Baumit, spol. s r.o.

Nežiaduce pachy spôsobené stavebnými materiálmi sú nielen nepríjemné, ale môžu tiež indikovať prítomnosť škodlivých látok. Pachy spôsobujú zväčša rôzne prchavé látky a aj keď jednotlivé látky cítime, nemusíme ich vždy zmerať pomocou meracích prístrojov, nakoľko ich koncentrácia je často pod limitnými hodnotami.

Pri nízkych koncentráciách sa vykonávajú testy senzorického zápachu pomocou certifikovaných odborníkov na pachy. Alebo ich jednoducho môžeme nazvať ovoniavačmi vzduchu, ktorí absolvovali špeciálny výcvik na rozpoznanie, odlíšenie a vyhodnotenie jednotlivých pachových látok.

Čo sa hodnotí?

Pri teste zápachu sa hodnotia štyri parametre: intenzita zápachu, subjektívny dojem, tolerancia a kvalita pachov. Čím je vyššia koncentrácia skúmanej látky, tým má vyššiu intenzitu zápachu. Hodnotenie sa zapisuje na stupnici v škále od 0 (bez zápachu) až po 5 (veľmi silný zápach). Subjektívny dojem sa hodnotí na deväťdielnej škále a to od úplne prijateľného (4) až po úplne neprijateľný (-4). Tolerancia hovorí o akceptovaní istého pachu v interiéri, a to berúc v úvahu aj využitie priestorov. Kvalita zápachu sa opisuje slovne.

Testovanie vo výskumnom parku Viva

Vedci hľadali súvislosť medzi zápachom a rôznym typom výstavby. Vo výskumnom parku na stavebné materiály spoločnosti Baumit vo Wopfingu vykonali dve série meraní zápachu. Prvá séria sa uskutočnila 7 mesiacov po dokončení výstavby výskumných domov, druhá po 14 mesiacoch. Výsledky oboch testov hovoria jasne: betónové a tehlové domy s vnútornou omietkou dosiahli oveľa nižšie hodnoty intenzity zápachu. Ich hodnotenie sa pohybovalo v škále neutrálny až príjemný. Naopak, domy s drevenou rámovou konštrukciou a sadrokartónovým obložením, ako aj masívny drevený dom mali vysokú intenzitu zápachu, a to aj po roku. Mimochodom, intenzita zápachu neznamená automaticky nepohodlnosť.

Testovanie zápachu po 7 mesiacoch, porovnanie rôznych materiálov.
(Zdroj: IBO, Innenraumanalytik OG)

Intenzívny zápach vnímaný ako nepríjemný bol len v domoch s drevenou rámovou konštrukciou, tolerancia zápachu bola označená ako podpriemerná. Naopak v masívnom drevodome, napriek vysokej intenzite zápachu, bola jeho tolerancia klasifikovaná ako prijateľná, pri subjektívnom vnímaní zápachu bolo hodnotenie priemerné.

Každý dom má svoju typickú vôňu

Druhý test na zápachy vedci vykonali po 14 mesiacoch po výstavbe výskumných domov. Zaujímavým zistením bolo, že každý dom si zachoval svoj typický zápach aj po roku. V obývaných domoch si tento zápach málokedy uvedomíte, pretože je prekrytý inými pachmi spôsobenými činnosťami v dome. Ale môžete ho zacítiť napríklad po návrate z dovolenky, kedy bol dom dlhší čas neobývaný a nevetraný

Testovanie zápachu po 14 mesiacoch, porovnanie rôznych materiálov.
(Zdroj: IBO, Innenraumanalytik OG)

Zdravé obytné prostredie je v súčasnosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, a tak otázka kvality vnútorného vzduchu je čoraz akútnejšia. Tak ako čítame etikety na potravinách, mali by sme čítať etikety aj na stavebných materiáloch. Dnes už v ponuke nájdete výrobky, ktoré sú označené ako nízkoemisné, ekologické a minerálne. Jedným z označení je aj certifikát Natureplus, ktorý garantuje dodržiavanie vysokokvalitných štandardov v oblastiach, ktoré majú vplyv na trvalú udržateľnosť – počnúc čistým a efektívnym výrobným procesom, cez ochranu životného prostredia, zodpovedné využívanie zdrojov až po samotný vplyv na človeka. Baumit Slovensko získalo tento medzinárodný certifikát pre produktový rad vnútorných omietok Baumit Klima, ktoré prispievajú k zdravému bývaniu a zlepšujú vnútornú klímu priestorov.

www.baumit.sk/zdrave-byvanie

Váš domov. Vaše steny. Vaše zdravie.