HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Pojem komfort bývania sa v súčasnom stavebníctve spája s rôznymi parametrami, ktoré ovplyvňujú kvalitu interiérov rodinných domov. Jedným z nich je akustický komfort, na ktorý sa pri navrhovaní domu často zabúda. Prečo je tento parameter taký zásadný, že výrobcovia stavebných materiálov vymysleli tzv. akustické tehly?

Zvuky, ktoré nás obklopujú, či už vnútri miestností, domov, alebo vonku, majú zásadný vplyv na našu psychiku aj fyzické zdravie. Záleží, samozrejme, na sile, resp. intenzite zvuku, na čase, počas ktorého na organizmus pôsobí, a rozhodujú aj ďalšie faktory. Hlasitosť zvuku je pritom subjektívna veličina – závisí aj od citlivosti sluchu na zvuky rôznej frekvencie či od toho, či je príjemca poslucháčom dobrovoľným, alebo nedobrovoľným: vaša psychika bude trpieť inak, ak budete hosťom na bujarej narodeninovej oslave, alebo susedom, ktorý musí hluk z tejto oslavy počúvať uprostred noci. Preto začal HELUZ na priečky medzi miestnosťami vyrábať akustické tehly HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená, ktoré vďaka vloženej minerálnej vlne okrem výbornej zvukovej izolácie (vzduchová nepriezvučnosť Rw = 57 dB) redukujú aj prenos konštrukčného hluku.

Dlhotrvajúci hluk spôsobuje zdravotné ťažkosti

Akustický komfort v domácom prostredí je dôležitý najmä preto, že ide o miesto, kde by sme mali mať ideálne podmienky na odpočinok, a to vrátane tých zvukových. Rušiť by nás nemali zvuky zvonku, od susedov ani z vedľajších miestností vo vlastnom byte či dome. Často v tejto súvislosti zaznieva argument, že na hluk, napr. z blízkej továrne, baru či rušnej ulice, je možné si zvyknúť. Tento názor je však chybný, dlhodobé vystavenie nadmernému hluku môže viesť k zdravotným ťažkostiam rôznej povahy od podráždenosti, neschopnosti koncentrácie cez nekvalitný spánok, bolesti hlavy až po srdcové problémy a poruchy imunitného systému. Pokiaľ počujete hlasy a slabšie zvuky zo susedných miestností, pokiaľ sa v noci budíte s pocitom, že vás niečo ruší, pokiaľ ste podráždení, nesústredení a unavení, bolí vás hlava a máte neodbytný pocit, že si doma neodpočiniete, aj keď sa o to snažíte, veľmi pravdepodobne sa problém s nadmerným hlukom týka aj vás.

Problém sú zvuky prechádzajúce konštrukciami

Skôr ako sa pustíte do hľadania riešenia, je potrebné vedieť, čo všetko má na akustický komfort v konkrétnom priestore vplyv. Tvorí ho spoločne viac merateľných veličín rôzneho charakteru, zásadné sú však najmä dva akustické parametre. Prvý z nich je tzv. vzduchová, alebo stavebná, nepriezvučnosť, ktorej hodnotu v budovách a interiéroch ošetrujú aj normy. Vyčísľuje schopnosť vodorovných aj zvislých konštrukcií (stien a podláh, resp. stropov) zachytiť alebo preniesť hluk, ktorý sa šíri vzduchom. Veličina označovaná ako Rw sa udáva v decibeloch. Čím vyššia je jej hodnota, tým menej zvuku prestúpi na druhú stranu konštrukcie a tým menej bude vo vedľajšej izbe počuť váš hovor, hlasitú hudbu detí, televízor alebo ruch z umývania riadu. A naopak – vy zas budete ušetrení nežiaduceho hluku z detskej izby. Norma pre bývanie vyžaduje schopnosť konštrukcie medzi izbami neprepustiť hluk s intenzitou minimálne 53 dB. Ide však o hraničnú hodnotu, ktorá zodpovedá hlasitosti normálneho hovoru, a aj ten, ak je trvalý a nevyžiadaný, má na psychiku neblahý vplyv.

Opačne je to s hodnotami pri druhom dôležitom parametri, a to krokovej nepriezvučnosti (veličina s označením Lnw). Tá poskytuje informáciu o schopnosti stavebných prvkov alebo častí budov znižovať prenos krokového zvuku najmä prostredníctvom schodných stavebných konštrukcií, a to chôdzou, skákaním či behom, ale aj napríklad pádom predmetov na podlahu, pohybom nábytku po podlahe a pod. Parameter krokovej nepriezvučnosti informuje aj o schopnosti tlmiť zvuk nárazmi na stavebnú konštrukciu, napr. vŕtaním alebo zatĺkaním.

Prah bolesti sa nachádza na hodnote približne 120 dB

Aké riziká predstavuje hluk pre ľudské zdravie? Pokiaľ budete dlhodobo vystavení zvuku s intenzitou približne 120 dB či viac, ktorá u človeka znamená prah bolesti, aj pri krátkodobom pôsobení vám hrozí trvalé poškodenie sluchu. Takéto nebezpečné môže byť pre uši napr. štartujúce lietadlo, pokiaľ sa nachádzate v jeho tesnej blízkosti. Len o niečo slabšiu intenzitu (cca 110 dB) má zvuk rockovej kapely či diskotéky. Psychickú pohodu však narušuje aj len hlasitý hovor, ktorého intenzita môže byť až 70 dB. Pre porovnanie – hlasitosť zvuku, ktorý neruší, sa pohybuje v hodnotách do 20 dB a zažiť ju môžete napr. v stíšenom lese.

Tehla HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená vytvorí ideálne zvukové podmienky

Aby ste v priestore vytvorili ideálne zvukové podmienky, teda zaistili čo najvyšší akustický komfort, je možné využiť rôzne riešenia. Efektívne je postaviť hluku do cesty masívnu konštrukciu. Táto cesta je dnes však zbytočne komplikovaná, bežne dostupné sú totiž kvalitné stavebné materiály so skvelými akustickými vlastnosťami, ktoré zaistia zvukovú izoláciu pri menších rozmeroch, cenách aj celkovej náročnosti vyhotovenia.

Pri snahe o dosiahnutie čo najlepších hodnôt vzduchovej nepriezvučnosti významne pomôže akustická tehla HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená určená na priečky medzi jednotlivými miestnosťami aj bytmi. „Ide o revolučný produkt – pri hrúbke iba 21 cm dosahuje zvukovo-izolačnú kvalitu klasickej tridsiatky. Vďaka úspornej šírke nedochádza ani k redukcii zastavanej plochy, naopak,“ konštatuje Ing. Filip Bosák, manažér technického poradenstva spoločnosti HELUZ. V tehle HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsenej výrobca skombinoval tehlový črep s materiálom, ktorý najlepšie vylepšuje požadovaný parameter, minerálnou vlnou. „Vďaka unikátnej konštrukcii tehlového bloku na vnútorné murivo – dve tvarovky spojené minerálnou vlnou – sa tak pri tehle HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsenej dosiahol ekvivalent správania dvojitej konštrukcie. Okrem výbornej zvukovej izolácie (vzduchová nepriezvučnosť Rw = 57 dB) zároveň dochádza k významnej redukcii prenosu konštrukčného hluku. Výrazne lepšie sú aj tepelnoizolačné vlastnosti steny, o 45 % lepší súčiniteľ tepelnej vodivosti a súčiniteľ prestupu tepla podstatne obmedzí unikanie tepla z vykurovaného bytu do chladnejších priestorov,“ dodáva Ing. Filip Bosák a odporúča všetkým budúcim investorom poradiť sa o vhodnom výbere materiálu na hrubú stavbu s technickým zástupcom spoločnosti HELUZ alebo obchodným zástupcom už vo fáze projektovania. Obchodného zástupcu alebo technického poradcu nájdete podľa príslušného regiónu na stránkach spoločnosti HELUZ https://www.heluz.sk/sk/kontakty a poradenstvo pred stavbou aj v priebehu stavby je zadarmo.