Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností vás pozýva na online seminár „ČO ZAUJÍMA SPRÁVCOV“, ktorý sa uskutoční prostredníctvom živého prenosu (livestreamu).

Seminár určený pre správcov, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a pre všetkých vlastníkov, ktorých zaujíma správa domov bude obsahovo zameraný na odborné prednášky spoločností, ktoré vykonávajú opravy a údržbu bytových domov ale aj správcovské témy a aktuálne problémy správcov a vlastníkov.

Viac info: www.zsaun.sk