši študenti nesklamali. Predviedli bravúrne svoje projekty, teoretické a často i experimentálne práce.

A ako to vyzeralo, môžete vidieť na nasledujúcom odkaze:

Prípadne prinášame niekoľko zaujímavých posterov a video s informáciami o obhajovaných prácach:

Okrem absolventov druhého stupňa, sme rozšírili aj rady absolventov doktorandského štúdia. Taktiež on-line formou obhajoby prešla Ing. Katarína Čákyová, ktorá riešila Efektívne využitie vodných stien vo vnútornom prostredí budov ohľadom tepelnej pohody. Pri jej riešení využívala vlastný úžitkový vzor na prototyp vodnej steny v laboratóriu fakulty.

Ešte raz všetkým našim absolventom blahoželám a prajem mnoho úspechov v oblasti, ktorú si vybrali ako aj v súkromnom živote!

Zuzana Vranayová, garantka študijného programu