LOMAX & Co s.r.o.

Garáž sa často berie ako ďalšia miestnosť v dome. Už pri plánovaní stavby sa preto oplatí zaoberať sa celým návrhom podrobnejšie. Pre používateľov to môže znamenať nielen vyšší komfort, ale aj prísľub, že sa v budúcnosti nebudú musieť venovať zložitým úpravám. Ako približuje nasledujúci článok, veľa prvkov v garáži – napríklad minimálna vzdialenosť vozidla od steny a typ garážovej brány – úzko súvisí.

Vzdialenosť vozidla od steny

Základným aspektom, ktorý by človek mal riešiť už pri projektovej príprave, sú rozmery garáže. Najmä pri najmenších garážach sa odporúča myslieť aj na vzdialenosť vozidiel od stien, prípadne od susedných vozidiel. Minimálne hodnoty vzdialenosti v súčasnosti určuje predpis STN 73 6058, vždy pritom rozlišuje, či ide o menšie alebo väčšie osobné auto alebo napríklad karavan. Výpočet veľkosti garáže sa tak často odvodzuje od súčtu rozmerov vozidiel a ich minimálnych odstupov podľa platnej normy.

„Ak to situácia umožňuje, všeobecne sa odporúča postaviť väčšiu garáž. Pri používaní malého osobného auta by jej optimálna šírka mala byť 2,7 a dĺžka 5,3 metra. Pre väčšie osobné vozidlá či malé karavany je ideálna šírka garáže 3 a dĺžka 6,2 metra, pre veľké karavany šírka 3,5 metra a dĺžka 8,6 metra,“ povedal Petr Přichystal zo spoločnosti Lomax, ktorá sa zaoberá produkciou garážových brán. Tieto rozmery zaistia nielen splnenie noriem, ale aj dostatočný komfort pri nastupovaní do auta či manipulácii s veľkým nákladom.

Brána s dverami?

S rozmermi garáže úzko súvisí aj spôsob, akým sa do nej bude vchádzať, t. j. druh garážovej brány. Už pár rokov je najpopulárnejší sekčný typ – brány sú rozdelené do niekoľkých častí, takzvaných sekcií, ktoré zachádzajú pod strop. Brána má mať výšku najmenej o 20 centimetrov vyššiu, než je výška vozidla, minimálne 2 metre. Môže sa však stať, že brána zachádza aj do bočnej strany garáže. Z hľadiska platných noriem v tom prípade treba počítať s väčšou šírkou garáže. Pokiaľ ide o šírku brány, tá musí podľa Petra Přichystala presahovať pri najväčších osobných autách ich šírku až o jeden meter.

Okrem spomínaného sekčného typu môžu byť brány aj rolovacie, tie sa využívajú najmä pri garážach s malými rozmermi. Naopak, v minulosti dominantné dvojkrídla sa už používajú zriedkavejšie. Používateľ by mal premýšľať aj o tom, ako často bude tento vchod používať aj ako vstup do domu. „Ak ho plánuje využívať často alebo má byť do domu jediný vstup iba cez garáž, je možné do brány nainštalovať aj vchodové dvere,“ doplnil Petr Přichystal.

Využitie vody odkvapkávajúcej z vozidla

Hoci sa s blížiacim letom čoraz viac spomína hrozba sucha, pri zariaďovaní garáže sa odporúča myslieť aj na vodu. Tú treba odvádzať najmä v zime, keď v garáži parkujú autá ešte so zvyškami topiaceho sa snehu. Nadmerná vlhkosť môže spôsobovať vznik plesní. Vodu možno odvádzať odtokovým kanálikom a vyspádovaním podlahy. To pritom môže byť veľmi mierne a na prvý pohľad neviditeľné, postačí aj spád 0,5 centimetra na jeden meter dĺžky.

Používateľ by sa okrem toho mal zaoberať aj otázkou, kam bude voda z kanála odtekať, priame prepojenie s kanalizáciou totiž nie je možné a pri kolaudácii stavby by bolo prekážkou. Variantom tak môže byť jej vyústenie do zásobníka dažďovej vody, ktorú možno využiť pri práci v záhrade. Hoci je možné garáž vyspádovať aj dodatočne, spája sa s tým vždy minimálne nutnosť celý priestor kompletne vysťahovať. Oplatí sa preto na tento aspekt myslieť už pri samotnom plánovaní stavby.

Maximalizácia priestoru

Kým v minulosti sa garáže nachádzali oddelené samostatne od domu, v súčasnosti je väčšina z nich pevnou súčasťou stavby. Zároveň tak čiastočne slúžia ako ďalšia miestnosť. V zahraničí býva bežné, že garáž slúži aj na rôzne voľnočasové činnosti – od fitness aktivít až po hranie videohier. Na Slovensku sa využíva často ako dielňa. Aj preto sa oplatí maximalizovať všetok dostupný priestor. Najmä skladované športové pomôcky sa  preto odporúča pripevniť k stenám či stropu. Možnosti sa odvíjajú od typu garážovej brány, presnejšie miesta, kam zachádza. Ak chce používateľ využiť všetky vnútorné steny garáže vrátane stropu, môže si vybrať rolovacie brány, ktoré zachádzajú do boxu z vonkajšej strany garáže.

Ovládanie odkiaľkoľvek

Komfort pri používaní garáže nesúvisí len s dostatočným priestorom vnútri, ale aj so spôsobom, ako sa čo najpohodlnejšie do tohto priestoru dostať. Dlhoročným štandardom je v tomto smere diaľkový ovládač brány, ktorý však ako iné podobné zariadenia funguje iba na určitú vzdialenosť. Výrobcovia tak pre čo najväčší komfort prichádzajú s ďalšími vylepšeniami, kde tieto obmedzenia odpadávajú. Používateľ tak bránu môže otvoriť aj pomocou mobilného telefónu tak, že zavolá na konkrétne číslo.

„Toto riešenie je vhodné najmä pri spoločných garážach v bytových domoch, kde tamojší obyvatelia majú jedno telefónne číslo. Garáž pritom môžu otvoriť, napríklad návšteve, aj v prípade, že sa ich byt nachádza ďaleko od vjazdu. Bránu je možné napojiť aj na systém inteligentnej domácnosti a ovládať ju pomocou telefónu. Tento variant odporúčame pre rodinné domy, kde môže byť k systému pripojená aj tieniaca technika. Používateľ tak pred príchodom domov môže ovládať všetko z jedného miesta,“ uzavrel Petr Přichystal.