Firma Pekstra je významným výrobcom balkónov a preto sme sa opýtali na výrobu balkónov a ich technické riešenie. Akú majú balkóny konštrukciu a povrchovú úpravu? Aké sú typy kotvenia? Ako sa riešia vplyvy vody, mrazu a tepla na balkóny a ich životnosť.

1. Konštrukcia

Konštrukcia a výroba balkónov aj lodžií sa riadi statickým návrhom tejto konštrukcie a normou ČSN EN 1090-2, ktorá určuje technické požiadavky na oceľové konštrukcie.

Ako výrobné polotovary sú použité oceľové hutné výrobky vo forme profilovaných tyčí a plechov, ktoré sú pripravené na požadované rozmery a tvary pomocou automatickej pásovej píly alebo CNC laseru. Tieto metódy zaisťujú vysokú presnosť rozmerov pripravených dielov, z ktorých je neskoršie pozváraná celková konštrukcia.

2. Povrchová úprava

Pre zaistenie dlhej životnosti konštrukcie používa firma žiarové obojstranné zinkovanie. Tato metóda povrchovej úpravy chráni konštrukciu proti tvoreniu hrdze na celej vonkajšej aj vnútornej ploche. Žiarové zinkovanie ponorom je metalurgický proces, pri ktorom sa povlak na oceľovej konštrukcii vytvára vzájomnou reakciou základného materiálu so zinkovou taveninou v kúpeli.  Z hľadiska ochrany ocele voči korózii ide o jednu z najúčinnejších metód súčasnosti. Zinkovanie je realizované v súlade s normou ČSN EN ISO 1461.

V niektorých prípadoch, na želanie zákazníka, sa na pozinkovanú konštrukciu nanáša práškový lak komaxit v požadovanej farbe, ktorý zlepšuje celkový vzhľad balkóna.

3. Kompletizácia balkónov

Podľa výrobného postupu a logickej následnosti prác nasleduje po povrchovej úprave kompletizácia balkóna. Tou je myslené osadenie balkóna hliníkovým protišmykovým plechom, ktorý tvorí podlahu balkóna a zaisťuje preto bezpečný pohyb. Spodná strana podlahy je zakrytá podhľadovým plechom, ktorý spĺňa požiarnu a protikoróznu odolnosť a nenarušuje celkový vzhľad balkóna. Ďalej sa uskutočňuje montáž výplne zábradlia. Firma ponúka mnoho variantov výplní ako bezpečnostné sklo connex, plechy rovné a trapézové, sendvičové panely neobond, plechy „ťahokov“, dierované plechy a ďalšie. Pre každý z uvedených variantov si firma osvojila prispôsobenú metódu uchytenia výplne ku konštrukcii. Využíva predovšetkým nitovanie nerezovými nitmi, lištovanie do hliníkových profilov a následné silikónovanie pre dokonalú tesnosť spojov. Do tejto fázy výroby patrí aj zhotovenie prípadného príslušenstva balkóna − vloženie dlažby, drevenej podlážky alebo gumovej rohože,  namontovanie sušiaka, hliníkového držadla a príprava pre zásteny a zastrešenie. Všetky tieto prvky sú konštrukčne a materiálovo prispôsobené pre dlhú životnosť v nepriaznivom vonkajšom prostredí.

4. Zaistenie odtoku vody a vetranie

Pri balkónových oceľových konštrukciách, rovnako ako aj pri ostatných konštrukciách vonkajšieho  charakteru, je potrebné pri návrhu zohľadňovať poveternostné vplyvy. Veľkým nebezpečenstvom je najmä zadržiavanie vody a jej kondenzácia vnútri konštrukcie.  Pri nahromadení vody v profiloch konštrukcie hrozí zrýchlený vznik korózie a jej následné mechanické poškodenie v dôsledku zamrznutia vody vnútri profilov. Pre zabránenie tohto javu sú balkóny PEKSTRA skonštruované tak, aby čo najviac zamedzili vnikaniu dažďovej vody do vnútra oceľových profilov.

Zároveň sú v profiloch zhotovené otvory, ktoré slúžia k prípadnému odtoku vody z balkóna preč. Tieto otvory taktiež umožňujú prúdenie roztaveného zinku skrz profily počas fázy zinkovania.

Kondenzácia vodných pár hrozí predovšetkým v dvojvrstvovej podlahe, kde medzi podlahovým a podhľadovým plechom vzniká veľký objem vzduchu a podlahový hliníkový plech tvorí plochu pre kondenzáciu. Pre zamedzenie kondenzácie sú v zadnej časti podlahy zhotovené rozmerné otvory, ktoré zaisťujú priedušnosť. Tento podlahový priestor je v spodnej časti taktiež opatrený otvormi pre odtok prípadnej nahromadenej vody.

5. Kotvenie balkónov

Pre uchytenie balkónov na budovu používa firma PEKSTRA hneď niekoľko typov kotvenia, pomocou ktorých možno zhotoviť balkón takmer na akejkoľvek budove. Použité kotvenie závisí predovšetkým od statického posudku danej budovy a konštrukcie balkóna. Tento posudok je vypracovaný spôsobilým stavebným inžinierom. Kotvenie je dané taktiež výberom zákazníka.

Kotvenie sa skladá z oceľových prvkov v tvare háka alebo oka, oporných dorazov a konzol. Tieto prvky sú uchytené do muriva alebo betónových panelov pomocou závitových tyčí a chemickej malty podľa statického posudku.

Existujúce kotvenie je možné využiť, pokiaľ na budove už boli uchytené balkóny a nové balkóny majú rovnaký rozmer. V tomto prípade je existujúce kotvenie posúdené statikom a pokiaľ vyhovuje, nové balkóny sú osadené priamo na toto kotvenie. Pokiaľ sa zároveň s osadením nových balkónov realizuje súčasne aj zateplenie objektu, je pôvodné kotvenie predĺžené o hrúbku izolácie. Kotvenie má prevedenie ako závesné háky so zaistením a so spodnými nastavovacími dorazmi.

Nové kotvenie do obvodového muriva sa používa v prípade, že na budove nemožno využiť existujúce kotvenie. Ak je obvodové murivo nosné, je vhodné k prenášaniu síl z dodatočnej balkónovej konštrukcie. Kotvenie je realizované závesnými hákmi a spodnými dorazmi.

Dodatočné zvislé kotvenie do stropných panelov možno použiť na budovách, ktoré nemajú pôvodné kotvenie, a obvodové murivo tohto objektu nie je vhodné pre uchytenie kotvenia. V uvedenom prípade sa na každom poschodí  uchytí medzi stropné panely dlhá oceľová zvislá konštrukcia, ktorá disponuje závesným hákom a spodným dorazom. Konštrukcia je následne ukrytá pod izoláciou.

Kotvenie stropnými tiahlami rovnako ako dodatočné zvislé kotvenie využíva stropné panely. V paneloch sú uchytené dosadacie konzoly, na ktoré sa usadí zadná časť balkóna a závesné oká, ktoré sú nerezovými čapmi spojené s tiahlami. Tiahla sú rovnakým spôsobom uchytené k balkónu. Pre nastavenie do vodováhy je možné ich dĺžku regulovať pomocou skrutiek a okami.

Firma PEKSTRA nevyrába len balkóny, ale aj oceľové a hliníkové samonosné lodžie. Ďakujeme odborníkom z firmy PEKSTRA a ich slovenskému zástupcovi firme KACZER za poskytnuté informácie.

www.pekstra.cz 

www.kaczer.sk