1. Problém špinavej fasády

Budov, ktorých fasádu zohavuje špina, pribúda. Niektoré sú zelené, iné sivé, ďalšie černejú. Sú to budovy určené na bývanie, no sú to aj budovy verejnej správy, staršie kancelárske budovy, dokonca priemyselné objekty. Čo ich spája? Nevhodná povrchová úprava a zanedbaná údržba.

Rôzne typy znečistenia na fasádach

To, že je fasáda špinavá, zvyčajne znamená, že je biologicky napadnutá. Jedným z najrozšírenejších problémov je totiž výskyt rias a plesní. Je však dôležité si uvedomiť, že to nie je len problém esteticky neprijateľného vzhľadu! Špinavá fasáda predstavuje hneď niekoľko ďalších rizík. Intenzívny výskyt plesní na povrchu fasády totiž predstavuje aj zdravotné riziko. Je hrozbou predovšetkým pre alergické osoby, pretože plesne, resp. ich spory, sa oknami pri vetraní dostávajú do bytov. Ďalším rizikom špinavej fasády je postupná degradácia povrchovej vrstvy.

Agresívne prostredie v miestach zasiahnutia nám silno rozrušuje povrchové vrstvy zateplenia.

Agresívne prostredie v miestach výskytu rias a plesní silno rozrušuje povrchové vrstvy zateplenia. Dochádza k poškodeniu omietky, cez ktorú sa dostáva vlhkosť do výstužovej základnej vrstvy, ktorá je touto vlhkosťou ničená. Postupne potom dochádza k väčším škodám a následne k významne väčším investíciám do sanácie systému. Niekedy sa musí dokonca pristúpiť aj k čiastočnej demontáži systému! Je tiež potrebné spomenúť, že pri budovách s napadnutou fasádou musíme počítať s degradáciou hodnoty samotnej nehnuteľnosti!

2. Plesne, riasy

Prítomnosť rias, húb a plesní je v našom životnom prostredí rovnako stála téma, ako boj s nimi. Ide o organizmy s obrovskou životnou energiou a schopnosťami. Plesne pri nepriaznivých podmienkach dokážu podstatne obmedziť až zastaviť svoje životné funkcie, a v okamihu zlepšenia životných podmienok sa ako zázrakom opäť prebudia k životu. Viacero sporov plesní dokáže prežiť v suchých nepriaznivých podmienkach aj dvadsať rokov. V prírode hrajú svoju nezastupiteľnú úlohu, ale v našich domovoch škodia. Je to nielen preto, že mikroorganizmy svojou prirodzenou činnosťou výrazne obmedzujú životnosť našich stavieb, ale aj preto, že tieto mikroorganizmy škodia ľudskému zdraviu. Prítomnosti plesní teda nedokážeme nikdy úplne zabrániť, môžeme ju ale výrazne obmedziť, a predovšetkým jej zabrániť v tom, aby sa usadila v našich domovoch.

Pleseň sa spravidla usádza tam, kde má priaznivé podmienky k životu, predovšetkým dostatok vlhkosti a vhodnú potravu. Na fasádach sa plesne preto usádzajú viac na severných stranách, na stenách v priamej blízkosti vegetácie, všeobecne všade tam, kde stena horšie vysychá. Zateplené steny sú k usadzovaniu plesní náchylnejšie, pretože nie sú toľko vyhrievané masívnym múrom a majú v zimnom období nižšiu teplotu.

Rovnako je dôležitým faktorom aj materiál povrchu. K nepochybne najrozšírenejším omietkam v minulosti patrili disperzné omietky. A to pre svoju dobrú spracovateľnosť, širokú možnosť farebnosti a necitlivosti na zmeny teplôt pri ich spracovaní. Jednou z vlastností, o ktorej sa príliš nehovorí, je ich chemicky neutrálny charakter – pH 5,8 až 6,9. Tento fakt však v praxi znamená, že prirodzená ochrana proti uchyteniu plesní a mikroorganizmov je pomerne nízka. Niektorí výrobcovia omietok sa túto nevýhodu snažili zmierniť pridaním protiplesňovej prísady. Okrem výrazne zvýšenej ceny, toto opatrenie k veľkému zlepšeniu neviedlo. V trvale vlhkom prostredí totiž povrch disperzných omietok mierne mäkne, a preto je uchytenie plesní a mikroorganizmov pomerne jednoduché.

Kultivácia plesní v rámci výskumného projektu

3. Ako na špinavé fasády ?

Fasádu je potrebné odborne sanovať. Sanácia je možná len vtedy, ak je zaplesnená iba povrchová vrstva a spodné vrstvy vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov sú neporušené.

Najskôr je potrebné mechanicky odstrániť samotné znečistenie. Plesne by sa mali odstraňovať iba za mokra. Na fasády je možné použiť tlakovú vodu. Odstránením viditeľných častí ale práca nekončí, pretože plesne sú často prerastené aj do podkladu. Preto je nevyhnutné podklad nechať vyschnúť a ošetriť vhodným prostriedkom na odstránenie plesní, Caparol má na tento účel vo svojej ponuke overený bezoplachový prostriedok Capatox. Vyschnutá pleseň totiž ochotne nasiakne vodu a s ňou aj účinnú látku. Avšak, fasádu nestačí len umyť a ošetriť prostriedkom na odstránenie plesní. Na fasáde totiž aj naďalej zostávajú drobné poruchy a existujúca povrchová úprava už preukázala, že svojimi vlastnosťami nie je schopná vzdorovať ďalšiemu znečisteniu. Sanáciu fasády je preto potrebné dokončiť novým náterom, ktorý zaistí scelenie povrchu a ponúkne po fyzikálnej aj chemickej stránke adekvátnu ochranu proti usadzovaniu nečistôt.

Caparol sa touto problematikou zaoberá desiatky rokov. Vykonáva výskum a vývoj vo vlastných laboratóriách, testuje v sťažených klimatických podmienkach v testovacích areáloch v Ober-Ramstadte (Nemecko) a v Pergu (Rakúsko), pred nedávnom dokonca realizoval výskumný projekt v spolupráci s ČVUT a VŠCHT v Českej republike.

Otázke dlhodobo čistých a intaktných fasád sa Caparol systematicky venuje už niekoľko rokov v programe Caparol Clean Concept. Ten stavia na spomenutých rozsiahlych výskumoch a testovaniach, ale aj na skúsenostiach z realizácií na Slovensku a v ďalších krajinách, kde Caparol pôsobí.

Aj vďaka tomu môže Caparol na Slovensku ponúknuť zákazníkom rozšírenie svojej ponuky o systémové riešenie pre sanáciu zaplesnených fasád. Riešenie bude stáť na systematickom postupe, počnúc analýzou objektu, cez návrh konkrétneho postupu pre konkrétnu budovu, až po garanciu priamo zo strany Caparolu, v dĺžke až 12 rokov. Pre tento program Caparol vybral vlajkové fasádne farby, Muresko, CarboSol a ThermoSan. Každá z týchto prémiových fasádnych farieb ponúka unikátne vlastnosti a je špičkovo vybavená pre boj s biologickým zaťažením. Či už ide o technológiu SilAcryl v prípade farby Muresko, technológiu karbónových vlákien v prípade CarboSol, alebo technológiu NQG, teda kremenné nanokryštalické mriežky ThermoSan. Všetky tri farby sú silikónové, sú teda priedušné pre vodné pary, ale nepriepustné pre vodu v kvapalnom skupenstve, majú tvrdý povrch, na ktorom nezostávajú nečistoty a rýchlo schnú.

Caparol testovacie centrum v Pergu (Rakúsko), dole stav po 5 rokoch

4. Záver

Nenechajte budovy, ktoré máte vo svojej správe trpieť a chátrať, nevystavujte ich obyvateľov zdravotným rizikám, konajte včas so starostlivosťou riadneho hospodára. Kontaktujte našich obchodných zástupcov, ktorí vám ponúknu potrebné poradenstvo a pomôžu vám, aby vaše budovy boli opäť krásne, funkčné a zdravé. Spoľahnite sa na firmu s tradíciou od roku 1895, na firmu, ktorú stále vlastnia a riadia potomkovia zakladateľa, spoľahnite sa na firmu, ktorá kladie kvalitu výrobkov a spokojnosť zákazníka na prvé miesto. Pretože vybrať si Caparol znamená zažiť kvalitu.