Zatepľovanie budov, obytných priestorov či domov patrí medzi najdôležitejšie procesy pri obnove či výstavbe obytných priestorov. Dnes na trhu existuje široké spektrum materiálov využívaných pri zatepľovaní či rekonštrukcii. Polystyrén dlhodobo patrí medzi najobľúbenejší a najpoužívanejší materiál, a to najmä vďaka jeho početným benefitom. V článku sa dozviete viac o 2 vlastnostiach, vďaka ktorým je expandovaný polystyrén (EPS) tou správnou voľbou.

 

Pleseň na stenách? Nikdy viac!

Čím lepšie je dom zaizolovaný, tým je teplota na vnútornom povrchu vonkajších stien vyššia a riziko vzniku plesní nižšie. V správne zaizolovaných starších budovách použitie EPS (expandovaného polystyrénu) vedie k značnému vylepšeniu vnútornej klímy a k príslušnej redukcii vzniku plesní.

 

Ako to teda funguje?

  • Tento jav má jednoduché fyzikálne vysvetlenie: teplý vzduch dokáže absorbovať omnoho viacej vlhkosti ako studený vzduch. Napríklad vzduch s teplotou 20 °C a s relatívnou vlhkosťou vzduchu 60 % obsahuje toľko g/m³ ako vzduch s teplotou 15 °C a s relatívnou vlhkosťou 80 %. Keďže vonkajšie steny a povrchy okien sú vždy o niečo chladnejšie, teplý vzduch v miestnosti sa na týchto miestach ochladzuje, čím zvyšuje relatívnu vlhkosť vzduchu. Slabo zaizolované budovy sú preto vždy viac náchylné na tvorenie plesne!
  • Odstraňovanie vlhkosti z miestností musí byť zabezpečené dostatočnou výmenou vzduchu. Tá môže byť vykonaná tradičnou okennou ventiláciou (krátke intenzívne vetranie) alebo kontrolovanou domácou ventiláciou (s rekuperáciou tepla).
  • Dobre zaizolované domy ponúkajú svojim majiteľom vysokú úroveň pohodlia. Povrchová teplota vonkajších stien je približne rovnaká ako vnútorná izbová teplota aj napriek tomu, že vonku je veľmi chladno.

 

zateplenie

 

  • V každom prípade, tepelným mostom by sa malo predchádzať, tak ako počas plánovania, tak aj pri inštalácii materiálov. Pri práci s tepelnoizolačnými kompozitnými materiálmi by mali byť aplikované pracovné postupy v zmysle predpisov.

 

Ekologicky a s polystyrénom

Z dôvodu nízkeho použitia primárneho materiálu (98 % vzduch, 2 % polystyrén) a energeticky úsporného výrobného procesu, dosahuje EPS vynikajúcu ekologickú rovnováhu. Analýza súčasného Environmentálneho vyhlásenia o výrobku (EPD) s ohľadom na tri dôležité hodnoty priniesla tieto výsledky:

zateplenietab

 

Vysvetlenie:

ETICS – kontaktný zatepľovací systém

PEI n.r. – Spotreba (neobnoviteľnej) primárnej energie

GWP100 – Potenciál globálneho oteplenia

AP – Acidifikačný potenciál

ΔO13 – index používa stupnicu od 1 do 100, kde sú nižšie hodnoty lepšie ako tie vyššie

Z priloženej tabuľky jasne vyplýva, že expandovaný polystyrén má z hľadiska ekológie v porovnaní s inými  „ekologickými alternatívami“, ako sú napríklad minerálna vlna a drevovlákno, omnoho väčšie výhody!

POZOR! Ekologické hodnoty na hmotnom základe (napr. kg) nemôžu byť vzájomne porovnávané, pretože neberú do úvahy množstvo vzduchu v izolačnom materiáli. Pokiaľ na výrobu jedného kubického metra fasádneho EPS je potrebné iba 15 až 18 kg polystyrénu, množstvo materiálu požadované pre ostatné typy fasádnej izolácie môže byť až 10x vyššie. Napríklad objemová hmotnosť drevovláknitej dosky je približne 190 kg/m³, objemové hodnoty (napr. m³) však nie sú porovnateľné, pretože svoju úlohu zohráva aj tepelná vodivosť. Z tohto dôvodu musia byť izolačné materiály porovnávané vo funkčných jednotkách a do úvahy sa musí brať aj objemová hmotnosť a tepelná vodivosť.

 

Ľahká a čistá práca pre zdravú domácnosť

Stanislav Sedlár, konateľ firmy Slovizol s.r.o. ďalej upresňuje: „Zateplenie s použitím polystyrénu je absolútne bezpečné a nemá žiadny vplyv na zdravie človeka. Práca s polystyrénom je jednoduchá a veľmi komfortná, hlavne pri využití elektrických rezačiek na EPS. Neobsahuje žiadne škodlivé látky ako napr. formaldehydy ani iné agresívne a prchavé látky, ktoré môžu negatívne pôsobiť na zdravie človeka. Pri polystyréne sa tiež nemusíte obávať vdýchnutia malých čiastočiek, ktoré Vám zostávajú natrvalo v pľúcach a môžu byť zdrojom vážnych ochorení. Tomu zodpovedá aj pracovné oblečenie, ktoré môže byť úplne ľubovoľné a nemusíte pri práci používať ochranný oblek, rukavice, prípadne respirátor, ako je to potrebné pri práci s niektorými inými izolačnými materiálmi. Doslova môžete zatepľovať v plážovom oblečení. Pre lepšie pochopenie sa stačí pozrieť do potravinárskeho a zdravotníckeho priemyslu, kde sa polystyrén používa aj na balenie jedla a rôznych zdravotníckych pomôcok. V celej EÚ a na Slovensku je  používaný iba ekologický retardér horenia, ktorý zabezpečuje nehorľavosť polystyrénu používaného na zatepľovanie a nijako neohrozuje zdravie ľudí ani zvierat a nemá žiadny negatívny vplyv ani na životné prostredie.“