HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Spoločnosť HELUZ sa v posledných rokoch zameriava na zvýšenie komfortu bývania nielen z hľadiska tepelnoizolačných vlastností, ale aj v oblasti akustiky. Na trh uviedla hneď dva tehlové bloky – kompozitnú tehlu HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená a nosné akustické tehly s jedinečným zámkom v tvare „Z“ HELUZ AKU Z 17,5 brúsená.

Tehla HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená zvukovo izoluje a redukuje prenos konštrukčného hluku

HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená na výmurovky nenosných stien je zložená z dvoch tehlových tvaroviek spojených cez minerálnu vlnu, ktorá má vynikajúce akustické vlastnosti. Oproti klasickým tehlovým materiálom má HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená celý rad technických zdokonalení, nielenže akusticky izoluje (vzduchová nepriezvučnosť Rw = 57 dB), ale má lepšie aj tepelnoizolačné vlastnosti. Svojou štíhlejšou konštrukciou vytvorí HELUZ AKU KOMPAKT 21 väčší úžitkový priestor a tým umožní dosiahnuť vyššiu úžitkovú plochu v rámci bytu.

Vďaka unikátnej konštrukcii tehlového bloku pre vnútorné murivo – dve tvarovky spojené minerálnou vlnou – je pri tehle HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená dosiahnutý ekvivalent správania dvojitej konštrukcie. Dochádza teda okrem výbornej zvukovej izolácie zároveň k významnej redukcii prenosu konštrukčného hluku (napr. eliminácia zabuchnutia dvierok zavesenej skrinky na murive). Deliace steny medzi dvoma bytmi možno zhotoviť suchou technológiou pomocou tenkovrstvového PU lepidla (HELUZ peny) a pritom dosiahnuť lepší výkon zvukovej izolácie oproti súčasne ponúkaným AKU blokom, a to pri úspornej šírke iba 21 cm. Menšia hrúbka steny o 4 cm oproti tradičnému riešeniu šetrí zastavanú plochu a tým umožní dosiahnuť vyššiu úžitkovú plochu v rámci bytu. Ako už bolo povedané, toto „zoštíhlenie tehly“ ocenia najmä investori bytových domov. S týmto materiálom HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená získajú na rovnakej pôdorysnej ploche viac metrov úžitkovej plochy.

Výrazne lepšie sú aj tepelnoizolačné vlastnosti steny z tehál HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená, než má tradičné riešenie z AKU tehál. O 45 % lepší súčiniteľ tepelnej vodivosti a súčiniteľ prestupu tepla podstatne obmedzí unikanie tepla z vykurovaného bytu k „šetriacemu susedovi“ a do chladnejších priestorov (chodby a schodiská) a prispieva k úsporám energie používateľov vykurovaných bytov.

Nosný tehlový blok HELUZ AKU Z 17,5 brúsená sa uplatní pre nosné akusticky deliace steny radových domov

Tehlový brúsený akustický blok HELUZ AKU Z 17,5 je určený pre nosné aj nenosné murivo s požiadavkou na väčšiu zvukovú izoláciu. Murovací blok na prvý pohľad zaujme špecifickým tvarom, pripomínajúcim písmeno „Z“, ktoré tak nemohlo chýbať v názve výrobku. HELUZ AKU Z 17,5 brúsená (375 × 175 × 249 mm) má vďaka svojej robustnosti a unikátnej geometrii pevnosť v tlaku 20 MPa a pri vymurovaní na celoplošnú tenkovrstvovú maltu HELUZ SB C dosahuje murivo charakteristickú pevnosť v tlaku fk = 6,8 MPa (pri použití PU peny je fk = 2,5 MPa). Dobrá pevnosť muriva umožňuje navrhovať bez problémov najmä vnútorné nosné steny. Murivo vyniká tiež veľmi dobrou tepelnou akumuláciou, ktorá má priaznivý vplyv na vnútornú teplotnú stabilitu, čo oceníme predovšetkým v pasívnych a nízkoenergetických stavbách.

Murivo obojstranne omietnuté vápenno-cementovou omietkou hrúbky 15 mm má laboratórnu vzduchovú nepriezvučnosť Rw = 51 dB, čo je nadštandardná hodnota vzhľadom na malú hrúbku muriva vymurovaného na maltu pre tenké škáry. Stena spĺňa požiarnu odolnosť REI 120 DP1.

Tieto vlastnosti dovoľujú široké využitie v praxi napr. pre murivo v administratívnych budovách medzi kanceláriami alebo v bytových domoch na obmurovávanie inštalačných a výťahových šácht, na priečky v bungalovoch a na iné konštrukcie vyžadujúce zvýšenú požiadavku na zvukovú izoláciu. Ďalej môžeme murivo využiť ako dvojvrstvovú konštrukciu v nosných akusticky deliacich stenách radových rodinných domov a rodinných dvojdomov. Podľa normy STN 73 0532 pre deliace steny radových domov je nutné splniť hodnotu váženej stavebnej vzduchovej nepriezvučnosti R’w = 57 dB. Tieto hodnoty ľahko dosiahneme práve zdvojením konštrukcie z tehál HELUZ AKU Z 17,5 brúsená so separačnou vložkou z minerálnej vlny s OH ≥ 100 kg/m³ a celkovou hrúbkou 20 až 100 mm. Hodnoty zvukovej izolácie z dvojitých stien z tehlových blokov HELUZ AKU Z 17,5 brúsená zistené na základe meraní v skúšobni TZÚS, s. p., nájdeme v tabuľke. Meraním bolo potvrdené, že dvojitá konštrukcia z týchto tehál pri použití vložky z minerálnej vlny min. hrúbky 20 mm pre splnenie požiadavky deliacej steny radových domov R’w = 57 dB dosahuje rezervy väčšie než 10 dB.

Tabuľka: Hodnoty zvukovej izolácie z dvojitých stien z tehlových blokov HELUZ AKU Z 17,5 brúsená

2× HELUZ AKU Z 17,5 brúsená, každá stena s jednostrannou omietkou hr. 15 mm a s vložkou z minerálnej vlny hr. 20 mm

2× HELUZ AKU Z 17,5 brúsená, každá stena s jednostrannou omietkou hr. 15 mm a s vložkou z minerálnej vlny hr. 40 mm

2× HELUZ AKU Z 17,5 brúsená, každá stena s jednostrannou omietkou hr. 15 mm a s vložkou z minerálnej vlny hr. 100 mm

Rw = 68 dB

Rw = 73 dB

Rw = 76 dB