Stavebná spoločnosť HSF System SK dosiahla v roku 2019 rekordnú tržbu 36,14 mil. eur. Najlepší v histórii spoločnosti bol tiež čistý zisk na úrovni 2,53 mil. eur. Stavebná spoločnosť HSF System SK so sídlom v Žiline, ktorá tento rok oslavuje 10. výročie od založenia spoločnosti, sa tak zaradila medzi najvýznamnejšie stavebné firmy na Slovensku.

V roku 2019 mala spoločnosť HSF System SK tržby 36,14 mil. eur, čo znamenalo medziročný nárast o 62 %. Čistý zisk spoločnosti potom činil 2,53 mil. eur. Oproti roku 2018 to je navýšenie o 81 %. „V minulom roku sa naplno prejavili už skôr prijaté opatrenia pre zvládnutie väčšieho objemu zákaziek za súbežného dodržania kvalitatívnych a termínových požiadaviek zákazníkov. K rekordným hospodárskym výsledkom prispeli veľkou mierou zamestnanci firmy, ich vysoké nasadenie a produktivita práce,“ uvádza Tomáš Kosa, konateľ spoločnosti HSF System SK.

Súčasnú pozíciu spoločnosti HSF System SK reflektujú tiež opakované umiestnenia na popredných miestach v rebríčkoch a hodnoteniach stavebných firiem na Slovensku. V poslednom vydaní odborného časopisu Eurostav vyšiel rebríček Top 100 najúspešnejších firiem na slovenskom stavebnom trhu za rok 2019. Spoločnosť HSF System SK obsadila 13. miesto v tabuľke stavebných firiem podľa dosiahnutých tržieb a dokonca 5. miesto v tabuľke podľa výsledku hospodárenia.

Darí sa nám tiež pri implementácii projekčnej zložky, ktorej sa venujeme od roku 2016 a staviame ju z vlastných kapacít v projektovaní, pomocou najmodernejšieho nástroja BIM,“ hovorí Tomáš Kosa a dopĺňa: „Ďalším krokom zavádzania by mala byť aplikácia parametrických modelov pre potreby obchodného a realizačného oddelenia.“

Medzi najväčšie projekty spoločnosti HSF System SK v roku 2019 patrili generálne dodávky obchodných jednotiek Hornbach, SIKO kúpeľne a ASKO nábytok v Hobby Parku v Prešove. „Pri príprave a realizácii týchto stavieb sa ukázala skvelá súhra našej spoločnosti s materskou spoločnosťou HSF System a.s., kde vzájomne spolupracovali tiež jednotlivé týmy určené pre dané objekty,“ hovorí Tomáš Kosa. Žilinská spoločnosť ďalej realizovala napríklad skladovú halu Z2a v priemyselnej zóne Immopark Žilina alebo výrobno-skladový objekt v Immoparku Košice, zahájila výstavbu výrobného areálu Steelcon vo Veľkej Ide pre developera Arete.

V roku 2019 sa spoločnosť HSF System SK presťahovala do nového a reprezentatívneho objektu Antracit Point v Žiline, kde prenajíma priestory aj ďalším subjektom. HSF System podporuje v Žilinskom kraji rôzne záujmové aktivity zamerané na mládež alebo sociálnu oblasť. Administratívno-skladová hala Presskam v Bratislave, ktorú realizovala HSF System SK ako generálny dodávateľ, získala 1. miesto v súťaži Cena ARCH 2019.