Uponor, s.r.o.

 

Vzhľadom k meniacim sa klimatickým podmienkam posledných rokov a zvyšujúcemu sa komfortu, čoraz častejšie sa pri navrhovaní technických zariadení uvažuje o inštalácii chladenia. Uponor ponúka širokú škálu produktov sálavého chladenia, ktoré možno využiť aj na vykurovanie. Pre zaistenie tepelnej pohody tak stačí inštalácia jedného systému, ktorý pri správnom nastavení dokáže v zime vykurovať a v lete chladiť.

Sálavé systémy sú veľmi príjemne vnímané ľudským organizmom. Pri sálavom spôsobe odovzdávania energie (tepla i chladu) sú rozdiely medzi povrchovou teplotou konštrukcie a teplotou povrchu ľudského organizmu minimálne. Pri použití sálavého systému chladenia môže byť teplota interiéru o 2 K vyššia ako pri zariadeniach s nútenou cirkuláciou vzduchu a tepelná pohoda bude rovnaká. Rozdielom teplôt bude dosiahnutá menšia tepelná záťaž. Všetky sálavé systémy sú prevádzkované ako vysokoteplotné chladenie, resp. nízkoteplotné vykurovanie čo má priamy vplyv na prevádzkovanie zdrojov tepla, ktoré pracujú s lepšími účinnosťou.

Sálavé systémy dodávajú energiu do celej plochy konštrukcií, do každého kúta miestnosti rovnomerne vďaka čomu nedochádza k lokálnemu zníženiu komfortu.  Celý proces je navyše bez akýchkoľvek hlukových prejavov a vírenia prachu. Náklady na údržbu a servis týchto systémov sú minimálne.

Z dôvodu zabránenia vzniku kondenzácie vodných pár na tepelne aktívnych plochách je potrebné udržiavať povrchové teploty týchto plôch v režime chladenia nad teplotou rosného bodu vzduchu. Teplota prívodu by z tohto dôvodu nemala byť nižšia než 16 ° C a návrhový teplotný spád sústavy je 16/19 ° C. Tieto hodnoty platia pre všetky systémy zhodne, líšia sa však ich výkony. Pre vykurovanie je obvyklý teplotný spád stropných systémov 35/30 °C.

 

Systém Uponor Thermatop M

Uponor Thermatop M je novinkou v riešení sadrokartónových (SDK) aktívnych konštrukcií. Medzi hlavné výhody systému patrí veľmi vysoký výkon, rýchla inštalácia s jasne oddelenou realizáciou profesií SDK a TZB s veľmi jednoduchým riešením koordinácie.

Uponor Thermatop M sa skladá z jednotlivých modulov, kedy potrubie s vonkajším priemerom 16 mm je pripevnené na špeciálnu fixačnú lištu. Celý modul je potom veľmi ľahko inštalovaný medzi dva CD profily sadrokartónovej konštrukcie v osovej vzdialenosti 333 mm. Vzhľadom k hustote uloženia potrubí a materiálu potrubia z MLC (plastohliník) nie je žiadny problém lokálne potrubia roztiahnuť na vykonanie prestupov. Dĺžky dodávaných modulov sú od 950 mm do 2550 mm v 5-tich možných dĺžkových prevedeniach. Jednotlivé moduly sú spájané do série a pripájajú sa na hlavné potrubia spôsobom Tichelmann alebo priamo na rozdeľovač. Možný príklad riešenia návrhu je vidieť na obrázku 1.

Video z montáže je možné k nahliadnutiu tu:

https://www.youtube.com/watch?v=FlYu68pmqqw&feature=youtu.be

Viac informácií na našom webe:

https://www.uponor.sk/produkty/stropn%C3%A9-vykurovanie-a-chladenie/thermatop-m

 

uponor 1

Obr. 1 Možný príklad riešenia systému Uponor Thermatop M

Systém Uponor Renovis

Najčastejšie inštalovaným suchým sálavým systémom vykurovania / chladenia je Uponor Renovis, ktorý ponúka ideálne riešenie pre bežnú domácnosť. Systém Uponor Renovis bol pôvodne určený pre rekonštrukcie budov ale veľmi často je používaný aj pre novostavby s požiadavkou na stropné alebo stenové vykurovanie / chladenie.

Pohodlie, ktoré sálavé vykurovanie poskytuje, už výhradne nepatrí medzi prednosti, ktorými sa pýšia iba novostavby. Všetky výhody, ktoré tento systém ponúka, môžu využívať aj majitelia domov a bytov, ktorí sa chystajú rekonštruovať svoju nehnuteľnosť. Sálavý spôsob vykurovania / chladenia priaznivo ovplyvňuje operatívnu teplotu, ktorá rozhoduje o tepelnej pohode priestoru.

Hlavným komponentom systému Uponor Renovis je 15 mm sadrokartónová doska, v ktorom je zabudované potrubie PE-Xa priemeru 9,9 x 1,1 mm. Konce potrubia sú v paneli voľne uložené a je možné ich jednoducho pripojiť na hlavné potrubie spôsobom Tichelmann, ktoré je vedené do jednotlivých miestností z rozdeľovača potrubím PE-Xa s priemerom 20 x 2,0 mm. Potrubie je umiestnené v  sadrokartónovej doske s vyznačením polohy na strane určenej do miestnosti. Vďaka vyznačenej polohe potrubí je ľahko identifikovateľné, kde je možné vytvoriť otvory pre ďalšie profesie (najmä MaR a elektro). Pre lepšiu variabilitu systém pozostáva z 3 veľkosti panelov:  hrúbka panelu je vždy 15 mm, šírka je 625 mm a panely sa líšia len svojou dĺžkou 2 m, 1,2 m a 0,8 m.

Pri montáži je vždy veľmi výhodná a nutná koordinácia dvoch profesií, sadrokartón -vykurovanie. Plochy, ktoré nie je možné vyplniť aktívnymi panelmi Renovis je totiž nutné doplniť „pasívnym“ sadrokartónom. Riešenie SDK stropnej konštrukcie s aktívnym chladením môžeme vidieť na obrázku 1.

Viac informácií k systému nájdete tu:

https://www.uponor.sk/produkty/stropn%C3%A9-vykurovanie-a-chladenie/syst%C3%A9m-renovis

 

upoor 2

Obr. 2 Stropné a stenové vykurovanie / chladenie systémom Uponor Renovis

Systém Uponor Contec ON

Uponor Contec ON je systém aktivácie betónového jadra, kedy je potrubie ukladané priamo do betónovej konštrukcie stropu. Kladenie potrubia dimenzie 14 x 2,0 mm prebieha do systémových plastových modulov, ktoré sú spojené do väčších celkov podľa potreby budovy. Vytvorené moduly s namotaným potrubím sú ukladané priamo na debnenie pod spodnú výstuž stropnej dosky. Výhoda použitia systémových plastových modulov je, že chráni plastové potrubie pred mechanickým poškodením a zároveň slúži ako distančný prvok pre spodnú výstuž stropnej doky. Vďaka umiestneniu potrubí pod spodnou výstužou je systém schopný rýchlo reagovať podľa potreby interiéru.

Jedná sa o veľmi efektívny spôsob riešenia chladenia, kedy nie sú potrebné úpravy stropnej konštrukcie k uchyteniu tohto systému a pri použití pohľadových betónov je stropná doska sama o sebe koncovým prvkom. Systémové riešenie je súčasťou konštrukcie budovy a tomu zodpovedá aj životnosť celého systému, ktorá výrazne prevyšuje 50 rokov.

Vzhľadom na inštaláciu systému do betónovej dosky stropu je systém možné inštalovať predovšetkým v novostavbách, alebo v kompletných rekonštrukciách. Výhodou tohto riešenia je vysoká životnosť systému, rýchlosť montáže a výhodný pomer „cena / výkon“.

Modelové riešenie systému Contec ON je možné vidieť na obrázku 2.

Viac informácií k systému nájdete tu:

https://www.uponor.sk/servis/download-centre?q=contec%20on

 

uponor 3

Obr. 3 Model stropnej konštrukcie s inštalovaným systémom Contec ON