NRG flex, s.r.o.

 

V roku 2015 stál estónsky dodávateľ tepla, Järvakandi Soojus, pred výzvou ako zrekonštruovať existujúce rozvody tepla z 2 MW plynového kotla, ktorý bol napojený na odpadné teplo z blízkej fabriky na výrobu skla. Keďže existujúce rozvody tepla boli na konci životnosti, tak sa rozhodli, že ich v rámci rekonštrukcie tepelného hospodárstva a projektu vymenia.

 

Výzva

Existujúce tepelné rozvody boli v nadzemnom prevedení, priamo cez areál závodu. Avšak nové predizolované potrubia majú byť inštalované pod zem. Trasovanie bolo zmenené a ide okolo celého závodu, aj tak prechádza oblasť s intenzívnou premávkou – až 30 kamiónov denne, ktoré dovážajú suroviny potrebné na nepretržitú výrobu.

 

Toto si vyžiadalo inštaláciu 1 400 m flexibilného predizolovaného potrubia DN125 maximálne za týždeň, to by bolo veľmi náročne ak by sa na realizáciu použilo bežné oceľové predizolované potrubie. Lokálna montážna firma odhadla harmonogram na štyri týždne.

 

Parametre tepelnej siete

Prevádzková teplota:             85 – 95 °C

Prevádzkový tlak:                   4 bar

Dĺžka potrubia:                      1 400 m

 

Riešenie

Je všeobecne známe, že plastové predizolované potrubia umožňujú výrazne rýchlejšiu montáž v porovnaní s oceľovými predizolovanými tyčami. Vďaka dodávke v kotúčoch alebo na bubnoch je možné dodať na stavbu dlhé kusy potrubia, ktoré je možné položiť do výkopu s minimom spojov.

Avšak bežné plastové predizolované potrubia by nebolo možné použiť kvôli vyššej prevádzkovej teplote. Na to aby bolo možné tento projekt zrealizovať a dodržať krátku dobu inštalácie a obmedzení vo výrobe, bolo použité inovatívne riešenie plastových predizolovaných potrubí s termoplastickou výstužou NRG ­FibreFlex Pro, keďže tieto bezpečne spĺňajú potrebné parametre a vyššiu prevádzkovú teplotu a tlak.

 

 

Výsledky projektu

Porovnanie realizácie s alternatívou oceľových predizolovaných tyčí.

 

 

Popis projektu

Celkovo bolo dodaných 1 400 m potrubí NRG FibreFlex Pro v dimenzii d140 (DN125), ktoré boli dodané na ôsmych bubnoch s priemerom 3,6 m, na každom bolo caa 200 m potrubia. Potrubie z každého bubna bolo odvinuté do výkopu rýchlejšie ako za dve hodiny a minimalizoval sa tým čas kedy musel byť výkop otvorený v úsekoch medzi spojmi. Všetky prekážky, ktoré sa vyskytli počas montáže – ako napríklad betónové základy v trase výkopu – boli vďaka flexibilite potrubí prekonané.

 

 

Termoplastické vystužené rúrky pre médium majú v porovnaní s bežnými jednovrstvovými plastovými polymérovými rúrkami pre médium výrazne menšiu hrúbku steny. Toto dovoľuje potrubiam NRG FibreFlex Pro byť výrazne flexibilnejšími počas montáže, čo je veľmi dôležité pre manipuláciu väčších dimenzií potrubí (hlavne pre rúrku pre médium d75 až d160).

Plastové predizolované potrubia NRG FibreFlex Pro minimalizujú počet spojov vďaka dĺžke dodávaných kotúčov. Preto je riziko zlyhania pri realizácii doizolovania vonkajšieho plášťa výrazne znížené, niečo čo je pri oceľových predizolovaných potrubiach tak dôležité. Celé 1 400 m dlhé potrubie bolo spojené iba ôsmimi spojkami, to je výrazne menej v porovnaní so 180 doizolovaniami, ktoré by boli potrebné pri bežnom oceľovom predizolovanom potrubí na to, aby sa mohli obísť všetky prekážky.

 

 

Realizácia rekonštrukcie rozvodov bola dokončená podľa požiadavky do jedného týždňa. Samotná pokládka by bola spravená rýchlejšie, ak by sa nebol predĺžil potrebný čas na výkopové práce, kvôli nepredvídateľným prekážkam. Napriek vyšším nákladom na materiál pre vybrané flexibilné predizolované potrubia, je to s porovnaním alternatívneho riešenia s bežným oceľovým predizolovaným potrubím v celkových investičných nákladoch lacnejšie riešenie. Ušetrilo sa veľa času a nákladov na výkopové práce vďaka tomu, že nebolo nutné robiť násobne väčšie množstvo zvarov a doizolovaní na mieste.