O firme

Inovácia v pohodlí, energetická účinnosť a riešenie otázok bezpečnosti.

Belimo je globálnym lídrom na trhu v oblasti vývoja, výroby a marketingu pre riešenia pohonov pre reguláciu kúrenia, vetranie a klimatizačných systémov. Pohony a regulačné ventily tvoria hlavný predmet podnikania spoločnosti. Firma v roku 2017 zahrnula do produktového portfólia aj snímače.

Belimo si kladie za cieľ byť spoľahlivým partnerom na celom svete pre svojich zákazníkov, ponúknuť im pridanú hodnotu, ktorú očakávajú. Výskum a trh relevantné inovácie, ako aj rýchle, užívateľské zavedenie sú kľúčové. Záväzok, dôveryhodnosť a spoľahlivosť charakterizujú naše správanie.

Belimo dodáva viac ako len výrobky. Podporujeme našich zákazníkov inovatívne, efektívne a energeticky optimalizujeme riešenia s prinosom úspechu pre oboch, našim zákazníkom a pre Belimo. Sme blízko našim zákazníkom po celom svete, hovoríme ich jazykom a my im rozumieme. Všetko, čo robíme im dáva istotu, že oni si vybrali to najlepšie.