Baumit, spol. s r.o.

 

Baumit vsadil na výskum

Ako reagujú konštrukcie stien z rôznych materiálov na extrémne letné teploty a počas zimy? Ohrozujú prchavé látky tzv. VOC vzduch, ktorý v interiéroch dýchame? Prvé výsledky meraní, ktoré sa realizujú vo výskumnom parku Viva spoločnosti Baumit vo Wopfingu, priniesli prekvapivé výsledky.

 

viva park

 

 

Zateplené versus nezateplené domy

Tepelnou izoláciou proti prehriatiu v lete: Tepelná izolácia chráni rozhodujúcou mierou interiér pred letným prehriatím. Ukázali to výsledky merania počas „leta storočia“ (v roku 2015), kedy sa teploty vyšplhali až na 36 °C. Zateplené domy pritom vykazovali až o 5 °C nižšie interiérové teploty ako domy bez tepelnej izolácie. Konkrétne, v neizolovanom dome boli namerané teploty vyššie ako 30 °C. Zateplené domy postavené z tehál alebo betónu dosiahli naproti tomu priemerné teploty na úrovni 26 °C, a to aj napriek tomu, že okná orientované na juh neboli zatemnené roletami.

 

Konštrukcia stien ako akumulátor tepla: Okrem tepelnej izolácie má rozhodujúci vplyv na teplotu v interiéri schopnosť steny akumulovať teplo. Merania dokázali, že čím je konštrukcia steny masívnejšia, tým sú namerané interiérové teploty v lete nižšie, napriek tomu, že všetky druhy stien vykazujú rovnakú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla U.

 

Vďaka tepelnej izolácii len 40 percent súčasných nákladov na energie: Kto zateplí dom, môže potrebu energie znížiť, v závislosti od konštrukcie budovy, až 2,5-násobne! Vyplynulo to z aktuálnych výsledkov merania počas predchádzajúcich mesiacov v období december 2015 až január 2016. Na udržanie príjemnej interiérovej teploty 21 stupňov Celzia museli v zateplených domoch (hodnota súčiniteľa prechodu tepla U = 0,15 W/(m2.K)) vynaložiť len 40 % energie, ktorá bola potrebná v nezateplenom tehlovom dome.

 

Náhly vpád chladu počas zimy pri výpadku kúrenia: Pri simulovanom výpadku kúrenia počas dvoch dní vo všetkých meraných domoch, pri interiérovej teplote 21 °C a vonkajšej teplote -12 °C, boli zistené pozoruhodné rozdiely v schopnosti akumulovať teplo v závislosti od jednotlivých konštrukcií stien. Nezateplený dom dosahoval po dvoch dňoch teplotu stien len 1 °C a teplotu v interiéri 4 °C. Zateplené masívne domy si udržali interiérové teploty, ako aj teploty stien, na úrovni medzi 15 °C a 17 °C.

 

Merania VOC vo výskumnom parku Viva

Konečne je nový domov hotový a pripravený na nasťahovanie. Ale radosť z nového bývania dokážu úplne prekaziť bolesti hlavy, začervenané oči alebo neustála únava. Častým dôvodov sú prchavé organické zlúčeniny, takzvané VOC (volatile organic compounds), ktoré môžu zaťažovať interiérový vzduch práve po dokončení stavby. Pri vysokej koncentrácii sú dokonca zdraviu škodlivé.

Aktuálne výsledky výskumov realizovaných výskumným parkom Viva spoločnosti Baumit dokazujú, že stavby z betónu a tehál s minerálnou vnútornou povrchovou úpravou sú hneď po dokončení bez škodlivých látok v ovzduší.

 

vivatext

 

Majú rozdielne konštrukcie stavieb vplyv na koncentráciu VOC?

Aktuálne výsledky sú jednoznačné. Už v krátkom čase po dokončení vykazovali domy z betónu a tehál veľmi nízke hodnoty VOC (menej ako 500 µg/m3). Výrazne vyššie hodnoty dosahovali domy s konštrukciou z drevených stĺpov (viac ako 1000 µg/m3), respektíve drevené zruby (viac ako 3 000 µg/m3).

VOC – bez šance pri betóne a tehlách: Pri meraní uskutočnenom v lete, päť mesiacov po dokončení, bol zistený pokles koncentrácie VOC v interiérovom vzduchu vo všetkých domoch. Celodrevený zrub však ešte stále vykazoval výrazne zvýšenú koncentráciu terpénov.

Minerálne interiérové farby a omietky: Potešujúco dopadli výsledky meraní pri interiérových farbách a omietkach. Interiérové nátery použité vo výskumnom parku Viva – od produktov Baumit lonit Wandcreme cez Klima omietku až po interiérovú farbu Divina – nevykazovali pri meraniach VOC žiadne emisie škodlivých látok. Všetky použité produkty sú vyrobené na minerálnom základe a spĺňajú štandardy spoločnosti Baumit. A na hodnotách a pocite príjemného bývania je to skutočne poznať.

 

Viac informácií na baumit.com/viva-forschungspark