Očakáva sa, že súčasný rok bude plný ekonomických výziev a neistôt. Po stagnácii v minulom roku sa situácia na trhu môže kedykoľvek obrátiť či už k lepšiemu, tak aj k horšiemu. Stratégie a priority firiem sa v dôsledku toho musia často a rýchlo meniť. To si vyžaduje flexibilné a včasné riešenia, počas ktorých môžu byť veľkou oporou modernej technológie. Názory odborníkov naprieč realitným sektorom a ich prognózu pre tento rok zhŕňa spoločnosť PlanRadar prevádzkujúca digitálnu platformu pre efektívnu správu a riadenie procesov, komunikáciu a dokumentáciu v stavebníctve.

Vzhľadom na jej dlhodobé pôsobenie na trhu, partnerstvo s rôznymi odborovými asociáciami i spoluprácu s rozmanitým spektrom klientov (od investorov cez generálnych dodávateľov až po projektových manažérov a architektov) je jej analýza komplexná a zahŕňa širokú škálu perspektív.

„Kým rok 2023 priniesol stagnáciu naprieč realitnými sektormi, v tomto roku by mohlo dôjsť ku kľúčovej zmene. Avšak firmy zatiaľ vyčkávajú a sledujú dopady rôznych ekonomických faktorov na trh,“ komentuje Ivan Petráš, expert na digitalizáciu v spoločnosti PlanRadar, a dodáva: „Prakticky neustále sa objavujú nové geopolitické problémy. Po celom svete je v dôsledku toho vidieť znateľné kolísanie trhu. Stratégia pripravenosti, podporená vhodnou technológiou, preto môže mať absolútne zásadný vplyv na obchodnú stabilitu firiem.“

Hlavné výzvy tohto roku: inflácia a geopolitické riziká

Výhľad pre európsky realitný trh na rok 2024 nemá jasné obrysy. Obsahuje predpovede pomalého rastu, ale aj hroziacich ekonomických výziev. Oneskorený vplyv vyšších úrokových sadzieb a konzervatívnych úverových praktík by mohol mať negatívny dopad tak na spotrebiteľské výdavky, ako aj investície – stavebníctvo nevynímajúc.

„Mnoho európskych štúdií očakáva, že stavebná produkcia bude klesať kvôli inflácii, zvyšovaniu úrokových sadzieb a spomaľujúcej globálnej ekonomike. Tieto ekonomické výzvy sťažujú možnosti financovania, prudko zvyšujú náklady a znižujú životaschopnosť stavebných firiem. Navrátenie na úroveň pred pandémiou sa tak zdá najmenej do roku 2025 nepravdepodobné,“ opisuje Ivan Petráš.

Vzhľadom na to, že centrálne banky zvyšovali počas roku 2023 úrokové sadzby, veľká časť odvetvia zostala v „udržiavacom režime“ a netrpezlivo očakávala priaznivejšie podmienky v tomto roku. Všetci tak pociťujú optimizmus, že sa globálna inflácia začína zmierňovať. Avšak obavy z jej ďalšieho vývoja i potenciálneho vplyvu nielen na úrokové sadzby, ale aj likviditu naďalej pretrvávajú. Vyššie náklady na pôžičky a obmedzený prístup k pôžičkám vo všeobecnosti môžu značne sťažiť začatie nových stavebných projektov, rovnako ako pokračovanie tých existujúcich.

Nálada na trhu úzko súvisí aj s geopolitickými faktormi. Tie môžu mať priamy vplyv na hospodársky rast prostredníctvom vplyvu na dôveru spotrebiteľov a firiem, ktoré ovplyvňujú výdavky a investičné rozhodnutia. Prostredníctvom narušenia dodávateľských reťazcov tiež môžu pôsobiť na ceny komodít. Možné politické zmeny tak prispievajú k všeobecnej neistote a zdržanlivosti, najmä pokiaľ ide o projekty, ktoré si vyžadujú rozsiahle investície.

Európa musí čeliť problémom spojeným s absenciou dostupného bývania

Ďalšou výzvou je veľký nedostatok nových bytov, znížená stavebná činnosť aj pokles rezidenčných projektov v príprave. Počet obyvateľov v mestách stúpa, a hoci veľkosť domácností sa oproti minulým letom postupne zmenšuje, dopyt po novom bývaní neustále rastie. Napriek nádejným vyhliadkam na tento rok nemá ponuka šancu dorovnať dopyt. Firmy sa stretávajú s nedostatočným financovaním, zdĺhavými plánovacími procesmi i neistotou ohľadom hodnoty nehnuteľností po ich dokončení. To všetko naďalej zhoršuje dostupnosť bývania.

Udržateľnosť ako výzva aj príležitosť v jednom

Stále pálčivejšou témou je aj ochrana životného prostredia. Profesionáli naprieč realitnými sektormi postupne zavádzajú rôzne ekologické opatrenia, ktoré sú motivované ako medzinárodnými reguláciami napr. z EÚ, tak lokálnymi predpismi a inovatívnymi prístupmi jednotlivých firiem. To všetko predstavuje začiatok novej éry v stavebníctve s dôrazom na ESG.

„Je pravdou, že nové regulácie môžu byť spojené s prekážkami. Na druhej strane budovy s ekologickou certifikáciou ponúkajú konkurenčnú výhodu na trhu, pretože zaisťujú vyšší dopyt zo strany spoločností, ktoré sa zaviazali k napĺňaniu cieľov ESG. A ich počet neustále rastie,“ uvádza Ivan Petráš a dopĺňa: „Tomu zodpovedajú aj investície do digitálnych riešení s ohľadom na udržateľnosť a obnoviteľné zdroje energie. Tie v posledných troch rokoch významne stúpali. Ukázal to aj náš nedávny prieskum o stave digitalizácie v stavebníctve: v tomto smere investovalo celkom 66 % respondentov.“

Vplyv moderných technológií na zaistenie stability

Ekonomická neistota sa dotýka ziskovosti spoločností. Využitie nových technológií im môže poskytnúť potrebnú oporu a ponúknuť inovatívne riešenia. Firmy musia byť finančne odolné, aby vydržali rôzne neúspechy, ale mali by byť tiež pripravené chopiť sa príležitostí, ktoré sa v týchto výzvach objavujú.