Víťazom študentskej súťaže EQUITONE – originálne odvetrané fasády 2018 sa stala Eva Mišovýchová. V návrhu univerzitnej športovej haly prepojila niekoľko farebne aj typovo odlišných vláknocementových dosiek a vytvorila tak vizuálne zaujímavú fasádu. Do 5. ročníka študentskej súťaže sa prihlásilo 17 študentov so svojimi projektami.

 

„Študenti  5. ročníka odboru architektonické konštrukcie a projektovanie na Stavebnej fakulte STU v Bratislave odovzdali aj v tomto roku zaujímavé projekty. Ani tentoraz nebolo jednoduché vybrať víťaznú prácu, ktorá v najväčšej miere splnila súťažné podmienky a zaslúžila si prvenstvo. Posudzovali sme najmä architektonické riešenie stavby, čiže výber typu stavby, tvaru budovy, jej plánované využitie, napojenie na infraštruktúru, ale aj spôsob uplatnenia fasádneho obkladu a detailov EQUITONE,“ vysvetľuje Juraj Palamarčuk, projektový manažér EQUITONE pre Slovenskú republiku. Úlohou študentov bolo spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný projekt a následne pre realizačný projekt existujúceho alebo fiktívneho objektu s odvetranou fasádou s použitím obkladového materiálu EQUITONE a aspoň jedného okruhu detailov tejto značky.

 

sutaz1

 

Šanca na získanie nových skúseností

Študentská súťaž EQUITONE je šanca študentov ukázať ich schopnosť a zručnosť navrhovať zaujímavé projekty a príležitosť naučiť sa niečo nové. Zároveň je to možnosť zoznámiť sa s novým materiálom a pokúsiť sa ho originálnym spôsobom začleniť do stavby. Aktívny prístup študentov a zapájanie sa do súťaží už počas samotného štúdia im v budúcnosti môže pomôcť pri hľadaní zamestnania.

 

sutaz2 

 

Víťaza určila medzinárodná porota

Projekty študentov po ukončení semestra najprv preskúmal a ohodnotil vyučujúci. Práce so známkou A alebo B následne postúpili do finálového kola, v ktorom o troch najlepších projektoch rozhodla medzinárodná odborná porota v zložení:

  • Philippe Hellemans, marketingový manažér EQUITONE;
  • Bobby O‘Neill, technický manažér EQUITONE;
  • Juraj Palamarčuk, projektový manažér spoločnosti EQUITONE
  • Ing. arch. Pavol Pokorný.  

 

sutaz3

 

Vizuálne zaujímavá športová hala

Najlepším projektom sa v akademickom roku 2017/2018 podľa odbornej poroty stal návrh univerzitnej športovej haly Bc. Evy Mišovýchovej. Juraj Palamarčuk zhodnotil prácu nasledovne: „Zaujalo nás, že študentka vo svojom projekte navrhla na športovú halu viac typov fasádnych dosiek v širokej farebnej škále. Na prevetrávanú fasádu použila biely vláknocementový obklad EQUITONE [tectiva], ktorý skombinovala s rôznofarebnými  fasádnymi doskami EQUITONE [pictura]. Vytvorila tak nielen funkčnú, ale aj vizuálne zaujímavú fasádu.“ Objekt pozostáva z dvoch dilatačných celkov a bol navrhnutý tak, aby slúžil študentom, ale aj širokej verejnosti. Súčasťou športovej haly sú dve basketbalové ihriská, jedno futbalové ihrisko, posilňovňa, bazén, ale aj učebne, kancelárie či priestory pre jogu, stolný tenis a squash. Univerzitná športová hala má mladých ľudí priviesť k športu a naučiť ich efektívnejšie využívať voľný čas. „Do súťaže som sa zapojila predovšetkým preto, že ma zaujala samotná téma a možnosť  vytvoriť projekt s použitím fasádneho obkladu EQUITONE. Je to výborný materiál na stvárnenie prevetrávaných fasád a má veľký potenciál. Veľmi oceňujem, že ide o ekologický, prírodný materiál so širokými možnosťami použitia,“ vyzdvihla víťazka Eva Mišovýchová.

 

Ceny odbornej poroty

  1. miesto: 500 eur – Bc. Eva Mišovýchová – univerzitná športová hala
  2. miesto: 400 eur – Bc. Ivana Štyriaková – knižnica s kultúrnym centrom
  3. miesto: 300 eur – Bc. Jakub Rendek – mestská multifunkčná športová hala

 

Všetci študenti, ktorí sa do súťaže zapojili, boli odmenení zároveň predplatným časopisu ASB.  

 

sutaz4

Na obrázku zľava: Juraj Palamarčuk, projektový manažér EQUITONE pre SR, Ivana Štyriaková (2. miesto), Nicole Pellerová (víťaz online hlasovania verejnosti), Jakub Rendek (3. miesto), Eva Mišovýchová (1. miesto)

 

Hlasovanie verejnosti

Najlepšiu prácu si vybrala v období od 1. augusta do 16. septembra 2018 aj široká verejnosť v online hlasovaní na stránke www.originalnefasady.sk. V boji o najsympatickejší návrh zvíťazil projekt  Galéria moderného umenia MODART autorky Nicole Pellerovej, ktorá získala za prvenstvo v tomto hlasovaní tablet.