Loading...
Loading...
Loading...
Nahrávam Udalosti

Všetky Udalosti

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na 32. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu VYKUROVANIE 2024.

Tradičná 32. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2024 je v tomto roku zameraná na tému „Zelená dohoda a budúcnosť zásobovania teplom“.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:
• Energetika budov
• Progresívna výroba tepla
• Alternatívne zdroje energie
• Automatizácia vo vykurovaní
• Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných sekcii a 4 diskusné fóra. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 35 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.

Ďalšie informácie poskytne organizačný garant: tel.: +421 903 562 108, e-mail: konferencie@sstp.sk

Zdieľajte obsah na sociálnych sieťach!

Go to Top