18.8.2020 Zdenka Jurčáková Odborný, konzultant ZSaUN

Doporučujem:

1) rozdať v dome do poštových schránok oznam, cez ktorý sa zistí, ktorí vlastníci v dome majú pripojenie na internet a súhlasili by s dodatkom Zmluvy v ktorom bude schválené elektronické hlasovanie.

2) Následne, ak sa zistí dostatočný počet vlastníkov s pripojením je treba spracovať a odsúhlasiť dodatok k Zmluve ( o výkone správy alebo o spoločenstve) a tento dodatok v písomnom hlasovaní odsúhlasiť a následne zabezpečiť registráciu Dodatku. (ktorý podpíše odsúhlasená zodpovedná osoba).

3) Registrovaný Dodatok obdrží každý vlastník bytu a NP v dome a tým sa zároveň dozvie, že hlasovanie elektronickou formou je v dome možné.

4) Ak je to spoločenstvo tak určite má aj e-mailovú adresu, ak je v dome správca musí dať súhlas k použitiu svojej e-mailovej adresy (nezabudnite na to !!).

Postup je administratívne náročný ale ak v dome nemáte dostatočný počet k hlasovaniu ani na schôdzi, ani pri písomnom hlasovaní budete naďalej stagnovať a nepríjmete žiadne rozhodnutie, ktoré Vás pri správe domu posunie ďalej.