Bytový dom potrebuje neustálu starostlivosť, údržbu, obnovu. Na to potrebuje byť v dobrej finančnej kondícii. Ako ju získať a udržať si ju? O aktuálnych možnostiach zlepšenia finančného zdravia V Slovenskej sporiteľni hovorí Stanislav Plevák, riaditeľ pre verejný a neziskový sektor.

AKÉ NOVINKY PONÚKATE V OBLASTI FINANCOVANIA OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV?

Slovenská sporiteľňa je dlhodobým lídrom v poskytovaní komerčných úverov pre bytové domy, podľa zdrojov NBS dosahuje trhový podiel vo výške 67%. Novinkou pre tento rok sú úvery so zvýhodnenou úrokovou sadzbou na podporu energetickej hospodárnosti pri obnove bytových domov v spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Európy – tzv. CEB úvery. Príprava žiadosti o ich poskytnutie je jednoduchá a posúdenie banky rýchle a reflektujúce vaše potreby.

AKO VIETE ZHODNOTIŤ VOĽNÉ PENIAZE NA ÚČTE BYTOVÉHO DOMU?

Momentálne ponúkame tri zaujímavé možnosti získania úrokov z klientskych depozít a to od min. vkladu 500,- €, s maximálnym výnosom až do výšky 4 %, pri viazanosti od 1 mesiaca až po 1 rok. Využiť môžete osobne našu pobočkovú sieť, pohodlné uloženie finančných prostriedkov z vašej kancelárie prostredníctvom elektronického bankovníctva, alebo po uzatvorení príslušnej zmluvy s bankou prostredníctvom telefónu.

TREŤOU OBLASŤOU BANKOVÝCH SLUŽIEB JE TRANSFER A SPRÁVA PEŇAZÍ. ČO DOPORUČUJETE V TEJTO OBLASTI?

Na denné spravovanie financií máme tri druhy špeciálnych balíkových účtov pre bytové domy, v závislosti od potreby rozsahu bankových operácií. Ako najväčšia digitálna banka ponúkame spoľahlivé elektronické bankovníctvo B 24 s bonusom Databanking, ktorý výrazne znižuje pracnosť pri účtovaní bankových operácií a teda znižuje nároky na pracovnú silu.

VEĽA SA HOVORÍ O UDRŽATEĽNOSTI PODNIKANIA, OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA…

Výrazne nám záleží na „zelenom“ ponímaní a realizácii našich služieb. Z našich aktivít uvediem len jeden aktuálny príklad. V spolupráci so spoločnosťou Smart Head ponúkame efektívne zabezpečenie plnenia, sledovania a vykazovania realizácie taxonómie Európskej únie v oblasti zodpovedného a udržateľného podnikania ESG, pomocou jednoduchej a certifikovanej aplikácie.

Viac informácií z tejto oblasti ale aj komplexnú ponuku našich služieb a riešení vám poskytne sieť našich regionálnych špecialistov pre bytové domy a taktiež vám poradia ako zlepšiť vaše finančné zdravie.

Jozef Ferina, Jana Jokeľová, Ing. Stanislav Plevák, SLSP a.s.