Uponor, s.r.o.

Nové pred-izolované potrubie Uponor Ecoflex VIP vďaka svojmu inovatívnemu a kompaktnému izolačnému materiálu kombinuje vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti, flexibilitu, malé priemery a udržateľný dizajn, čo prispieva k zníženiu uhlíkovej stopy.

  • Výborné izolačné vlastnosti a najnižšia hodnota lambda na trhu

  • Nová úroveň flexibility znižuje čas inštalácie a náklady

  • Teraz k dispozícii v celej Európe

Najnovšie inovácie Uponor pred-izolovaného potrubia predstavujú kombináciu 2 z najvyhľadávanejších vlastností na trhu. Ecoflex VIP ponúka vynikajúce izolačné vlastnosti i flexibilitu, a to všetko vďaka jedinečnej hybridnej konštrukcii pred-izolovaného potrubia s inovatívnou technológiou vákuového izolačného panelu (VIP). Po overení a preukázanie svojich vlastností v priemyselných odvetviach, zdravotníckych zariadení, automobilovom priemysle a stavebníctve, sú tieto panely kľúčovým faktorom pri znižovaní tepelných strát a emisií CO2, čím prispievajú k dosiahnutiu globálnych cieľov udržateľnosti.

Výborné tepelno-izolačné vlastnosti na trhu

Uponor Ecoflex VIP (VIP = vákuové izolačné panely) sa pýšia hodnotou lambda iba 0,004 W/mK. Môžeme teda hovoriť o vynikajúcich tepelno-izolačných vlastnostiach na trhu. Distribučné sústavy s Ecoflex VIP účinne zredukujú tepelné straty až o 60 % v porovnaní s potrubím s izoláciou z mäkkej peny s porovnateľným vonkajším priemerom. V porovnaní s najpredávanejšími výrobkami z PUR peny až o 38 %.

Ak porovnávame bežné potrubie s izoláciou z mäkkej peny s Ecoflex VIP pred-izolovaným potrubím, môžeme konštatovať, že vďaka unikátnej hybridnej konštrukcii systému dokážeme zredukovať vonkajší priemer až o 30 %. Malé polomery ohybu umožnia rýchlejšiu inštaláciu a jednoduchú manipuláciu. Inštalatéri môžu skrátiť čas montáže až o 20 % v porovnaní s pred-izolovaným plastovým potrubím z tvrdej PUR peny a viac ako o polovicu v porovnaní s oceľovým potrubím.

Uponor Ecoflex Thermo VIP_2.jpg
Lambda izolačného VIP panelu je len 0,004 W/mK, čo je najnižšia hodnota lambdy na trhu pred-izolovaného potrubia z mäkkej peny. Zdroj: Uponor

Nový štandard pre centrálne zásobovanie teplom

Očakáva sa, že sa do roku 2050 Európska únia zaviaže k uhlíkovej neutralite. A práve centrálne zásobovanie teplom je považované za dôležitý príspevok k cieľu „čistej nulovej hodnoty“. Zároveň znižuje prevádzkové náklady a nutnosť údržby nehnuteľnosti. Spoločne s odborníkmi na izolačné materiály sme intenzívne pracovali na výskume a vývoji. A teraz môžeme hrdo predstaviť Ecoflex VIP pred-izolované potrubie ako nový technologický štandard pre siete centrálneho zásobovania teplom, ktorý prispeje k celosvetovému úsiliu o obmedzení klimatických zmien a splnenie globálnych cieľov udržateľnosti.

Vďaka vynikajúcim izolačným vlastnostiam je potrubie Ecoflex VIP energeticky účinnejšie ako bežne používané potrubné systémy. Ďalšou výhodou je, že pri výrobe sa používa menej materiálov na olejovej báze.

Ecoflex Thermo VIP pre centrálne zásobovanie teplom je k dispozícii v celej Európe. V rámci doplnenia svojho portfólia spoločnosť Uponor v apríli 2021 uviedla na trh aplikácie Ecoflex Aqua VIP pre dodávky teplej vody a cirkulácie teplej vody, ktoré sa môžu pochváliť rovnakými izolačnými vlastnosťami a flexibilitou.

Uponor_Thermo VIP a Aqua VIP_3.jpg
Nová potrubná technológia je k dispozícii pre siete vykurovania a chladenia s Ecoflex Thermo VIP. Od apríla 2021 je k dispozícii aj prevedenie pre rozvody teplej vody a cirkulácie teplej vody s názvom Ecoflex Aqua VIP. Zdroj: Uponor

Meta description

Uponor Ecoflex VIP pre centrálne zásobovanie teplom kombinuje vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti, malé priemery a udržateľný dizajn.

Teaser:

Uponor uvádza na trh inováciu potrubia: Ecoflex VIP pre centrálne zásobovanie teplom a distribučné siete. Kombinuje vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti, malé priemery vonkajšieho plášťa a udržateľný dizajn, čo prispieva k zníženiu uhlíkovej stopy.