Xella Slovensko, s. r. o.

Koncept digitálneho plánovania Xella blue.sprint umožňuje optimalizované a efektívne návrhy budov a jeho využitie prináša komplexné projektové riešenia, najmä s dôrazom na rýchlosť, kvalitu a efektivitu výstavby.

Služba Xella blue.sprint nie je na slovenskom stavebnom trhu dlho, no už si na ňom našla svoje pevné miesto. Pomocou digitálneho plánovania blue.sprint spoločnosť Xella Slovensko optimalizuje projekty už od fázy predprojektových príprav a štúdií. Pre svoju činnosť využíva dáta z digitálnych dvojčiat riešených budov, ktoré si buď vytvára sama z 2D dát investorov, alebo využíva BIM modely svojich zákazníkov.

Súčasťou služby je predovšetkým odporúčanie vhodného konštrukčného systému. Na zvýšenie efektívnosti stavieb, najmä z hľadiska úspory času, pracovnej sily a materiálu, sa najčastejšie používa technológia mechanického muriva pomocou stavebných žeriavov. Táto technológia umožňuje kombinovať stavebné prvky nielen s veľkoformátovými prvkami, ale aj so stenovými panelmi alebo stropnými panelmi na strop.

Tomáš Dokoupil, BIM manažér Xella SK/CZ, vidí počas existencie služby digitálneho plánovania viacero zaujímavých zmien: „Pohľad spoločnosti na digitalizáciu sa v poslednom období výrazne zmenil, a to k lepšiemu. Trh sa v posledných rokoch viac prispôsobil určitým digitálnym návykom. Zmenou je vnímanie tejto služby našimi zákazníkmi a partnermi, dá sa povedať, že každý si v nej našiel svoje a berú ju ako pridanú hodnotu našej spolupráce.“

“Ďalšou zmenou je neustále sa stupňujúci vývoj softvéru, ktorý nám v dnešnej dobe umožňuje vytvárať akékoľvek reálne tvary budov so skutočnými vlastnosťami, ale umožňuje aj čoraz presnejšiu komunikáciu v online dátovom prostredí. Ako novinku v rámci hrubých stavieb sa dá považovať aj AR – rozšírená virtuálna realita, ktorá je obohatením reálneho sveta o digitálne vytvorené prvky. Ako trendsetter na slovenskom trhu Xella Slovensko intenzívne pracuje na vývoji a implementácii rozšírenej reality v hrubých fázach výstavby. Rozšírenú realitu dokážeme využiť ako pri prezentácii nášho konštrukčného riešenia, tak aj počas inšpekčných dní na stavbách našich zákazníkov.“  vysvetľuje Tomáš Spusta, BIM koordinátor v Xella SK/CZ.

Digitálne plánovanie Xella oceňujú investori, architekti aj realizačné spoločnosti

Investorom je Xella Slovensko schopná ušetriť budúce dodatočné náklady na výstavbu a priniesť tak konkrétne finančné úspory v rozpočte. Jedným z najpreferovanejších výstupov je zoznam kolízií, ktoré Xella dokáže identifikovať v digitálnom dvojčati budovy. Tu je hlavnou výhodou finančná úspora, ktorú je možné vidieť ešte pred začatím výstavby. Ďalšou skupinou sú architekti a dizajnéri, s ktorými prebieha komunikácia v online prostredí pomocou reálnych BIM modelov.

Títo partneri oceňujú najmä úsporu času pri tvorbe projektov od štúdie až po implementačnú dokumentáciu. Dôležitou skupinou zákazníkov sú aj stavebné firmy. Ťažia hlavne z podpory pri vytváraní kladačských výkresov stien. Výhodou je nielen úspora času a pracovníkov počas realizácie, ale aj presné výkazy materiálov. Okrem toho je výkaz optimalizovaný pre dodávku celých paliet, aby sa eliminovalo plytvanie stavebnými materiálmi. To zodpovedá jednému z hlavných cieľov spoločnosti Xella Slovensko, ktorým je zníženie negatívneho vplyvu stavebného priemyslu na životné prostredie.

Koncept Xella blue.sprint je určený pre všetky typy budov

Služba je určená pre všetky typy stavieb, dokonca aj projekty a výstavbu rodinných domov je možné s ňou efektívne optimalizovať. Keďže realizácia strojového muriva má v rodinných domoch menší úžitok, Xella Slovensko v drvivej väčšine prípadov využíva digitálne plánovanie a veľkoformátovú výstavbu veľkých objektov ako sú bytové domy, haly, administratívne budovy, nemocnice, obchodné centrá, developerské projekty rodinných domov a pod. S konceptom Xella blue.sprint realizuje nielen samonosné steny, ale aj skeletové ostenia či protipožiarne steny.

Veľkú časť portfólia tvoria bytové domy do 3-5 podlaží s 3 až 5 bytmi na poschodí. Ide o najvyhľadávanejšie bytové projekty súčasnosti, pretože sa úspešne stavajú aj v menších mestách. Pre veľkých developerov samozrejme Xella Slovensko realizuje aj výškové bytové domy s 12-16 nadzemnými podlažiami. Budovy sú primárne navrhnuté z veľkoformátových prvkov, vyžadujúcich strojové murivo, ktoré je maximálne efektívne.