Pracovníci spoločnosti Metrostav dokončujú kompletnú rekonštrukciu OD Máj v centre Prahy. Okoloidúci si môžu všimnúť, že strechy a fasády sa už blížia k finálnej podobe. Práce sa však blížia ku koncu aj vo vnútri obchodného domu. Nedávno bola dokončená dlažba, po nej nasleduje inštalácia obchodných a stravovacích jednotiek vrátane interiérových prvkov, technológií a ďalšieho vybavenia. Odovzdanie hotového diela je naplánované na jún.

„Projekt postupuje podľa harmonogramu bez väčších komplikácií. V súčasnosti dokončujeme strojovňu technológií alebo eskalátorovú halu. Výťahová šachta s novoinštalovanými automobilovými výťahmi opäť ožila,“ povedal Pavel Kalouš, vedúci projektu zo spoločnosti Metrostav, a prezradil logistickú zaujímavosť, „z terasy na piatom nadzemnom podlaží sme si museli spraviť dočasné úložisko materiálu. Vzhľadom na stiesnené podmienky v centre Prahy je to jediné miesto na celej budove, kde sa dá čokoľvek uskladniť.“

Investor projektu, spoločnosť Amadeus Real Estate, už minulý rok vybral obchody, ktoré budú v zrekonštruovaných priestoroch. Do obchodného domu sa vráti supermarket Tesco a pribudnú lekárne, drogérie, kaviarne, obchody s kozmetikou, zmrzlinou a vínom. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú približne 158 miliónov eur, čo z nej robí jednu z najväčších súčasných stavieb v Prahe.

Obchodný dom Máj bol postavený na mieste zbúraného neogotického Šlikovského paláca v 70. rokoch 20. storočia. Odráža v sebe vtedajšie architektonické trendy, najmä tzv. hnutie high-tech, ku ktorému patrí metóda suchej montáže, priznané farebné potrubia v interiéri a eskalátory v presklenej hale. Súčasťou sú aj prvky neofunkcionalizmu. Z týchto dôvodov je budova od roku 2007 predmetom pamiatkovej ochrany.

Pre Metrostav je tento projekt návratom na známu adresu. V rokoch 2012-2014 na Spálenej ulici spoločnosť postavila polyfunkčný objekt Quadrio.