LOMAX & Co s.r.o.

Ľudia sa proti ostrému slnku a teplu v domácnosti chránia pomocou tienenia. Najčastejším variantom sú pritom žalúzie, ktoré sa môžu umiestniť pred oknami alebo v samotnom interiéri. Práve s týmto variantom sa je možné zatiaľ v slovenských domácnostiach dlhodobo stretnúť najčastejšie, a to aj napriek tomu, že vnútorné žalúzie síce zabránia vstupu svetla do interiéru, nepomôžu však proti teplu. Aké sú hlavné rozdiely medzi týmto riešením a vonkajšími žalúziami? Na kľúčové otázky odpovedá nasledujúci článok.

Okná bez tienenia vpúšťajú dovnútra skoro sedemdesiat percent slnečného žiarenia. Najmä v lete sa ich tak ľudia snažia čo najviac zatemniť. Pokiaľ na elimináciu slnečných lúčov zvolia žalúzie, majú na výber z dvoch základných variantov tienenia – vnútorné a vonkajšie.

Medzi tuzemskými používateľmi sa je možné z dlhodobého hľadiska najviac stretnúť s umiestnením žalúzií v interiéri. V posledných rokoch však postupne rastie popularita vonkajšieho variantu. Dôvodom je najmä niekoľkonásobne vyššia účinnosť v porovnaní s vnútorným tienením. „Vzhľadom na stúpajúce ceny energií ľudia začínajú uvažovať viac ekonomicky. Vonkajšie žalúzie v lete zabraňujú prehrievaniu domácnosti a prakticky tak suplujú klimatizáciu, ktorá je energeticky náročná na prevádzku. Dom však na rozdiel od nej chladia pasívne, teda že využívajú ochladzovanie vďaka tieňu, tepelnú energiu potom odrážajú samotné lamely,“ vysvetľuje Petr Přichystal zo spoločnosti Lomax, ktorá sa špecializuje na produkciu tieniacej techniky.

Práve schopnosť neprepustiť teplo je základným rozdielom medzi vonkajšími a vnútornými žalúziami. Vonkajšie žalúzie totiž teplo odrazia ešte pred samotnými oknami. Tým zadržia až 94 percent tepelnej energie, a eliminujú tak riziko, že by teplota v miestnostiach orientovaných priamo na polohu slnka výrazne rástla. Vnútorný variant je na tom v tomto smere niekoľkonásobne horšie. Teplo sa totiž do miestnosti dostane cez sklo, lamely ho následne pohlcujú a uvoľňujú ďalej do miestnosti. Tá sa tak postupne ohrieva. Vnútorné žalúzie teda miestnosť síce zatienia, avšak prehrievanie interiéru najmä vo vyšších poschodiach domu nezabránia. Tvar lamiel navyše spôsobuje, že tieň nie je zďaleka taký silný ako v prípade vonkajších žalúzií.

 

„Vo väčšine slovenských domácností však stále vidíme klasické interiérové žalúzie. Dôvodom môže byť to, že sú lacnejšie a ich inštalácia nevyžaduje žiadne stavebné úpravy. Aj vďaka tomu sa v minulosti hromadne inštalovali do bytových a panelových domov, v absolútnych číslach teda prevyšujú ostatné varianty. Z hľadiska funkcie však na exteriérový variant nestačia, čo v posledných rokoch začína zisťovať aj široká verejnosť. Prejavuje sa to tak v rastúcom dopyte po tomto riešení. Zásadným faktorom rastúcej obľuby je tiež snaha o energetické úspory,“ dodáva Přichystal.

Vonkajšie tienenie ušetrí starosti

S úsporami používateľom pomáhajú najmä široké možnosti automatizácie. V praxi to znamená osadenie tieniacej techniky špeciálnymi slnečnými snímačmi, ktoré dávajú pokyny na pohyb lamiel na základe intenzity svitu slnka. „Vďaka snímačom sa tienenie zatiahne vo chvíli, keď slnko výrazne svieti a hrozí, že by mohlo výrazne ohrievať interiér. Systém je možné ale nastaviť aj opačne, typicky v zimnom období, kedy používateľ ocení každý slnečný lúč. V takýchto prípadoch sa tak so slnkom lamely vždy vytiahnu a pomôžu tak usporiť náklady na vykurovanie,“ vysvetľuje Přichystal.

Zatiaľ čo interiérové žalúzie sa v základnom variante ovládajú iba manuálne, či už pomocou šnúrky, retiazky alebo kľuky, polohu vonkajších žalúzií je možné dopredu naprogramovať, či ovládať cez mobilnú aplikáciu. Tieto technológie tak idú naproti používateľskému komfortu, ale tiež bezpečnosti. Lamely žalúzií je napríklad možné v čase, keď je domov opustený, nastaviť tak, aby sa po určitom čase zatiahli alebo naopak otvorili. Pre potenciálneho zlodeja to znamená signál, že sa vnútri nachádzajú ľudia, a on si tak radšej vyberie inú lokalitu.

Vonkajšie žalúzie v súčte predstavujú modernejší a pokročilejší variant medzi tieniacimi systémami. Vnútorný variant prevyšujú predovšetkým schopnosťou interiér maximálne izolovať a zabrániť teplu, aby doň preniklo. Vďaka väčšiemu výberu lamiel potom ponúka používateľom úplné zatienenie. Vnútorné tienenie tak okrem nezaoberaním sa napríklad silným vetrom láka predovšetkým jednoduchšou inštaláciou a nižšou cenou. Tá je však vykúpená skutočnosťou, že domácnosť síce zatieni, avšak neuchráni ju pred prehrievaním.