Multi-VAC SK spol.s r.o.

Veľmi nízke požiadavky na zástavbu, ultratenká jednotka, konštrukčná výška iba 210mm. Určená pre podstropnú a nástennú inštaláciu. Možnosť voľby jednotky so štandardným alebo entalpickým výmenníkom.

Jednotka DF EVO je vybavená integrovanou wifi a je pripravená pre bezdrôtovou komunikáciu so 4polohovým tlačidlovým ovládačom DFEVO-PULS4B a inteligentným multifunkčným ovládaním DFEVO-CTRL08 s jednoduchým párovaním.

Je možné využiť bezdrôtové čidla kvality vzduchu pre ovládanie jednotky DFEVO-CO2 a DFEVO-RH.

Jednotka tak vetrá podľa požiadavky.

4polohové tlačidlové ovládanie DFEVO-PULS4B

 • Režim neprítomnosti – nízka rýchlosť
 • Domáci režim – prvá rýchlosť
 • Časový režim – vysoká rýchlosť, po obmedzenú dobu, nastaví sa počtom stisnutí
 • Režim BOOST – vysoká rýchlosť, jednotka vetrá na maximálny výkon bez časového obmedzenia

Inteligentné multifunkčné ovládanie DFEVO-CTRL08

Ovládač reguluje a monitoruje rekuperačnú jednotku DF EVO, jednotka riadi kvalitu vzduchu v interiéri zmenou rýchlosti ventilátorov, využíva bezdrôtovú komunikáciu s jednotkou. Dotykové tlačidla pre zmenu nastavenia jednotky. Displej z tekutých kryštálov (LCD) zobrazuje aktuálny prevádzkový stav jednotky, chybové hlášky.

 • Voľba automatického / manuálneho režimu
 • Režim neprítomnosti – nízka rýchlosť
 • Režim BOOST – vysoká rýchlosť, jednotka vetrá na maximálny výkon bez časového obmedzenia
 • Nastavenie dátumu / času, režim časovača
 • Indikátor by-pass – ON / OFF / AUTO
 • 4ikony pre zobrazenie rýchlosti ventilátora
 • Indikátor poruchy

Vetranie podľa požiadavky pri použití bezdrôtových čidiel kvality vzduchu

DFEVO-CO2 čidlo CO2

Čidlo je spárované s komunikačným modulom, pomocou tlačidla a diódy sa nastavia jednotlivé režimy vetrania, NEPRÍTOMNOSŤ, DOMÁCI REŽIM, AUTOMATICKÝ REŽIM ECO a COMFORT

DFEVO-RH čidlo vlhkosti

Čidlo je spárované s komunikačným modulom, pomocou tlačidla a diódy sa nastavia jednotlivé režimy vetrania, NEPRÍTOMNOSŤ, DOMÁCI REŽIM, ČASOVÝ REŽIM a AUTOMATICKÝ REŽIM