Ak plánujete v najbližšom období výmenu okien, zateplenie domu či strechy, zbystrite pozornosť. Vyhlásenie prvej výzvy na obnovu rodinných domov sa nezadržateľne blíži. Nepremeškajte príležitosť na získanie dotácie, ktorá sa môže vyšplhať až na 19 000 eur.

Cieľom Plánu obnovy a odolnosti z dielne Ministerstva životného prostredia SR je zlepšiť energetickú hospodárnosť starších rodinných domov. Na obnovu domov je vyčlenených 528,2 mil. eur. Z tejto sumy chce ministerstvo  podporiť do roku 2026 aspoň 30 000 domácností. „Pri rekonštrukcii domu netreba zabudnúť na okná. Otvorové konštrukcie sú jedným zo základných prvkov obálky domu a veľkou mierou sa podieľajú na energetickej hospodárnosti domu. Výmenou starších okien za nové možno výrazne znížiť spotrebu energie,” hovorí Ing. Ladislav Pavlovič, obchodný riaditeľ spoločnosti INCON, ktorá patrí k popredným výrobcom okien na Slovensku.

Dôvody pre výmenu okien

Zle tesniace okná môžu navýšiť náklady na vykurovanie v priemere o 15 až 25 %. Výmena starých okien za nové je veľmi dôležitá – zvyšuje komfort bývania i celkovú energetickú efektívnosť budovy. „Nároky na tepelnoizolačné vlastnosti okien sú o 100 % vyššie ako pred cca 15 rokmi. Staršie okná s dvojsklom je potrebné nahradiť modernými s trojsklom, ktoré majú  lepšie tepelnoizolačné vlastnosti,” zdôrazňuje L. Pavlovič. K ďalším benefitom výmeny okien patrí aj vyššia bezpečnosť. Moderné okná sú vybavené niekoľkými bezpečnostnými uzamykacími bodmi či uzamykacími kľučkami. Nové okná navyše lepšie tlmia hluk prichádzajúci z ulice. Ak je potrebné minimalizovať prienik hluku z vonkajšieho prostredia, treba zvoliť izolačné sklo. V neposlednom rade vedia okná 21. storočia zlepšiť vzhľad stavby. Sú k dispozícii v širokej škále farieb, dekorov a povrchových úprav, aby vyhoveli každému vkusu a vhodne doplnili štýl každej budovy.

Aké okno uprednostniť?

S touto otázkou vám najlepšie poradí odborník (projektant), ktorý pozná parametre otvorových výplní a dokáže určiť, aké okná sú pre danú stavbu najvhodnejšie. Detaily výmeny a montáže nového okna však možno prediskutovať aj s potenciálnym dodávateľom, ktorý takisto dokáže s výberom okien pomôcť. V našich končinách sú obvyklými materiálmi profilov plast, hliník a drevo, prípadne ich kombinácie – každý je v inej cenovej kategórii a každý má iné technické parametre. Tie vplývajú na vlastnosti okna, ale aj na konštrukčné a rozmerové možnosti. Pri výbere okna dbajte najmä na to, aby malo profil od špičkového výrobcu, kvalitné zasklenie a spĺňalo tie najprísnejšie tepelnotechnické normy. „Cenovo najvýhodnejšou voľbou sú pri rekonštrukciách domov plastové okná, napríklad INCON DESIGN. Majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti a vyznačujú sa tiež bezúdržbovosťou. Možno si vybrať zo širokej škály odtieňov a prispôsobiť ich farebné prevedenie svojmu interiéru alebo exteriéru,“ hovorí Pavlovič.

Výška dotácie až 19 000 eur

Obnovu rodinných domov v rámci Plánu obnovy a odolnosti realizuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Dotácie majú zlepšiť tepelno-technické vlastnosti domov, podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie a realizáciu zelených striech, ale aj podporiť inštaláciu akumulačných nádob na vodu či tieniacej techniky. Finančný príspevok môže žiadateľ využiť na jedno alebo na ľubovoľnú kombináciu viacerých opatrení. Podporiť bude možné však iba tie projekty, ktoré splnia požiadavky na minimálne 30 % úspory primárnej energie. V takom prípade získa žiadateľ príspevok vo výške max. 14 000 eur. Pokiaľ obnovou rodinného domu dôjde k úspore primárnej energie viac ako 60 %, výška dotácie sa môže vyšplhať až na 19 000 eur.

Kto môže o dotáciu požiadať

O dotáciu môže požiadať fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je vlastníkom alebo podielovým či bezpodielovým spoluvlastníkom rodinného domu, na obnovu ktorého chce žiadať finančné prostriedky. Príspevok dostanú len žiadatelia, ktorí si práce a tovar na obnovu stavby objednali po 1. februári 2020. Žiadateľ má možnosť získať dotáciu v maximálnej výške 60 % skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH na obnovu domu, zvyšnú časť je potrebné financovať z vlastných zdrojov. Sociálne alebo zdravotne znevýhodnení občania budú môcť požiadať o dotácie vo výške až 95 %.  Žiadosť o poskytnutie príspevku treba predložiť online prostredníctvom internetového portálu SAŽP alebo osobne v niektorej zo zriadených regionálnych kancelárií. Súčasná podoba podmienok však ešte nemusí byť finálna, záväzné podmienky budú zverejnené v rámci prvej výzvy.

V skratke

  • Rodinný dom sa musí nachádzať na území SR a využívať sa výlučne na bývanie.
  • Dom musí byť postavený pred rokom 2013.
  • Energetická hospodárnosť RD pred obnovou musí byť určená odborne spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte.
  • Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou.
  • Príspevok dostanú len žiadatelia, ktorí si práce a tovar na obnovu stavby objednali po 1. februári 2020.
  • Súčasťou obnovy RD musí byť aspoň jedno z týchto opatrení – zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia, zateplenie stropu nevykurovaného suterénu, zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť).
  • Poskytnuté finančné prostriedky možno použiť aj na projektovú dokumentáciu či energetický certifikát

Všetky potrebné informácie nájdete na www.obnovdom.sk

Foto: INCON