24.4.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

V zmysle § 7 ods. 2  zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je dodatok k zmluve o SVB povinnou prílohou k návrhu na zmenu zapísaných údajov v registri SVB.  Je otázne ako je možné, že bola takáto zmena zo strany registra urobená. Ak pochybeniu došlo aj z ich strany, keďže Vás mali vyzvať na doplnenie tohto dodatku.

Postih zo strany registra SVB nehrozí. Ale možno by som ich na Vašom mieste kontaktovala v tejto veci, aby sta mali založené potrebné dokumenty do budúcna. Ak máte rozhodnutie tak viete aj spisovú značku, na ktorú je potrebné sa odvolať.