Na trhu s plastovými okennými a dverovými profilmi je obrovská konkurencia, ktorá ženie kvalitu výrobkov stále vyššie, pritom sa ale tempo rastu tohto segmentu spomaľuje. Ako sa s tým vyrovnáva jeden z najväčších výrobcov PVC profilov, spoločnosť Deceuninck, nám povedal Tomáš Klíma, ktorý je obchodný riaditeľ pre región strednej a východnej Európy.

Ako vidíte aktuálny vývoj na trhu s PVC oknami v Európe?

Podiel plastových okien a dverí na celkovom objeme výroby je v regióne strednej Európy stále najvyšší – 44 %. V iných častiach Európy však vidíme odlišné trendy. Podľa prieskumu CAB má plast napr. v severnej Európe len 3 %. Prirodzene v tejto oblasti dominujú drevené profily. V západnej Európe je zase najobľúbenejší kov, obzvlášť hliník. Hoci segment PVC okien rastie pomalšie než iné materiály, rozhodne to neznamená ich koniec. Objem ich výroby v Európe stále presahuje 47 mld. EUR.

Čím si vysvetľujete pomalší rast segmentu plastových okien a dverí?

Koncoví zákazníci v západnej Európe nehľadia toľko na cenu, ktorá je pri plastových oknách vždy najvýhodnejšia. Zaujíma ich viac dizajn, ale i pôvod materiálu a ekologická stopa výroby. PVC sa z hľadiska ekológie na prvý pohľad javí ako najhoršia z možností – hliník, drevo, plast. Energetická náročnosť výroby hliníkových okien je enormná, drevené okná sa recyklovať nedajú vôbec, naopak, PVC možno bez straty kvality recyklovať 8 až 10-krát. Ak sa na stavebný plast nebudeme pozerať perspektívou slamiek a jednorazových téglikov, ale budeme v ňom vidieť recyklovateľný zdroj s unikátnymi (napr. tepelnoizolačnými) vlastnosťami, zistíme, že životnosť plastového okna sa dá predĺžiť na 350 rokov. Oproti výrobe z prvomateriálu sa navyše výrobou 1 kg recyklátu ušetria až 2 kg CO2.

Ako na tieto trendy reaguje Deceuninck, druhý najväčší výrobca plastových profilov v Európe?

Prirodzene investujeme do nových technológií a chceme uspokojiť dopyt širšieho spektra zákazníkov. Vyvinuli sme Elegant, nový plastový okenný profil, ktorý má najštíhlejšiu exteriérovú hranu na trhu (iba 9 mm), hranaté tvary i zasklievacie lišty. Jeho dizajn získal v minulom roku ocenenie Red Dot a tiež German Design Award. Povedal by som, že je to skutočná alternatíva k hliníkovým oknám, ktoré sú nepomerne drahšie. Naviac má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti (Uf = 0,93 W/m2K). Ďalšou novinkou, ktorú budeme postupne zavádzať na našich trhoch, je ThermoFibra – technológia, ktorá oceľovú výstuž profilu nahrádza sklenenými vláknami. Zároveň chceme vyjsť v ústrety aj zákazníkom, ktorí si chcú dopriať luxus hliníkových okien, preto sme uzavreli joint venture so spoločnosťou So Easy System, ktorá vyrába hliníkové profily kompatibilné s našimi PVC systémami. Budeme teda ponúkať kombinovaný predaj hliníkových a PVC okien. A v neposlednom rade chceme uľahčiť život i našim obchodným partnerom (dodávateľom okien). Na všetky naše nové produktové rady budeme zavádzať univerzálny modulárny systém iCOR. Znížia sa tým nároky na skladové priestory a tiež zložitosť produktovej ponuky.

A čo sa týka ekológie?

Pri životnosti moderných plastových okien, ktoré vydržia desiatky rokov, je spätný odber a recyklácia PVC profilov dlhodobo udržateľným riešením. Deceuninck už roky prevádzkuje vlastnú recyklačnú linku v belgickom Diksmuide, vlani sme navýšili jej kapacitu na 45 000 ton PVC ročne, čo predstavuje spracovanie zhruba 2 miliónov starých okien. Patríme k zakladajúcim členom iniciatívy Rewindo GmbH, ktorá sa zapája do recyklácie plastových okien a snaží sa zvyšovať podiel recyklovaných materiálov v plastových prvkoch určených pre stavebníctvo.

Foto: Deceuninck