Taconova Group

Spoločnosť Taconova ponúka všetky ventily, ktoré sú potrebné k optimálnej aplikácii hydronického vyvažovania. Úplná ponuka osvedčených vyvažovacích a meracích ventilov umožňuje rýchle a jednoduché projektovanie a tým hospodárnu prevádzku zariadenia. Medzi najviac obľúbené z pohľadu montážnych firiem patrí TacoSetter Inline a TacoSetter Bypass.

TacoSetter Inline

Vyvažovacie ventily TacoSetter Inline sú multitalentom medzi vyvažovacími ventilmi. Patrí už od roku 1985 do sortimentu spoločnosti Taconova a v odbornom svete sanitárnej techniky, kúrenia a klimatizácie sú považované za originál medzi vyvažovacími ventilmi s priezorom a indikačnou stupnicou. Pomocou nich možno prietok v najrôznejších systémoch priamo regulovať, zobraziť aj obmedziť. Používajú sa u podlahového vykurovania, rozdeľovačov vykurovacích okruhov, tepelných čerpadiel, chladiacich okruhov, sanitárnych a solárnych zariadení. Priezor s natlačenou stupnicou pre kontrolu prietokového množstva je dostupný vo verziách TacoSetter Inline 130 a je tvorený borosilikátovým sklom, čo zvyšuje teplotnú odolnosť vyvažovacieho ventilu na 130 °C. Vďaka tomu je TacoSetter Inline 130 vhodný aj pre reguláciu spätných vetiev solárnych tepelných zariadení. Priezor je navyše menej náchylný k usadzovaniu nečistôt a má vyššiu chemickú odolnosť.

Armatúra umožňuje inštaláciu v ľubovoľnej pozícii, bez nárokov na údržbu a reguláciu prietokového množstva priamo v l/min. Hlavnou oblasťou využitia vyvažovacieho ventilu TacoSetter Inline je použitie ako ventil na reguláciu vetiev slúžiacich k statickému vyvažovaniu vo vykurovacích systémoch.

Jednotlivé typy vyvažovacích ventilov TacoSetter Inline, ktoré sú k dispozícii vo veľkostiach DN 15 až DN 25, okrem toho spĺňajú požiadavky podľa DVGW W 270 a odporúčania KTW. S týmito certifikáty pre použitie v inštaláciách pitnej vody a pre menovitý tlak PN 10 je vyvažovací ventil vhodný aj pre použitie v inštaláciách pitnej vody. V menovitej veľkosti DN 15 je teleso armatúry vyrobené z mosadze odolnej voči odzinkovaniu.

TacoSetter Bypass

TacoSetter Bypass  je tiež známy iba ako „TacoSetter“ – je to klasik medzi vyvažovacími ventilmi. Obľúbený a spoľahlivý originál pre statické hydronické vyvažovanie ukazuje prietokové množstvo pomocou stupnice priamo na priehľadnej trubici alebo v armatúre. TacoSetter Bypass je sústavne vyvíjaný a ponúka tak rad výhod. Tou najväčšou je presné a rýchle vyváženie sústavy bez prevodových diagramov, tabuliek a meracích prístrojov. Umožňuje priame odčítanie nastaveného prietoku v l/min, inštaláciu v ľubovoľnej pozícii a nevyžaduje tiež žiadnu údržbu.

Pomocou nastavovacích ventilov TacoSetter Bypass 100 môže kvalifikovaná obsluha ihneď priamo na mieste nastaviť požadovanú rýchlosť prietoku bez nutnosti vyškolenia a nákladných meracích prístrojov. Kontrola prietoku prebieha pomocou nastaviteľného jazdca.

Meranie prietoku je založené na princípe plaváku unášaného pretekajúcim médiom proti sile pružiny. Odčítavanou polohou hodnoty prietoku je spodný okraj plaváčika. Meracia jednotka je umiestnená v obchvatu hlavného toku a aktivuje sa podľa potreby stlačením rukoväte pomocou vstavaných klapiek. Pri opätovnom uvoľnení sa vďaka spätnej pružine obchvat uzavrie. Meranie nemá vplyv na veľkosť prietoku v hlavnom potrubí.