Čo s vypranou bielizňou v zime? V dôsledku nedostatku priestoru väčšina ľudí suší vypranú bielizeň priamo v domácnosti, a to buď na sušiacich stojanoch alebo v horšom prípade priamo na radiátoroch. Sušenie bielizne na radiátoroch sa na prvý pohľad javí ako pohodlný a rýchly spôsob riešenia problému. V skutočnosti sa jedná o veľmi nevhodný spôsob sušenia s viacerými dôsledkami, a to hygienickými ako aj ekonomickými.

 

Vypraná bielizeň obsahuje relatívne veľké množstvo vody. Pokiaľ ju umiestnite priamo na funkčný radiátor, môže relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti skokom narásť o 30 %. To môže byť v suchých bytoch žiadúce, ale ak sa s danou vlhkosťou nič neurobí, môžu vznikať problémy. Vysoká vlhkosť vytvára vhodné prostredie na množenie plesní a mikróbov. Mnohé z nich sú pre človeka škodlivé. Preto existuje riziko zdravotných problémov pre ľudí trpiacich alergiami alebo ľudí so zníženou imunitou. Ideálne je v miestnosti udržiavať relatívnu vlhkosť vzduchu v rozmedzí 45 – 55 % a teplotu 21 °C.

 

Zmenou relatívnej vlhkosti a teploty vzduchu dochádza ku zmene hodnoty rosného bodu. Rosný bod nám vyjadruje hraničnú teplotu, pri ktorej je vzduch ešte schopný absorbovať vodnú paru obsiahnutú vo vzduchu. Ak teplota predmetov nachádzajúcich sa v okolí je nižšia ako teplota vzduchu a zároveň nižšia ako teplota rosného bodu, dochádza ku kondenzácii vodnej pary na týchto predmetoch. Demonštrovať to môže zrkadlo v kúpeľni, ktoré sa orosí zvyčajne počas sprchovania. Prudko vzrastie okolitá vlhkosť a tiež teplota vzduchu ale steny a zrkadlo zostanú o niekoľko stupňov chladnejšie. Vlhkosť sa kondenzuje aj na stenách, ale tie ju buď absorbujú (omietka), alebo si ju jednoducho na keramických obkladoch nevšimnete. Stavebné konštrukcie nie sú vždy vyhotovené na 100 %. V prípade, že v konštrukcii steny existujú tepelné mosty alebo tepelne nezaizolované miesta, ktoré sú chladnejšie, môže tu dochádzať ku kondenzácii vodných pár. Príkladom sú okenné tabule, rámy okien, parapetné dosky, prípadne rohy miestností. Dôsledkom sú plesne rastúce na omietke.

 

Radiátor šíri teplo dvoma spôsobmi, a to radiáciou, teda žiarením z plochy a konvekciou, teda prúdením vzduchu z konvektorov. Ak radiátor prikryjete bielizňou, dochádza predovšetkým k obmedzeniu prúdenia vzduchu, ale čiastočne aj žiarenia. Dôsledkom je, že radiátor nie je schopný odovzdať teplo do prostredia tak ako zvyčajne. Meraniami sa preukázalo, že zakrytie radiátora vlhkou látkou do polovice jeho výšky, dokáže znížiť jeho tepelný výkon až o 50 %. Po vysušení látky bude tepelný výkon znížený o približne 40 %. Toto teplo vám bude chýbať v miestnosti, a tak bude radiátor pracovať o čosi dlhšie, aby ho tam napriek polovičnému výkonu dodal. Termostatický ventil ostáva otvorený, pretože teplota v miestnosti nedosiahla požadovanú hodnotu. Pokles výkonu radiátora sa paradoxne prejaví zvýšením jeho povrchovej teploty. Teplota vzduchu ale môže poklesnúť, čo znovu nahráva tvorbe nevhodných podmienok. Nízka teplota v miestnosti a vysoká vlhkosť vedú k znižovaniu teploty rosného bodu, a tým aj väčšej pravdepodobnosti kondenzácie vody na stavebných povrchoch.

 

Ďalším nežiadúcim dôsledkom sušenia bielizne na radiátore je vytváranie vysoko korózneho prostredia, ktoré časom vedie ku korózii samotného radiátora. Napriek vysokej koróznej ochrane, ktorú poskytuje kvalitná povrchová úprava radiátorov, je riziko vzniku korózie vysoké. Korózia sa najskôr prejaví na hranách konvektorov a mriežok, kde je hrúbka ochrannej vrstvy náteru prirodzene najtenšia. Takéto poškodenie samozrejme nie je možné reklamovať.

 

Ako teda vypranú bielizeň sušiť? Ideálnym riešením je sušička alebo aspoň sušiareň. Ak takúto možnosť nemáte, dá sa bielizeň sušiť na vešiakoch v exteriéri. V zimných mesiacoch je samozrejme nutné sušiť bielizeň aj v interiéri.

 

Pre správne a rýchle sušenie platí niekoľko zásad:

  • Napriek tomu, že máte pračku vhodnú na pranie 5 kg bielizne alebo aj viac, perte jej naraz len toľko, koľko sa vám pohodlne vojde na stojan.
  • Rozmiestnite šatstvo na stojane tak, aby medzi jednotlivými kúskami bola vždy medzera. Takto vám uschne skôr ako na preplnenom stojane.
  • Stojan neumiestňujte v blízkosti radiátora, pretože dôjde k rýchlemu odpareniu vody a následne k už skôr spomínaným neželaným problémom s vlhkosťou.
  • Neumiestňujte ho ani v blízkosti nábytku, či steny, ale podľa možnosti tak, aby bola okolo neho dobrá cirkulácia vzduchu.

 

Tabuľka vzťahu medzi teplotou a relatívnou vlhkosťou vzduchu

korado tabulka