Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Podľa novej legislatívy musí rodinný dom, ktorý získa stavebné povolenie po 1. januári 2021, spĺňať podmienky pre zaradenie do energetickej triedy A0 (potreba primárnej energie menej ako 54 kWh/m2 za rok).

S akou kombináciou technológií sa zmestíte do novej normy, to závisí vždy od konkrétneho projektu rodinného domu. Na ukážku vyberáme iba niektoré odporúčané kombinácie – s tepelným čerpadlom v hlavnej úlohe:

1. Tepelné čerpadlo a fotovoltika

Ak chcete staviť na istotu, rátajte vopred s tepelným čerpadlom v kombinácii s fotovoltickými panelmi alebo kozubom. Tepelné čerpadlá sú technológiou, ktorá dokáže až 75 % potrebnej energie odčerpať zo zeme, vzduchu alebo vody. Len zhruba štvrtinu energie je potrebné dodať vo forme elektrickej energie (preto je ideálne skombinovať ich práve s fotovoltikou). Najjednoduchšou inštaláciou sa môžu pochváliť tepelné čerpadlá typu vzduch/voda. Zvyknú mať vnútorný (interiérový) modul so zabudovaným zásobníkom teplej vody a vonkajšiu jednotku s ventilátorom. Vhodnou voľbou môže byť tepelné čerpadlo aroTHERM Split s oddeleným chladivovým okruhom, alebo monoblokové tepelné čerpadlo aroTHERM plus.

Tepelné čerpadlo aroTHERM Split vzduch/voda + fotovoltické panely

2. Rekuperácia, tepelné čerpadlo a fotovoltika

Tepelné čerpadlá sa v domoch A0 odporúčajú kombinovať najmä s centrálne riadeným vetraním s rekuperáciou a fotovoltikou. Takáto kombinácia síce predstavuje vyššiu vstupnú investíciu, ale z hľadiska spotreby energie počas prevádzky domu je zrejme najšetrnejšia. Vetrací systém s rekuperáciou počas vetrania síce odvedie odpadový vzduch z interiéru domu, ale „nevyvetrá“ teplo (vyrobené tepelným čerpadlom). Získava sa tak spätne energia, ktorá už raz bola vložená do vykurovania, ktorá by sa pri klasickom vetraní stratila. Úspora energií v zimných mesiacoch sa napríklad pri centrálnej jednotke recoVAIR pohybuje na úrovni viac ako 30 %. Ak je súčasťou systému fotovoltika, tá vyprodukuje elektrickú energiu, ktorú pre svoj chod potrebujú tepelné čerpadlo vzduch/voda a centrálna ventilačná jednotka.

Centrálne riadené vetranie s rekuperáciou + tepelné čerpadlo aroTHERM plus vzduch/voda + fotovoltika

3. Vnútorné tepelné čerpadlo a fotovoltika

Pre novostavby sú na trhu dostupné aj vnútorné tepelné čerpadlá vzduch/voda, ktoré sa inštalujú výhradne do vnútra rodinného domu, s prieduchmi cez jeho obvodovú stenu. Presne takto funguje zariadenie recoCOMPACT exclusive vzduch/voda, ktoré dokáže vykurovať aj chladiť, má v sebe zabudovaný zásobník TV aj centrálne riadené vetranie s rekuperáciou tepla. Teda štyri funkcie v jednom opláštení, s rozmermi šatníkovej skrine. Nie je potrebné inštalovať dve jednotky (vnútornú a vonkajšiu), ako u bežných tepelných čerpadiel vzduch/voda, ani viaceré technológie naraz, ale iba jediné zariadenie. Ako súčasť systému sa odporúča aj fotovoltika pre pokrytie potreby elektrickej energie.

www.vaillant.sk

Vnútorné tepelné čerpadlo recoCOMPACT exclusive vzduch/voda s prieduchmi cez stenu + fotovoltika