Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

 

Život v bytovom dome je pohodlný. Vlastníci bytov často majú pocit, že ich zodpovednosť k spoločnej streche nad hlavou je nižšia, ako keby bývali v rodinnom dome. Omyl! Ich zodpovednosť je úplne rovnaká a podľa toho by mali k svojmu bývaniu aj pristupovať.

Prebudenie zvyčajne nastáva vo chvíli, keď je dom starší, keď komfort bývania v ňom klesá a účty za energie naopak rastú. Vtedy jeho obyvatelia stoja pred dilemou – zatepliť alebo nezatepliť, respektíve obnoviť alebo neobnoviť bytový dom v ktorom žijem? Pritom je úplne jedno, či im túto otázku kladie správca, alebo či si ju položia vlastníci bytov sami. Bez ohľadu na podnet, väčšina rozhodnutí vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa zvykne končiť pozitívnym výsledkom. Dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre obnovu bytového domu, je hneď niekoľko.

 

Obnova? Prečo áno

Každý bytový dom, rovnako ako každé iné zariadenie, starne a opotrebúva sa. Zhoršuje sa kvalita a komfort bývania v ňom, na druhej strane stúpajú náklady. Predovšetkým na prípravu tepla a teplej úžitkovej vody. Pravda, touto problematikou sa zaoberáme zväčša len pri ročnom vyúčtovaní za energie a služby. A možno práve toto je okamih pravdy, kedy sa môžeme rozhodnúť pre investíciu do obnovy bytového domu, ktorá nám v konečnom dôsledku prinesie úsporu na platbách za energie. Recept je jednoduchý. Stačí eliminovať tepelné straty a výsledok sa obratom dostaví. Pretože cena tepla je tým nižšia, čím menej ho spotrebujeme. Pravda, kto si myslí, že stačí zatepliť len severnú stranu domu, ten sa určite mýli. Úprav, ktoré je potrebné urobiť, je podstatne viac. Ale aj výsledok po takzvanej hĺbkovej obnove bytového domu bude zaujímavejší.

 

 

Čo je potrebné urobiť

 • odstrániť systémové poruchy a chyby v statike domu
 • vymeniť okná, vstupné brány, opraviť schodiská, výťahy, spoločné priestory, balkóny a lodžie
 • zatepliť obvodové múry, opraviť, zatepliť a zaizolovať strechu
 • obnoviť izolácie v základoch a suteréne domu
 • vykonať zmeny v energetických systémoch (kúrenie a príprava teplej vody)
 • vymeniť a izolovať vnútorné rozvody
 • vyregulovať vykurovaciu sústavu
 • namontovať termostatické ventily na všetky radiátory

 

Čo získame obnovou

 • predĺžime životnosť budovy
 • znížime náklady na energie o 50 % aj viac
 • zvýšime bezpečnosť svojho bývania
 • eliminujeme zatekanie do bytového domu
 • odstránime hygienické nedostatky – plesne
 • zlepšíme architektonický vzhľad budovy
 • zvýšime trhovú cenu bytov
 • znížime emisie CO2

 

Výhodný úverový program

Obnova bytového domu je vždy podmienená finančnou investíciou. Dôležité je vybrať si partnera, ktorého ponuka je najvýhodnejšia. Výbornou voľbou je úverový program od Prvej stavebnej sporiteľne. Úroková sadzba tých najvýhodnejších úverov na obnovu bytových domov od PSS sa v súčasnosti začína už od 1,25 % ročne. Splatnosť takéhoto úveru s jednoročnou fixáciou úrokovej sadzby môže trvať od 10 až do 30 rokov.

 

Existujú aj iné riešenia

Fixácia úrokovej sadzby úveru môže byť nielen na jeden, ale aj na tri či päť rokov, prípadne na celú dobu splácania úveru. Úrokovú sadzbu úverov určených na významnú obnovu bytových domov banka stanovuje individuálne. PSS umožňuje aj predčasné splatenie úveru, vďaka ktorému je možné prefinancovať až 100 % plánovaných opráv v bytovom dome. A úver netreba ani zakladať nehnuteľnosťou. Stačí len vinkulovať 3 mesačné splátky úveru alebo zriadiť záložné právo k pohľadávkam fondu údržby a opráv bytového domu.

Viac informácií vám poskytnú obchodní zástupcovia PSS. Prídu za vami kamkoľvek, hoci aj na schôdzu vlastníkov bytov vo vašom bytovom dome. Ich zoznam nájdete na www.pss.sk alebo zatelefonujte na 02/58 55 58 55.