Xella Slovensko, s. r. o.

Záujemcom o výstavbu rodinného domu sa oplatí rozhodnúť sa pre dom s takmer nulovou spotrebou energie. Naliehavosť ekologickej otázky je prioritná i na Slovensku a Ministerstvo dopravy a výstavby preto znovu pristúpilo k podpore mimoriadne úsporného stavania. Od 1. júna je možné žiadať o dotácie vo výške 8 000 €. K jednoduchosti celého procesu prispieva aj spoločnosť Xella Slovensko, výrobca stavebného materiálu Ytong, ktorá ponúka zákazníkom služby energetického poradenstva a získanie potrebného certifikátu.

Žiadosti o dotácie je možné podávať od 1. júna do 30. septembra, pokiaľ však príjem žiadostí neprekročí celkový počet 200 žiadateľov. V tomto prípade uzavrie ministerstvo program skôr. Cieľom je, aby vzrástol počet domov, ktoré majú takmer nulovú spotrebu energie. Po 31. decembri 2020 toto kritérium bude totiž pri novostavbách povinné, teraz je výsledná energetická náročnosť na rozhodnutí majiteľov a dotácia by mala posilniť ich záujem o domy s čo najúspornejším prevádzkou.

Dotácia v celkovej výške až 8 000 € je viazaná na rodinné domy určené len na bývanie a s maximálnou rozlohou 200 m2. Nesmie tu byť súčasne sídlo firmy ani prevádzkareň a dom nemá slúžiť na rekreačné účely. Stavebná konštrukcia rodinného domu musí spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie a majitelia domu majú právoplatné kolaudačné rozhodnutie vydané najskôr v druhom kalendárnom roku predchádzajúcom roku, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok, t. j. najskôr v roku 2018. Ďalšie informácie nájdete tu: https://dotacia8000.ytong.sk

Ako správne postupovať pri podaní žiadosti sa dočítate tu: https://byvajteusporne.sk/wp-content/uploads/vyzva-N2-2020.pdf

Ytong podporuje trend úspor a ponúka pomoc s projektmi

Výrobca stavebného materiálu Ytong, spoločnosť Xella Slovensko, má trend dlhodobo udržateľného rozvoja pevne ukotvený vo svojej firemnej filozofii už desiatky rokov. Disponuje tiež tímom odborných technických poradcov, ktorí dokážu pri projekte poradiť s optimalizáciou energetickej náročnosti domu. „Zákazníkom vypracujeme Energetickú optimalizáciu domu s cieľom zaradenia do energetickej triedy A0. Spracujeme výpočet podľa existujúcej projektovej dokumentácie a dodáme dva varianty, z ktorých si finálny volí zákazník,“ vysvetľuje Martin Mihál, vedúci technického úseku Xella Slovensko. „Ďalšou službou je vypracovanie potrebného energetického certifikátu nutného pre kolaudačné konanie. Obe spomínané služby je možné zakúpiť online na eshope výrobcu za mimoriadne zvýhodnené ceny. Samozrejme, že k našej práci patrí aj to, že odporučíme optimálnu skladbu stavebného materiálu, aby bol projekt čo najjednoduchšie uskutočniteľný, a to aj svojpomocne,“ upresňuje Mihál.