V posledných rokoch sme svedkami hromadnej obnovy bytových domov a tento trend ešte nekončí. Okrem najväčších investícií ako je zateplenie a výmena okien, ktoré so sebou prinášajú aj najvýraznejšie úspory, sú známe aj ďalšie možnosti ako znížiť prevádzkové náklady na teplo, teplú a pitnú vodu v bytoch.

Konkrétne sa budem zaoberať:

  1. Rekonštrukciou hydraulického vyregulovania
  2. Výmenou klasických termostatických radiátorových hlavíc za elektronické
  3. Znížením nadmerného tlaku vody
  4. Filtráciou vody

 

1. Rekonštrukcia hydraulického vyregulovania

Vo väčšine bytových domov na Slovensku boli rozvody vykurovania hydraulicky vyregulované pred 10 – 20 rokmi. V tej dobe bol trend len statického vyregulovania. Domy boli vo väčšine prípadov nezateplené. Po zateplení objektu potreba tepla na vykurovanie sa zníži asi o 40 %. V bytových domoch ktoré sú napojené na CZT sa teplota vykurovacej vody nedá zmeniť, preto jediným spôsobom ostáva znížiť jej objem. Regulačné armatúry na vstupe, na stúpacích rozvodoch, ale aj radiátorové ventily sú prednastavené na vyššie prietoky ako sú potrebné po zateplení. Preto ak chcú obyvatelia bytového domu dosiahnuť maximálnu úsporu je nutné prepočítať prednastavenie regulačných armatúr podľa podmienok po zateplení (obnove). Staré armatúry nie je nevyhnutné nahradiť novými, pokiaľ sa dajú prednastaviť podľa aktuálnych prietokov. Novinkou v objekte bude regulátor diferenčného tlaku. Pri menších objektoch je postačujúci 1 regulátor pre celý objekt. Jeho úlohou je držať diferenčný tlak vo vykurovacej sústave konštantný. To znamená, že ak niektoré radiátorové ventily sa uzavrú vplyvom dosiahnutia žiadanej teploty v miestnosti, zvýši sa tlak v sústave. Aby sa predišlo nežiaducemu hluku na ventiloch, regulátor diferenčného tlaku zníži objem vykurovacej vody v objekte a tým pádom sa hodnota diferenčného tlaku vráti na prednastavenú hodnotu. Jednoducho povedané, regulátor diferenčného tlaku udržiava diferenčný tlak v sústave na konštantnej úrovni aj pri uzavretí časti termostatických radiátorových ventilov. Týmto obmedzuje vstup vykurovacej vody do bytového domu a prispieva k tichej prevádzke vykurovania. Kombi Auto je regulátor diferenčného tlaku od spoločnosti Honeywell. Jeho prednosťou je vysoký prietok, to znamená že ním obslúžite väčší počet radiátorov, na väčšinu objektov postačuje jeden regulátor. Súčasťou balenia je izolačný kryt a impulzná kapilára s tlakovými skrutkami na pripojenie. Na regulátore sa ľahko nastavuje diferenčný tlak vďaka stupnici s číselnými hodnotami a meranie je tiež jednoduché vďaka Safecon vodotesným konektorom na meranie.

 

Regulátor diferenčného tlaku.

 

Pri prepočte hydraulického vyregulovania dochádza aj k návrhu výmeny radiátorových ventilov. Jestvujúce ventily s pevnou Kv hodnotou sa navrhujú vymeniť za jemne prednastaviteľné ventily. Tu ponúka Honeywell jedinečný AT koncept svojich radiátorových ventilov. Čo to znamená? Ak potrebujete vymeniť staré radiátorové ventily od firmy Honeywell, stačí vymeniť len radiátorové vložky, pretože telá radiátorových ventilov sú rovnaké pre všetky typy vložiek. Pre investora to znamená úsporu investície na radiátorových ventiloch (približne 35 %) a úsporu montážneho času (približne za polovičný čas sa dajú vymeniť ventilové vložky oproti výmene celého ventilu).

 

2. Výmena klasických termostatických hlavíc za elektronické

Štandardným spôsobom regulácie vykurovania v bytoch sú termostatické hlavice. Plnia funkciu uzatvorenia radiátora pri dosiahnutí žiadanej teploty. Nastavujú sa manuálne, majú stupnicu 1…5 čomu zodpovedá teplota 12 °C…28 °C. Ak chce užívateľ znížiť teplotu počas dňa keď je byt neobývaný, musí fyzicky narábať s hlavicami pred odchodom z bytu. Podobne keď sa vráti domov. Štandardné termostatické hlavice pri otvorenom okne zareagujú otvorením ventilu naplno. Preto ak vetráte dlhšie, určite by ste ich mali zavrieť. Na zvýšenie komfortu a ďalšej úspory nákladov slúžia elektronické hlavice HR90. Sú to v podstate regulátory radiátorov. Na každý deň v týždni si môžete nastaviť 6 časových zmien s tromi rôznymi teplotami (komfortná, optimálna, útlmová). Napríklad ráno budete mať nastavenú optimálnu teplotu, počas dňa, keď je byt neobývaný, môžete mať útlmovú teplotu, v čase keď sa vraciate do bytu optimálnu teplotu, večer teplotu komfortnú, počas noci teplotu útlmovú. V prípade otvorenia okna, môžete nastaviť ako dlho má hlavica ignorovať náhle zníženie teploty. Samozrejmosťou sú režimy „voľný deň“, „párty“, „dovolenka“. Veľký podsvietený, polohovateľný displej s textom umožňuje komfortné sledovanie teploty a nastavovanie hlavice. Ak na krátko potrebujete zvýšiť alebo znížiť teplotu mimo programu, urobíte to ľahko pomocou kolieska na hlavici. Hlavice majú slovenské menu, montáž a nastavenie zvládne aj laik. Súčasťou balenia sú batérie a adaptéry na radiátorové ventily s iným závitom ako M30 x 1,5. S elektronickými hlavicami automaticky riadite vykurovanie v každej izbe. Pri ich použití je možné dosiahnuť úsporu do 30 %.

 

Elektronická hlavica HR90.

 

Ak niektorí vlastníci bytov by mali záujem o reguláciu vykurovania cez telefón, ponúka Honeywell zónovú reguláciu Evohome.

 

3. Zníženie nadmerného tlaku vody

Tlak vody na vstupe do bytového domu je navrhnutý tak aby sa voda dostala do najvyššieho podlažia, poprípade do najvyššieho podlažia vyššieho domu v okolí. Ak na 8. alebo 12. poschodí má mať studená (teplá) voda dostatočný tlak na komfortné užívanie, potom na 1., 2., 3. podlaží je tlak zbytočne vysoký. Prúd vody z batérie je príliš silný. Opotrebovávajú sa vodovodné batérie, v rozvodoch je vyššia hladina hluku, aj spotreba vody je vyššia pri vysokom tlaku. Staršie potrubia sú viac náchylné na prasknutie. Je dôležité si uvedomiť, že počas noci je tlak vody v rozvodoch ešte vyšší, záťaž na rozvody vody vyššia. Aby sme sa vyhli nežiaducim dopadom príliš vysokého tlaku, navrhujú sa do systému redukčné ventily tlaku. Pri výmene stúpacích a horizontálnych rozvodov vody je vhodná príležitosť ich navrhnúť ako súčasť nových rozvodov. V budove vytvoríme namiesto jedného tlakového pásma dve. Jedno tlakové pásmo s redukčným ventilom pre spodné podlažia, druhé tlakové pásmo bez redukčného ventilu bude pre vyššie podlažia. Redukčný ventil zníži tlak vody na spodných podlažiach na hodnotu, ktorá je dostatočná na komfortné užívania a nezaťažuje potrubia a batérie. Na horných podlažiach zmena tlaku vody nenastane.

 

Redukčný ventil D06F.

 

Druhou možnosťou je regulácia tlaku na každom podlaží. Dosiahneme tým rovnaký tlak na každom podlaží v celej budove. Nezanedbateľným argumentom je tiež to, že nedochádza k spätným tlakovým rázom medzi podlažiami. Je potrebné vždy myslieť na reguláciu tlaku aj na teplej vode, aby nedochádzalo k prenikaniu teplej vody do rozvodu studenej vody cez batérie.

Pri bytových domoch, v ktorých prechádzajú stúpacie rozvody bytmi, regulácia tlaku na podlaží znamená regulácii tlaku v bytoch. Do každého bytu na odbočke zo stúpacieho potrubia sa osadí malý redukčný ventil na studenú aj na teplú vodu. Jeho dĺžka je 95 mm, takže sa zmestí do štandardného bytového jadra. Po inštalácii redukčných ventilov vlastníci bytov zaregistrujú menší hluk v rozvodoch a nižšiu spotrebu vody.

 

Pri výbere redukčných ventilov doporučujeme vždy ventily s vyváženou kuželkou. Čo to znamená? Ak je vstupný tlak napr. 6 barov, na redukčnom ventile nastavíte 3 bary. Pri zmene tlaku na vstupe (počas špičky napr. 5 barov, alebo počas útlmu v noci napr. 8 barov), výstup z redukčného ventilu bude stále 3 bary ak má redukčný ventil vyváženú kuželku. Zmena vstupného tlaku nemá vplyv na tlak výstupný. Naopak pri lacnejších redukčných ventiloch s nevyváženou kuželkou v prípade zmeny tlaku na vstupe sa zmení adekvátne aj tlak na výstupe, pretože tento typ redukčného ventilu neudržiava konštantný tlak na výstupe, udržiava konštantný rozdiel tlakov medzi vstupom a výstupom redukčného ventilu. Ak stúpne tlak na vstupe, stúpne tlak aj na výstupe, ak klesne tlak na vstupe, klesne tlak aj na výstupe.

 

4. Filtrácia vody

Umiestnenie jemného filtra do rozvodu pitnej vody neprináša priamo úsporu, jeho prínosom je odstránenie drobných nečistôt z vody. Štandardná veľkosť sitka je 0,1 mm, k dispozícii sú aj jemnejšie sitká. Filter chráni batérie, práčky a iné spotrebiče napojené na pitnú vodu. Tiež dáva spotrebiteľovi záruku pitia čistej vody. Vodárenské spoločnosti ručia pravidelnými rozbormi vody a zdravotným zabezpečením za vysokú kvalitu dodávanej pitnej vody. Mechanické nečistoty sa však dostanú do vody zo starých rozvodov alebo aj z nových nekvalitných rozvodov, u ktorých dochádza k výskytu inkrustov. Tiež pri haváriách na vonkajších rozvodoch sa dostáva ku spotrebiteľovi voda so zrnkami piesku aebo ílu. Dôkazom nečistôt v pitnej vody sú zanesené sitká filtrov po niekoľkých mesiacoch používania. Každý spotrebiteľ si môže skontrolovať čistotu vody pri čistení perlátorov. Filter so spätným preplachom nie je potrebné pri čistení rozobrať, má funkciu spätného preplachu. Manuálne alebo automaticky sa otvorí výpustný ventil na spodnej časti filtračnej misky a počas 10-sekundového preplachu sa filter dokonale prepláchne. Pritom spotrebuje 15 – 20 litrov vody, ktorú je potrebné odviesť do kanalizácie alebo do prepadu, poprípade zachytiť do nejakej nádoby. Ak použijete automatiku spätného preplachu, tá prepláchne filter v stanovený čas (rozsah 4 min… 2 mesiace), Nie je potrebný manuálny zásah.

 

Filter so spätným preplachom.

 

 

Igor Belovič, Honeywell, s. r. o.