Tepelné čerpadlá sa stali jedným z najpopulárnejších riešení pre moderné vykurovanie a chladenie domácností vďaka svojej energetickej efektivite. Aby však mohli fungovať v domácnosti či bytovom dome čo najúčinnejšie, je dôležitá ich pravidelná údržba. Práve obdobie neskorého leta je to najvhodnejšie obdobie na servis tepelných čerpadiel pred vykurovacou sezónou. Tie najdôležitejšie tipy a rady, na čo si dať pozor pri údržbe tepelného čerpadla, prináša nasledujúci článok.

Na začiatku stojí správny výber miesta

Cesta k správnej údržbe tepelného čerpadla začína dávno pred začiatkom jeho pravidelného používania. Ľudia totiž často podceňujú umiestnenie takého zariadenia v obytnom priestore. „Umiestnenie tepelného čerpadla hrá pri jeho servise dôležitú úlohu. Je potrebné preň zaistiť miesto s dostatočným priestorom, ako je napríklad technická miestnosť pre vnútornú jednotku alebo prístrešok pre vonkajšiu jednotku. To zaistí jednoduchý prístup pre servisných technikov, a zároveň zaručuje dostatočnú cirkuláciu vzduchu,“ tvrdí Martin Prísečan zo spoločnosti ENBRA SLOVAKIA, ktorá sa venuje dodávke vykurovacej a chladiarenskej techniky.

Vhodný čas na servis? Neskoré leto

Či už ľudia používajú tepelné čerpadlo alebo o jeho inštalácii ešte len uvažujú, je dobré mať na pamäti niekoľko dôležitých aspektov jeho servisu. Pre zaistenie bezproblémovej prevádzky je ideálne vykonať prehliadku minimálne raz ročne, a to v dostatočnom predstihu pred vykurovacou sezónou. Ideálnym obdobím je podľa odborníkov neskoré leto, teda august alebo začiatok septembra. „Práve v týchto mesiacoch bývajú naši servisní partneri menej vyťažení. Pokiaľ si ľudia objednajú údržbu svojho zariadenia na koniec leta, zvyšujú tak pravdepodobnosť toho, že sa im dostane rýchlejší, a tým pádom efektívnejší servis. V prípade potreby objednania a výmeny niektorého z náhradných dielov, je na to dostatok času, bez väčších obmedzení v užívaní zariadenia “ vysvetľuje Prísečan.

Pozor na čakacie lehoty

Pokiaľ ide o čakacie lehoty na servis v priebehu kalendárneho roka, môžu sa líšiť v závislosti od sezóny. Najvyťaženejšími mesiacmi sú každý rok október a november, kedy ľudia najčastejšie začínajú vo svojich príbytkoch kúriť, preto odborníci odporúčajú objednať servis s predstihom. Vhodné nie sú ani zimné mesiace, kedy ľudia so servisnými pracovníkmi často riešia drobné poruchy či problémy so zariadením. Počas marca a apríla je vyťaženosť tiež vysoká, v tom období totiž ľudia postupne vypínajú čerpadlá, prípadne prechádzajú z vykurovania na chladenie.

Komplikované zásahy nechajte odborníkom

Zatiaľ čo základné úkony, ako je odstraňovanie nečistôt brániacich prúdeniu vzduchu, môžu vykonávať obyvatelia domu sami, sofistikovanejšie úkony by sa mali minimálne konzultovať s odborníkmi. Niektoré komponenty tepelného čerpadla, ako kompresor, ovládacie systémy, expanzný ventil a cirkulačné čerpadlo, sú kľúčové pre jeho správnu funkciu a mali by sa pravidelne kontrolovať. Experti dodávajú, že je dôležité byť vždy v strehu a všímať si príznaky, ktoré môžu naznačovať potrebu servisu. Neobvyklé zvuky, pokles výkonu, náhle výkyvy teploty alebo neobvykle vysoké účty za energiu sú jasné signály, že je čas obrátiť sa na expertov.

Kontrola chladiaceho okruhu podlieha legislatíve

A v neposlednom rade je pri servise tepelného čerpadla potrebné vziať do úvahy tiež legislatívne požiadavky. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu č. 842/2006 je prevádzkovateľ tepelného čerpadla povinný zaistiť pravidelné kontroly tesnosti chladiaceho okruhu tepelného čerpadla. „Prehliadky sa musia vykonávať pri zariadeniach obsahujúcich nadlimitné množstvo chladiva. Výnimkou sú tepelné čerpadlá typu monoblok s hermeticky uzatvoreným okruhom, ktoré sú naplnené chladivom už u výrobcu“, vysvetľuje Prísečan. Také zariadenia sa spoznajú podľa nápisu „Hermetically sealed system“ na štítku. Pri týchto tepelných čerpadlách je hranica množstva chladiva pre povinné prehliadky vyššia.

Pravidelné servisné prehliadky sú okrem legislatívy tiež u všetkých zariadení požadované samotným výrobcom ako podmienka záruky. Skoré odhalenie prípadného opotrebovania niektorých základných komponentov môže zabrániť ďalším škodám, prípadne zlyhaniu celého zariadenia.