Filter FERNOX TF1 OMEGA ocenený za produktovú inováciu a excelentnosť dodávateľa

  Inovatívny filter Fernox TF1 Omega vyhral cenu Produkt roka v súťaži National Energy Efficiency and Healthy Homes Awards 2017 pre svoju schopnosť zachytávať veľké množstvo častíc v ústrednom vykurovaní. Okrem toho, Fernox získal osobitné ocenenie v rámci kategórie Dodávateľ roka.   Na udeľovaní cien, kde sa zišli odbornící z trhu energetickej efektívnosti,  sa udeľovali ceny spoločnostiam,  ktoré sa snažia podporovať osvedčené postupy a riešiť otázky ako sú finančná [...]