Otázka, ako v novom roku stavať efektívne a splniť nové legislatívne požiadavky, zaujíma mnohých stavebníkov. Všetky budovy, na ktoré bude podaná žiadosť o stavebné povolenie po 31. decembri 2020 už musia spĺňať štandard takmer nulového domu – energetickú triedu A0. Moderné murovacie materiály umožňujú navrhnúť takéto domy bez dodatočného zateplenia či zväčšovania hrúbky steny alebo neprimeraného pretechnizovania domu.

Každý, kto sa práve rozhodol postaviť si vlastný rodinný dom, preto musí dôkladne zvážiť, akým spôsobom dosiahnuť splnenie kritérií takmer nulovej potreby energie. Pri navrhovaní domov v energetickej triede A0 je treba myslieť na mnohé aspekty, ktoré môžu minimalizovať tepelné straty a v maximálnej miere využiť zisky.

Tými najdôležitejšími sú:

  • tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií tvoriacich obálku budovy,
  • vhodný tvar budovy,
  • vhodná orientácia na svetové strany,
  • spôsob vetrania

„Všetky tieto faktory treba hodnotiť komplexne a pri návrhu zohľadňovať ich dopad na celkovú energetickú bilanciu,“ hovorí Martin Mihál, predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov (ZVMM). Zdôrazňuje, že pri použití vhodných materiálov viac zatepľovať netreba. To by len zbytočne mohlo navýšiť náklady na celú stavbu. „V snahe dosiahnuť potrebné tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií je vhodné voliť postupy, ktoré zbytočne nekomplikujú realizáciu domu. Aj s jednovrstvovou obvodovou stenou sa môže dostať dom do štandardu A0 pokiaľ dosahuje požadované parametre. Pri návrhu tvaru treba dobre zvážiť zložité tvary a výstupky, ktoré často vedú k zložitým detailom a výrazným tepelným stratám, čo zvyšuje potrebu energie na vykurovanie,“ dodáva podpredseda ZVMM Gabriel Szöllösi.

Bungalov alebo 2-podlažný dom

Nie je dom ako dom. Aj keď sa to nemusí zdať, z pohľadu energetickej efektívnosti zákazníkmi obľúbený bungalov ťahá za kratší koniec. Pri návrhu domu v triede A0 je dôležité zvážiť aj tvar domu, pretože bungalov v porovnaní s dvojpodlažným domom ťažšie dosiahne štandardy takmer nulového domu. Napríklad pri modelovom bungalove s faktorom tvaru 0,99 použitie plynového kotla na vykurovanie a prípravu teplej vody nestačí. Musí byť doplnený krbom, resp. rekuperačnou jednotkou a fototermickými kolektormi. Tepelné čerpadlo by však v prípade bungalovu mohlo zabezpečiť, že sa dom dostane do triedy A0. „Následkom nepriaznivejšieho faktoru tvaru má bungalov vyššiu potrebu energie na vykurovanie. Pre dosiahnutie triedy A0 je preto potrebné využívať vo zvýšenej miere obnoviteľné zdroje energie,“ upresňuje M. Mihál.

Dvojpodlažný dom, menej technických zariadení

V prípade dvojpodlažného domu (s faktorom tvaru 0,72) netreba navrhovať toľko technických zariadení ako pri bungalove, aby sa znížila potreba primárnej energie pod hraničnú hodnotu triedy A0 (54 kWh/m2rok). „Pri správnom návrhu obálky budovy a jej vhodnej orientácii, je možné dosiahnuť úroveň A0 aj bez rekuperácie, a to práve aj vďaka priaznivejšiemu faktoru tvaru.“ konštatuje predseda ZVMM. Použiť by už podľa neho bolo treba len malý doplnkový zdroj využívajúci obnoviteľné energie, aby sa finálne zlepšila hodnota primárnej energie.

Publikácia, ktorá stavebníkom uľahčí rozhodovanie

Združenie pripravilo novú bezplatnú publikáciu, ktorú vydalo v decembri 2020 pod názvom Ako stavať domy z murovacích materiálov v A0, a môžete si ju stiahnuť na webe združenia. Na základe reálnych výpočtov a vstupov od nezávislých odborníkov prináša prehľad riešení ako naplánovať dom v energetickej triede A0. Každý stavebník môže príklady v publikácii skonzultovať aj so svojím projektantom či architektom. Ušetrí mu to nemalé prostriedky a zároveň sa uistí, že postupuje v súlade s legislatívou a efektívne.

Vývoj dlhý 40 rokov

„Naším hlavným cieľom je, aby stavebníci na Slovensku mohli aj naďalej stavať s maximálnym využitím všetkých výhod moderných murovacích materiálov. Murovacie materiály sú pre našu geografickú oblasť typické a považujeme ich za najvhodnejšie pre stavbu domu,“ uzatvára Gabriel Szöllösi. Moderné murovacie materiály prešli v posledných rokoch výrazným kvalitatívnym vývojom. Majú 10-krát lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako pred 40 rokmi. Vďaka nim je možné postaviť dom aj v tých najprísnejších energetických kategóriách.