Popis tepelného čerpadla a výsledky testov prípravy teplej vody.

Thermia Diplomat Inverter je kompaktné tepelné čerpadlo (TČ) typu zem/voda so scroll kompresorom vybavené frekvenčným meničom. Kompaktnosť TČ spočíva v tom, že maximum komponentov potrebných na prevádzku a riadenie TČ a celej vykurovacej sústavy, je umiestnené v skrini TČ a chladiaci okruh je hermeticky uzatvorený priamo vo výrobe. Diplomat Inverter je vybavený novým riadiacim systémom GE-NESIS s dotykovým displejom (viď. foto), ktorý je vyvinutý výhradne pre invertorové TČ priamo v sídle spoločnosti Thermia vo švédskej Arvike. Celý chladiaci okruh je optimalizovaný pre moderné chladivo R410A a na dosiahnutie maximálnych vykurovacích faktorov a SCOP.

 

thermia

 

Z dôvodu znižovania energetickej náročnosti budov je stále väčší dôraz kladený na čo najhospodárnejší spôsob prípravy teplej vody (TV). Tento trend sa v prípade TČ Diplomat Inverter odráža v použití technológií HGW a TWS, ktoré výrazne zvyšujú efektivitu prípravy TV. Tieto technológie sú patentovo chránené a vyvinula ich firma Thermia. Ďalšie technologické zaujímavosti využité v Diplomat Inverter sú OPTI (riadenie otáčok obehových čerpadiel), PID (riadenie dodávky tepla), ONLINE (diaľkové ovládanie TČ).

 

V nasledujúcich riadkoch sú Vám k dispozícii výsledky testov produkcie TV, ktoré dokazujú dominantnú pozíciu spoločnosti Thermia na trhu (market leader v Škandinávii) vďaka patentovanej technológii HGW a TWS.

 

SKÚŠOBNÁ METÓDA

Testy slúžia k posúdeniu dostupného úžitkového objemu TV v úplne nahriatom zásobníkovom ohrievači TV testovaných TČ. Produkcia TV je posúdená podľa medzinárodnej normy EN 16147.

 

ZÁVER

Výsledky testov jasne ukazujú, že Thermia Diplomat Inverter poskytuje najvyššiu kvalitu (teplotu) aj kvantitu (množstvo úžitkovej vody pre užívateľa) TV vo svojej triede, a to aj keď opomenieme funkciu HGW (viď stĺpcový graf).

 

VYSVETLENIE PREVÁDZKY HGW

Zvyčajne TČ buď vykuruje, alebo pripravuje TV. Naše TČ dokáže obidve naraz a dokonca ešte lepšie: pri chode chladiaceho okruhu TČ majú prehriate pary chladiva na výstupnom potrubí z kompresoru vysokú teplotu, ktorá veľakrát prekračuje 100 °C. Do tohto popísaného miesta priamo za kompresor je umiestnený výmenník prehriatych pár, ktorý nám dovolí 10 – 20 % výstupného výkonu TČ využiť pre ohrev TV, pričom TČ neustále vykuruje obytné priestory zostávajúcimi cca 80% výstupného výkonu. Výsledkom je vysoká teplota TV a v zásobníkovom ohrievači TV, požadovaný komfort v obytnej zóne a samozrejme taktiež nízka spotreba energie a vysoký ročný vykurovací faktor. Tým je dosahovaný výrazne vyšší úžitkový objem TV ako pri tradičných vyhotoveniach TČ. V praxi to znamená, že zo zásobníkového ohrievača TV môžete získať oveľa viac TV s teplotou vhodnou pre použitie koncovým užívateľom.

 

ivargraf

 

Množstvo TV získanej technológiou HGW naviac závisí od toho, ako veľa TČ pracuje na vykurovaní domu. Počas leta, kedy sa technológia HGW vôbec nepoužíva, pretože TČ nevykuruje budovu, je teplota TV v zásobníkovom ohrievači nižšia, napriek tomu aj v tomto prípade Thermia poskytuje taký objem TV, ktorý radí Diplomat Inverter medzi najlepšie vo svojej triede. V zimných mesiacoch, kedy dochádza k vykurovaniu objektu v najväčšej miere, je zároveň najväčší dopyt po TV a vtedy môže Thermia Diplomat Inverter L dodávať až 545 litrov TV na jedno nahriatie zásobníku. To je o 80% viac TV, ako poskytuje najlepšia konkurencia. V iných ročných obdobiach je objem TV niekde medzi týmito dvoma hraničnými hodnotami, v závislosti od toho, ako veľa TČ pracuje na vykurovaní domu. Pri zvyčajnej prevádzke je Diplomat Inverter vo svojej vlastnej triede, ktorá je neporovnateľná s ostatnými konkurentmi.

 

Ing. Jan Jokeš, IVAR CS