Jesenná výstava Light + Building sa konala v dňoch 2. – 6.10.2022 na výstavisku vo Frankfurte nad Mohanom. Výstava sa konala v duchu hesla: „Obchod sa robí medzi ľuďmi“, ktoré vystihovalo náladu a atmosféru výstavy. Elektrifikácia a digitalizácia ponúkajú obrovský potenciál na úsporu približne 40 percent energie v budovách.  Na poprednej svetovej výstave osvetlenia a techniky budov sa prezentovalo svojimi riešeniami 1 531 vystavovateľov zo 46 krajín. Výstava prišla presne v čase energetickej krízy v pravý čas tak, aby predstavila riešenia súčasných výziev a potvrdila tým svoju dôležitosť .

„Reštart“ výstavy  Light + Building po dvoch a pol rokoch pandémie bol viac než úspešný. „Teší nás veľký záujem návštevníkov, ktorí prišli na jesennú výstavu  Light + Building. Témy podujatia ponúkajú odpovede na aktuálne výzvy našej doby. Okrem toho – a to sa prelína všetkými rozhovormi, ktoré vedieme – osobné stretnutia sú a zostanú ústredným prvkom veľtrhov. Obchod sa robí medzi ľuďmi. Pre všetkých zúčastnených platí: v čase krízy je potrebná odvaha a ochota riskovať, pozerať sa do budúcnosti pozitívne a orientovať sa na riešenia. Vystavujúce spoločnosti toto pôsobivo demonštrovali na jesennej výstave Light + Building,“ povedal o  posledných piatich dňoch výstavy Wolfgang Marzin, generálny riaditeľ Messe Frankfurt.

Základy pre budúcnosť

Jesenná výstava Light + Building zahŕňa oblasti svetla a technológie budov. V segmente elektrotechniky, automatizácie domov a budov sa pozornosť sústredila predovšetkým na technické inovácie, ktoré prispievajú k zvýšeniu energetickej efektívnosti v domoch a budovách. K téme patria aj regeneratívne zdroje energie ako solárne či fotovoltaické panely, systémy riadenia nabíjania pre elektromobilitu a riadenie osvetlenia. Efektívnosť a udržateľnosť zohrávajú dôležitú úlohu aj v sektore osvetlenia. Vysokokvalitné modulárne osvetľovacie systémy v kombinácii s digitálnym ovládaním poskytujú svetlo, keď je jas skutočne potrebný. Novo plánovaná plocha osvetlenia bola medzi vystavovateľmi a návštevníkmi veľmi dobre prijatá. Táto oblasť má so svojimi 60-timi percentami stále najväčší podiel na poprednom svetovom veľtrhu.

V centre pozornosti sieťová bezpečnostná technológia

Súčasťou výstavy boli aj Intersec Building, Intersec Forum – odborné konferencie pre sieťovú bezpečnostnú techniku. Počas štyroch konferenčných dní sa uskutočnilo celkovo 30 prednášok a panelových diskusií.  Účastníci sa z „prvej ruky“ dozvedeli o pripravovaných trendoch, najnovších usmerneniach a hmatateľných stratégiách pre úspešné, dátovo bezpečne založené siete služieb budov. 89 percent opýtaných bolo spokojných s produktovým radom Intersec Building.

Digitálne rozšírenie Light + Building

Prvýkrát sa všetkým účastníkom v digitálnom priestore otvorili aj nové perspektívy: Na Light + Building Digital Extension sa vystavovatelia a návštevníci mohli navzájom spojiť a rozšíriť svoju sieť založenú na inteligentnom matchmakingu. Toto bolo  stále možné do 14. októbra 2022. Na požiadanie boli na platforme k dispozícii aj prednášky, diskusné kolá a prezentácie, takže prenos znalostí prostredníctvom rôznorodého podporného programu popredného medzinárodného veľtrhu bol možný aj po ukončení výstavy.

Návštevnosť a budúcnosť

Na popredný medzinárodný veľtrh osvetlenia a techniky budov pricestovalo do Frankfurtu nad Mohanom 92 838 návštevníkov zo 147 krajín. Okrem Nemecka ich najviac pochádzalo z Talianska, Holandska, Francúzska, Švajčiarska, Belgicka, Španielska, Rakúska, Veľkej Británie a Poľska. Medzinárodná účasť bola teda až 55 percent. Vysoká spokojnosť návštevníkov svedčila o tom, že sa im výlet oplatil. 95 percent odborných návštevníkov bolo spokojných s dosiahnutím svojich cieľov návštevy a rozsahom výstav, viac ako 83 percent už plánuje navštíviť Light + Building 2024.

Výstava Light + Building, ktorá sa koná každé dva roky, bola kvôli pandémii niekoľkokrát odložená a teraz sa konala ako jednorazová špeciálna edícia na jeseň na žiadosť priemyslu. V roku 2024 výstava opäť obsadí jarný termín ako zvyčajne. Ďalšia výstava Light + Building sa bude konať od 3. do 8. marca 2024 vo Frankfurte nad Mohanom, na ktorú nás usporiadatelia pozývajú už teraz…

Spracované z tlačových podkladov www.messefrankfurt.com

Ďalšie info nájdete aj na www.light-building.com/presse