Energio - PTS s.r.o.

Adiabatické chladenie ochladzuje priestory odparovaním vody, ktorá slúži ako prírodné chladivo. Pozrite sa s nami na jeho výhody.

1. Ekologické chladenie

Prvým z dôvodov, prečo siahnuť po adiabatickom chladení, je fakt, že ide o prírodnú metódu ochladzovania vzduchu. Princíp fungovania adiabatického chladenia spočíva v odparovaní vody, pri ktorom sa využíva teplo zo vzduchu.

K menšiemu dopadu na životné prostredie prispieva i energetická účinnosť adiabatických chladičov. Rečou čísel hovoríme o 40 kW chladiaceho výkonu z 1 kW elektriny. V porovnaní s inými chladiacimi jednotkami je energetická účinnosť adiabatického chladenia niekoľkonásobne vyššia.

2. Ekonomicky výhodné

Adiabatické chladenie je vďaka nižšej spotrebe energií je chladenie týmto spôsobom ekonomickejšie. Správne zvolený adiabatický chladič dokáže ušetriť až 90% energie oproti bežne používaným klimatickým jednotkám.

3. Výkon

Ďalším z dôvodov, prečo by ste mali uprednostniť adiabatické chladenie pred bežne používanými chladiacimi jednotkami, je fakt, že sú účinnejšie. O ich výkone a energetickej účinnosti sme už hovorili. Plusom tiež ostáva aj nezmenená účinnosť aj počas horúcich dní, kedy teploty v exteriéri stúpajú.

4. Zdravé podmienky v interiéri

Používaním adiabatického chladenia môžete taktiež skvalitniť podmienky v interiéri. Pri adiabatickom chladení sa niekoľkokrát do hodiny vymení vzduch v miestnosti za čistý filtrovaný vzduch z exteriéru. To zaučuje neustále vhodné podmienky v chladenom priestore.

Okrem toho adiabatický chladič nepredstavuje ani riziko nákazy baktériou Legionella, ktorá napáda predovšetkým pľúca. Okrem toho spôsobuje aj nepríjemné tráviace ťažkosti, bolesti hlavy. Jedným zo spôsobom nákazy touto baktériou je kontaminácia aerosólmi. Pri adiabatickom chladení však nasávaný vzduch neobsahuje žiadne aerosóly, čím sa eliminuje riziko kontaminácie.

5. Produktivita zamestnancov

Posledným, no nemenej dôležitým faktorom je produktivita zamestnancov. Tá závisí od pracovných podmienok. Ako sme spomínali v predchádzajúcom bode, adiabatické chladenie sa stará o zdravé a príjemné pracovné prostredie bez ohľadu na exteriérové teploty. Je dokázané, že pri teplotách vyšších ako 22, klesá produktivita zamestnancov o 2% na stupeň. Aj preto je dôležité investovať do kvalitného chladiaceho systému.