Podlahové vykurovanie sa stalo obľúbeným riešením používaným vo väčšine novostavieb. Poskytuje nielen výnimočný komfort, ale aj úsporu nákladov na vykurovanie. Vďaka veľkej vykurovacej ploche podlahy sa teplo efektívne rozvádza, a to najmä sálaním. Vzduch ohrievaný podlahou stúpa podľa fyzikálnych zákonov pomaly nahor a poskytuje jemné teplo v miestnosti.

Udržiavanie správnej teploty v spodných častiach miestnosti, t. j. v obývaných zónach, prispieva k nižšej potrebe tepla. Teplo tak zostáva tam, kde je potrebné, bez toho, aby sa vykuroval priestor priamo pod stropom. Pri tradičných panelových radiátoroch sa vytvára tzv. tepelný vankúš v horných zónach miestností, kde je teplota oveľa vyššia ako v oblastiach, v ktorých sa zdržiavajú ľudia.

Profesionálnu realizáciu podlahového vykurovania zabezpečuje inštalačný systém KAN-therm Profil, ktorý umožňuje jednoduchú inštaláciu podlahového vykurovania pomocou tradičného mokrého poteru. Systém pozostáva z izolačných dosiek KAN-therm Profile so špeciálnymi výstupkami a polyetylénových rúrok s antidifúznou vrstvou EVOH a rúrok s hliníkovou vrstvou.

Ostatné komponenty systému, ako sú rozdeľovače, skrinky, automatika, dilatačné profily, stenové pásky alebo zmäkčovadlá, sú rovnaké ako v iných systémoch podlahového vykurovania KAN-therm.

Izolačné dosky systému KAN-therm Profil umožňujú kladenie slučiek s rozstupom 5 cm. To poskytuje veľmi pohodlný spôsob kladenia vykurovacích slučiek s konkrétne navrhnutými rozstupmi. Špeciálna konštrukcia panelov KAN-therm Profil výrazne znižuje množstvo poteru potrebného na zabezpečenie inštalácie.

Charakteristickou črtou tohto systému sú jeho vynikajúce akustické vlastnosti, vďaka čomu ho možno úspešne použiť pri rekonštrukciách a v budovách s vyššími akustickými požiadavkami.

V závislosti od požiadaviek projektu možno na inštaláciu v paneloch KAN-therm Profil použiť rúrky KAN‑therm bluePERT a rúrky PERTAL s hliníkovou vrstvou{2}. Priemery použitých rúrok sú 16 mm a 18 mm.

Systém sa skladá z nasledujúcich izolačných dosiek:

– EPS 200 pre podlahy s vyšším zaťažením, napr. v konferenčných miestnostiach alebo prednáškových sálach.

– EPS T-24 dB pre podlahy v priestoroch s prísnejšími požiadavkami na zvukovú izoláciu, napr. nahrávacie štúdiá, koncertné sály, divadlá.

KAN-therm Profil ponúka aj profilovanú fóliu s výstupkami na upevnenie rúrok, ktorú možno použiť ako upevňovací prvok potrubia, ak sa miestnosť rozšíri o systém podlahového vykurovania.

Výhodou systému KAN-therm Profil je, že na montáž rúrok na panely nie sú potrebné žiadne ďalšie komponenty ani náradie. V dôsledku toho sa čas potrebný na inštaláciu skráti na minimum.

Kroky na inštaláciu rúrok na dosku KAN-therm Profil: