BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H

Elektronické tlakovo nezávislé ventily s meraním prietoku média, Cloud služba

Belimo, ako svetový líder vo vývoji a výrobe pohonov pre vzduchotechnické zariadenia, taktiež patrí i k svetovým lídrom v pohonoch pre guľové a zdvihové ventily.

Úvod

Firma investovala nemalé prostriedky do vývoja tlakovo nezávislých ventilov s elektronickým meraním prietoku v rozsahu DN 15..150. Taktiež má v typovom prevedení tlakovo nezávislých ventilov, zaradené aj tlakovo nezávislé ventily, na princípe mechanickej regulácie konštantného prietoku, produktová rada PIQCV- Zone Tight™( Pressure Independent Quick Compact Valve).
Zónový 6-cestný ventil s elektronickým meraním prietoku je ventil, ktorý v aplikácii so 4 rúrkovým fancoil nahrádza 4 tlakovo závislé ventily. Je určený aj pre aplikácie v TABS.
Tlakovo nezávislé ventily s elektronickým meraním prietoku sú v prevedení pod označením:
EPIV- ventil s charakteristickými 4 funkciami, hlavným zameraním pre hydraulické vyregulovanie v kúrenáskych a chladiarenských aplikáciach.
Energy Valve inteligentný ventil s charakteristickými 5-timi funkciami,vybavený snímačmi teploty pre meranie teploty na vstupe a výstupe riadeného zariadenia, multikomunikatívný, ponúka službu Cloud a spĺňa aj kritéria pre IoT ( Internet of Things ).

PIQCV

Produktová rada Belimo ZoneTight™ je rozšírená o sortiment, PIQCV (tlakový nezávislý rýchly kompaktný ventil), v menovitých svetlostiach : DN15,20 a 25, Vnom :210…2100 l/h. Na základe stáleho hydraulického vyregulovania, dodáva tento guľový ventil šetriaci priestor pre každý vykurovací a chladiaci okruh presné požadované množstvo vody, pri zmenách tlaku v rozsahu 16kPa…350 kPa, ale aj pri čiastočnom zaťažení.

Osvedčená technológia pohonov z modelu Belimo sa dá vybrať tak, aby vyhovovala ľubovoľnej aplikácii s 3-bodovým, modulovaným 0(2)-10 V alebo komunikáciou v MP-Bus®. Vďaka technológii PIQCV, nie je potrebné vypočítavať Kvs, pri tomto ventile navrhujeme požadovaný prietok Vmax.

Zónový 6-cestný ventil s elektronickým meraním prietoku

Identifikovať potreby a nájsť netradičné riešenie – toto je typické pre Belimo. V roku 2008 sme nahradili pomerne drahú a priestorovo náročnú reguláciu pre kombináciu chladenia a kúrenia v 4-rúrkovom systéme, naším vlastným vývojom, vyvinutý, nový 6 cestný Zónový ventil.

Pomocou 6-cestného Zónového ventilu sme dosiahli viac, ale s menej prostriedkami. Nie sú potrebné štyri ventily so štyrmi pohonmi, a potrebné štyri dátové body pre programovanie. Okrem všetkých doterajších výhod dokáže oveľa viac. Prietok meria ventilový systém elektronicky. Hydraulické vyregulovanie a požadované množstvo vody pri zmene diferenčného tlaku je zabezpečované automaticky.

Pohony 6-cestného Zónového tlakovo nezávislého ventilu od Belimo sú vybavené rozhraním NFC (Near Field Communication). Tak môžu byť pohony bezdrôtovo, priamo na mieste inštalácie konfigurované pomocou Smatphone aj v prípade, keď nie sú pripojené na napájacie napätie. Oveľa viac závisí od toho, či každé zariadenie je vybavené presne prispôsobenými a zladenými komponentami. Potom je zaručená transparentnosť systému.

Prevedenie 6-cestný Zónový tlakovo nezávislý ventil je veľmi ľahko, a rýchlo navrhnutý len pomocou maximálnych objemových prietokov Vmax1 a Vmax2. Ako projektanti, výrobcovia zariadení, systémový integrátori alebo prevádzkovatelia, môžete sa úplne vo Vašich budovách spoľahnúť, na komfort, vysokú energetickú účinnosť a hospodárnu prevádzku. S Belimo si volíte vždy originál. Originál vrátane všetkých predností, vďaka novým technologickým postupom a inovatívneho vývoja, ktorý je vždy vpredu pred ostatnými.

EPIV

Belimo teraz ponúka ventil EPIV nezávislý na tlaku v menovitých rozmeroch DN 15 až DN 150. Tým sa rozširujú oblasti použitia tohto inovatívneho elektronicky ovládaného ventilu.

Pretože kombinuje štyri funkcie merania, riadenia, hydraulického vyvažovania a vypínania v jednotke pripravenej na inštaláciu, jej použitie zvyšuje efektívnosť pri plánovaní, realizácii a prevádzke:

  • Časovo úsporný a bezpečný dizajn ventilu pre maximálny prietok
  • Rýchla, jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky
  • Automatické, trvalé hydraulické vyregulovanie
  • Zabezpečenie správneho množstva vody pri zmenách diferenčného tlaku a pri čiastočnom zaťažení
  • Žiadna strata energie vďaka vzduchotesnému tesniacemu ventilu (priesak A podľa EN12266-1)
  • Informácie o meranom toku v reálnom časeIntegrované elektronické riadenie prietoku zabezpečuje požadovaný objemový prietok.

ENERGY VALVE™ – Priehľadná kontrola energie multifunkčných ventilov s Belimo Cloud

Belimo Energy ValveTM, ktorý pozostáva z dvojcestného charakteristického regulačného ventilu, volumetrického prietokomeru, teplotných snímačov a servopohonu s integrovanou logikou, kombinuje veľa funkcií v jedinej jednotke pohodlnej pre inštaláciu.

Rozsahy prietokov pre ENERGY VALVE™ Vnom pre DN15…150 mm. 

Táto inteligentná technológia prináša nové výhody: rýchle a spoľahlivé dimenzovanie ako aj jednoduché uvedenie do prevádzky. Úspora energie prostredníctvom automatického, trvalého hydraulického vyregulovania na požadovaný objem prietoku vody, napriek zmenám diferenčného tlaku a čiastočnému zaťaženiu.

S integráciou Belimo Energy ValveTM do užívateľov Belimo Cloud si vytvoria vlastný účet, aby mali úplnú transparentnosť o spotrebe energie v aplikácii chladenia / vykurovania – kedykoľvek a odkiaľkoľvek a kedykoľvek chcú.

Nový Belimo Energy Valve ™ je zariadenie Internet of Things (IOT) – inteligentne pripojený ventil nezávislý na tlaku, ktorý meria a riadi spotrebu energie / výmenníka tepla/ zariadenia použitím integrovaného prietokomeru spolu so senzormi teploty napájacej a vratnej vody. Belimo Energy Valve ™ má tiež zabudovanú logiku riadenia výkonu a logiku Delta-T, ktorá monitoruje výkon / výmenníka tepla/ zariadenia a optimalizuje prenos tepla tepla/ výmenníka – zariadenia, zachovaním Delta-T.

Belimo Energy ValveTM kombinuje niekoľko užitočných funkcií v jednej ventilovej jednotke. Napríklad pripojenie k BACnet, MP-Bus a Modbus s rovnakým ventilom. Okrem tohto pripojenia cez viaceré zbernice je možné uložiť a načítať nastavenia z jednej konfigurácie ventilu a nahrať ich do iného ventilu, čo umožňuje rýchle a presné nastavenie.

Ďalším dôležitým prvkom je nové navrhnuté používateľské rozhranie s intuitívnym nastavením inštalácie, ktoré zabezpečuje, že ventil bude pripravený len v niekoľko krokov. Exkluzívnym prvkom Belimo Energy Valve™ je monitorovanie obsahu -koncentrácie glykolu. Využíva vstavaný snímač teploty a pokročilé logické algoritmy na monitorovanie percentuálneho obsahu glykolu v systéme HVAC.

Belimo Cloud – Budúcnosť začína teraz

Optimalizácia Belimo Cloud plne využíva energetický potenciál. Spoločnosť Cloud Analytics ponúka odporúčané nastavenia Delta-T od odborníkov spoločnosti Belimo na efektívnu prevádzku. Podpora spoločnosti Belimo Cloud pomáha uvádzať do prevádzky a vytvárať optimálne nastavenie pre Belimo Energy Valve™ vo všetkých fázach prevádzky.

Belimo Cloud poskytuje priamy prístup ku všetkým údajom počas celého životného cyklu Belimo Energy Valve™, čím vytvára základ pre budúcu optimalizáciu prevádzky.

Výkazy Belimo Cloud Reporting umožňujú kompletný prehľad súčasných a predchádzajúcich výkonových údajov, ako sú toky, spotreba energie, požiadavky na energiu a Delta-T s najdôležitejšími ukazovateľmi výkonu zobrazenými v grafoch.

Služba Belimo Cloud Service pravidelne poskytuje používateľom aktualizácie softvéru a skúsení technici spoločnosti Belimo pomáhajú používateľom riešiť technické problémy a zlepšovať výkonnosť a stabilitu systému. Prístup k online službám spoločnosti Belimo uľahčuje život a zabezpečuje, aby vždy mali najlepšie nastavenia pre zariadenia.

Pre viac informácií neváhajte a kontaktujte nás.

Ing. Ján Hudačko
Tel +421 944 373 240
jan.hudacko@belimo.at