5. jún je Svetovým dňom životného prostredia. Tento akčný deň je pre nás príležitosťou, ako môžeme prejaviť a potvrdiť svoj postoj: Pretože sa každý deň zasadzujeme za ekologické zaobchádzanie s vodou. Pre nás je dňom životného prostredia každý deň.

Viac ako 100 rokov ponúkame riešenia opakovaného použitia

Pre spoločnosť MEWA nie je udržateľnosť moderným fenoménom, ale jej podstatou: čistiace utierky nezahadzovať, ale opätovne využívať – tak znela v roku 1908 moderná myšlienka pri zakladaní nášho podniku. Naše správanie voči životnému prostrediu a zdrojom je udržateľné dodnes.

Používanie najmodernejších ekologických technológií

S cieľom používať vodu, čistiace prostriedky a energiu čo najšetrnejšie a najefektívnejšie neustále vyvíjame procesné a ekologické technológie. Naše ciele: zdroje čo najviac chrániť a účinky na životné prostredie redukovať na minimum. Energiou šetríme aj vďaka spätnému získavaniu tepla a opätovnému zhodnocovaniu odpadových vôd.

Lepšie, ako to vyžaduje zákon

V porovnaní s tradičnými procesmi prania zaťažujeme životné prostredie až o 85 percent menej. Je to viac, ako vyžadujú zákonné nariadenia. Pre spoločnosť MEWA je každý deň dňom životného prostredia.