VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

VELUX oznámil štart ďalšieho ročníka súťaže Active House Award

Je tu ďalší ročník súťaže Active House Award, tentokrát s témou bývania budúcnosti. Súťaž vyhlásili spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. a VELUX Česká republika, s.r.o.

Európsky stavebný fond veľmi starne a každý šiesty Európan (podľa štúdie Healthy Home Barometer) hovorí o tom, že býva v nezdravom vnútornom prostredí. Práve preto nastal správny čas, aby sme sa zamysleli nad tým, ako budeme v Európe v budúcnosti bývať. Bude naším snom individuálne bývanie vo svojich vlastných domoch, alebo sa súčasní mileniáli a ďalšie generácie priklonia ku komunitnému bývaniu? Alebo budeme bývať úplne inak? Budú témou budúcnosti skôr novostavby alebo rekonštrukcie už existujúcich budov? Ako si s týmito otázkami poradia študenti vysokých škôl – to sa dozvieme počas tohto ročníka súťaže Active House Award 2018. Víziou súťaže je priniesť nový pohľad na architektúru bývania budúcnosti tak, aby mala pozitívny vplyv na fyzickú aj psychickú pohodu ľudí.

 

ahabanner

 

Predmet súťaže

Predmetom súťaže je navrhnúť koncept stavby určenej pre bývanie tak, aby priniesla nový pohľad na problematiku bývania a fungovala v súlade s princípmi aktívneho domu. Ten je určený kvalitou vnútorného prostredia, pozitívnym prístupom k životnému prostrediu a energetickou efektivitou.

Budúcnosť zdravých domov si vyžaduje zmenu myslenia v otázke ich navrhovania a stavby. Navrhovanie by malo prejsť od riešenia jednotlivých aspektov k uceleniu pohľadu na stavbu.

 

Porota bude primárne hodnotiť celkové urbanistické, architektonické a dizajnové riešenie budovy; dosiahnutie štandardov aktívneho domu a zabezpečenie dostatku denného svetla.

 

Pre študentov je pripravená aj finančná odmena:

1. miesto 1800 eur
2. miesto 1000 eur
3. miesto  800 eur

Okrem prvých troch miest môže porota udeliť aj ďalšie ceny, medzi ktoré prerozdelí celkovo 2400 eur. Výška cien je uvedená po odpočítaní príslušnej dane.

 

vyhlasenie

Záber zo slávnostného vyhlásenia výsledkov predchadzajúceho ročníka súťaže.

 

Priebeh súťaže

Ďalší ročník súťaže Active House Award, tento raz s témou „Future Living“[1] bol vyhlásený 19. februára 2018. Študenti, ktorí majú záujem vyskúšať si tento projekt sa môžu zaregistrovať tu. Registrovať sa môžu najneskôr do 19. októbra 2018. Projekty do súťaže je potrebné odovzdať najneskôr 30. novembra 2018, pričom 4. decembra zasadne odborná porota. Dňa 10. decembra 2018 sa uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže. Počas súťažného obdobia budú organizované webináre, na ktoré dostanú pozvánku prihlásení študenti prostredníctvom e-mailu.

 

Do súťaže sa možno registrovať už dnes, pričom konečný termín pre nezávislú prihlášku je 19. október 2018. Viac informácií, vrátane detailných súťažných podmienok, nájdete na webových stránkach súťaže.

V súčasnosti, každý šiesty Európan hovorí, že žije v nezdravej budove. Medzi také patria objekty so zvýšenou vlhkosťou, nedostatkom denného svetla, neprimeranými teplotnými podmienkami počas zimy alebo naopak tie, ktoré trpia prehrievaním počas leta.“ Healthy Home Barometer 2017

 

Tu sa o súťaži dozviete viac:

E-mail: AHAward@velux.com

Oficiálna stránkawww.activehouseaward.velux.com

Facebook: www.facebook.com/ActiveHouseAward/

 

Študenti sa môžu počas kreovania projektu inšpirovať rôznymi referenčnými stavbami zo sveta: http://www.activehouse.info/active-house-cases/.

 

Časová os tohto ročníka súťaže Active House Award:

19. február 2018 – vyhlásenie súťaže

19. október 2018 – finálny termín pre registrácie do súťaže

30. november 2018 – finálny termín pre odovzdanie projektov

4. december 2018 – zasadnutie súťažnej poroty

10. december 2018 – slávnostné vyhlásenie výsledkov