Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ako členská organizácia ZSVTS v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave a Slovenskou komorou stavebných inžinierov zorganizovala jubilejný 20. ročník vedecko – odbornej konferencie  Obnoviteľné zdroje energie 2022 so zahraničnou účasťou na veľmi aktuálnu tému „Znižovanie emisií skleníkových plynov“.

Konferencia sa konala v dňoch 16. – 17. 5.2022 v hoteli Átrium v príjemnom tatranskom prostredí s výhľadom na Slavkovský štít. Pripravených bolo 5 mono-tematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnečná a geotermálna energia, energia prostredia, ale aj biomasa. Program konferencie oslovil architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov a v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ale aj zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Celkovo sme sa tešili rekordnej účasti až 160 účastníkov. Pre účastníkov konferencie odznelo celkovo 34 prezentácií zameraných na rôzne témy. Spoločenský večer sme strávili spoločne v príjemnom prostredí a tento večer nám spríjemnila živá hudba. Spoločenský večer sa niesol v duchu priateľských rozhovorov, diskusií, ale hlavne úsmevov a radosti z osobných stretnutí. Počas spoločenského večera odborný garant konferencie prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. predniesol príhovor a poďakoval všetkých generálnym a hlavným partnerom. V rámci spoločenského večera bola udelená cena za prínos v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Po svojich zásluhách bola cena udelená doc. Ing. Otílii Lulkovičovej, PhD. Veríme, že v najbližšej dobe sa znova osobne stretneme na ďalších konferenciách.

Autor textu: Ing. Anna Predajnianska

Autori fotografií: Ing. Viktória Állóová