V dňoch 11. 3. – 22. 3. 2019 sa konal v Košiciach kurz Manažér správy budov. Marcový kurz bol našim prvým tohoročným kurzom. Veríme, že vedomosti, ktoré si prví tohoroční kurzisti odniesli z kurzu, sa premietnu do pozitívnych prínosov v ich práci správcov. Aj na tomto kurze sa vytvorila skupina skvelých ľudí, ktorí boli počas celého kurzu aktívnymi študentmi.

Kurz Manažér správy budov je intenzívny, obsahuje 98 hodín výučby a trvá dva týždne, počas ktorých sa kurzisti dozvedia množstvo informácií z rôznych oblastí ako sú napríklad právo, facility management, ekonomika, TZB, statika a iné predmety. Prednášajúci sú ľudia z praxe, ktorí odovzdávajú potrebné informácie a praktické rady pre našich účastníkov. Aj napriek menšiemu počtu kurzistov bol prvý tohoročný kurz interaktívnym kurzom. Prednášajúci chválili aktivitu našich marcových kurzistov, ktorí kládli konštruktívne otázky k daným problematikám. Vyučovanie tak prebiehalo v aktívnom duchu. Dva týždne prešli veľmi rýchlo. Samým kurzistom sa zdalo, že len pred chvíľou kurz začal a už aj končí. Veríme, že kurz ozrejmil novým správcom ich budúce povinnosti a existujúcim správcom dopomohol v ich práci. Počas celého vyučovania prebiehala komunikácia nielen s vyučujúcimi, ale aj medzi samotnými kurzistami. Každý z kurzistov sa dozvedel nejaké nové informácie, ktoré im v budúcnosti napomôžu v ich práci.Práca správcu je obsiahla a vyžaduje si množstvo vedomostí a schopností, preto držíme našim novým absolventom kurzu palce a veríme, že sa im bude dariť vykonávať túto činnosť čo najlepšie, že budú zvládať prekážky s ľahkosťou.

Na záver kurzu prebehlo odovzdávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutnou podstatou pre zápis do Zoznamu správcov a podľa zákona 246/2015 Z. z. jednou z podmienok pre výkon správy.

Spracovala: Ing. Simona Varechová